Planeta X - informacje z innych źródeł i publikacji poza przekazami Lucyny Łobos.

FILM 1
FILM 2
FILM 3
http://www.copernicus2.org/


Powstała nowa strona dotycząca książki "Przebudzenie Cheopsa": www.przebudzeniecheopsa.com


PLANETA "X" - FIKCJA CZY PRAWDA?

Autor: James M. Mccanney
Tytuł: "PLANET X, COMETS & EARTH CHANGES"
(PLANETA X, KOMETY I ZMIANY NA ZIEMI")
Wydawca: Published by jmccanneyscience.com Press
ISBN 0-9722186-0-2
WYBRANE FRAGMENTY Z KSIĄŻKI
str. 15

Najbardziej niebezpieczne obiekty kosmiczne (komety) na linii orbity ziemskiej są te, które poprzez przjście w pobliżu Ziemi mogłyby elektrycznie i grawitacyjnie wejść z nią w kontakt. Jest sprawą ewidentną, że bezpośrednia kolizja z Ziemią jest bardzo mało prawdopodobna. Taka kolizja nie jest jednak konieczna do spowodowania bardzo poważnych katastrof na naszej planecie. Moja teoria opierająca się na modelu wyładowania plazmowego komet (The Plasma Discharge Model) wyjaśnia dlaczego "działanie na odległość" jest kluczem do zrozumienia potencjalnej destrukcji, która może być spowodowana dużą, nową kometą przemieszczającą się w obrębie naszego Układu Słonecznego.

DLATEGO JEST NIEZWYKLE WAŻNYM, ABYŚMY - JAKO CYWILIZACJA - ZROZUMIELI TO I ODRZUCAJĄC NA BOK NIEPOTRZEBNĄ PYCHĘ I AROGACJĘ NAUKOWCÓW Z NASA SPOJRZELI W OCZY FAKTOM, ŻE WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ MUSIMY SIĘ PRZYGOTOWAĆ, SKONFRONTOWAĆ I PRZEŻYĆ KATASTROFĘ ZWIĄZANĄ Z PRZJŚCIEM JEDNEGO LUB WIĘCEJ NOWYCH PRZYBYSZY Z KOSMOSU.

JEŚLI NIE SKOŃCZYMY FINANSOWANIA NIEPOTRZEBNYCH WOJEN NA ZIEMI I PRODUKCJI OGROMNEJ ILOŚCI SPRZĘTU WOJSKOWEGO, NIE POŁĄCZYMY NASZYCH SIŁ, JAKO CYWILIZACJA JESTEŚMY SKAZANI NA ZAGŁADĘ.

W MOMENCIE, GDY TA KSIĄŻKA IDZIE DO DRUKU (2002) NA ŚWIECIE JEST PROWADZONYCH NIE MNIEJ NIŻ 54 WOJNY. DOSTARCZANIE BRONI DLA TYCH WOJEN JEST NAJWIĘKSZYM BIZNESEM NA ZIEMI. STANY ZJEDNOCZNONE SĄ RZĄDZONE PRZEZ GRUPĘ, KTÓRA MA NAJWIĘKSZY BUDŻET WOJSKOWY W HISTORII ŚWIATA. NASZ PREZYDENT STWIERDZIŁ, ŻE ANGAŻUJE SIĘ W "ŚWIĘTĄ WOJNĘ" BEZ OGRANICZENIA KOSZTÓW I ŚRODKÓW NA JEJ PROWADZENIE.

NATURA MA TYLKO JEDEN PLAN NA TAKĄ ZWARIOWANĄ I BŁĘDNĄ IDEOLOGIĘ.

str. 31

Poszukiwanie PLANETY "X" posuwa się w dwóch kierunkach jeśli chodzi o historię Ziemi i historię rasy ludzkiej. Niektórzy autorzy już zaglądają w odległą przeszłość i znajdują konkretne dowody, że nasza planeta była "oślepiona" w przeszłości i spodziewają się tego samego w przyszłości.

Uważają, że jest rzeczą ewidentną, iż takie zdarzenia miały miejsce w przeszłości i że to samo czeka Planetę Ziemia w przyszłosci. Nie ma wątpliwości, że to się stanie. Nie ma pytania "CZY"? Jest tylko pytanie "KIEDY"? Prawdziwa odpowiedź jest bardzo złożona.

Nawet, jeśli dzisiaj znana jest dokładna lokalizacja nowego i wielkiego obektu kosmicznego, który zbliża się do Ziemi, byłoby niemożliwością dokładne obliczenie gdzie znajdzie się on za miesiąc lub nawet za kilka dni. Jego orbita zmienia się radykalnie każdego dnia ze względu na ciągnący się za taką kometą ogon.

Współczesne poszukiwania PLANETY "X" są w ogromnej większości oparte na przeszłych zdarzeniach, jako na materiale dowodowym. Interesującym jest fakt, że obecnie centrum zainteresowania tym tematem jest w najmniej spodziewanym miejscu.. Mam na myśli Watykan, który jest bardzo zainteresowany poszukiwaniem tej planety i przeznaczył duże kwoty pieniężne na finansowanie i utrzymanie olbrzymich obserwatoriów astronomicznych.

Można ze 100% pewnością powiedzieć, że NASA obserwuje takie obiekty i ukrywa swoje badania przed podaniem ich do wiadomosci publicznej. Wszyscy pracownicy są pod ścisłą obserwacją i kontrolą. Są zobowiązani do milczenia umową.

str. 100

Tak naprawdę bardzo niewielu naukowców w kręgach akademickich widzi pełny obraz, który wymaga analizy wielu jednoczesnych zdarzeń o bardzo zróżnicowanej naturze. Jest poza moją zdolnością rozumienia w jaki sposób naukowcy mogą pokazywać mapę lodowca Laurentian sięgającego głęboko w Północną Amerykę i osiągającego jedynie lokalizację obecnego Bieguna Północnego i w tym samym czasie pokazywać rosyjską Syberię jako klimat tropikalny... nie dochodząc do wniosku, że w przeciągu przeszłych tysięcy lat Ziemia MUSIAŁA doświadczyć rotacyjnego przebiegunowania.

Jedno jest jasne - jakiekolwiek zdarzenie miało miejsce:

  1. mogło być jedynie spowodowane przez siły z poza naszej planety oraz;
  2. nie było spowodowane przez kolizję z asteroidem, gdyż nie ma na Ziemi ogromnych nowych kraterów.

Proces eliminacji na pozimie podstawowym jest bardzo jasny. Ziemia doświadczyła PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO spotkania z ogromną nową kometą, która stała się planetą nie dawniej jak w czasie ostatnich 10.000 lat. Ten przedział czasu jest najlogiczniejszy biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia sprzed około 3.500 lat, kiedy widzimy dramatyczne zmiany pomiędzy czasami "pra-historii" i uratowaniem od zagłady "współczesnego człowieka". Nie ma innego możliwego scenariusza dla nowoczesnej nauki, która tak często usiłuje powstrzymać ten proces odkrywania prawdy poprzez swoje układy i swoją siłę.

str. 101

Powiedziane jest, że kometa przyleciała z kierunku Słońca i została zauważona przez mieszkańców Ziemi dopiero w momencie, gdy była nad nimi. W okresie 57 lat ponownie przeleciała obok Ziemi z dewastującym efektem spowodowanym przez jej ogon, po czym ta wędrująca kometa ustabilizowała swoją orbitę i stała się dzisiejszą planetą Wenus. Wenus jest nową wulkaniczną, gorącą planetą.

Ten scenariusz jest w pełni wytłumaczalny przez Model Wyładowania Plazmowego (Plasma Discharge Model). Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że te informacje są w pełni dostępne już od ponad 20 lat. Jeszcze bardziej zadziwiającym jest fakt, że istnieje jasny dowód na to, iż NASA ukrywa obecnie informacje, które dowodzą, że do naszego Układu Słonecznego zbliża się ogrmne ciało niebiekie, które potencjalnie może spowodować szereg dewastujących wydarzeń na planecie Ziemia. Istnieje jasny dowód, że ich intencją jest ukrycie istnienia tego obektu przed populacją ziemską i wystawienie jej na jego działanie. Wewnętrzne informacje sugerują, że NASA "przekalkulowało" już jakie mogą być potencjalne efekty takiego przejścia. Problem jest taki, że do tych kalkulacji używają całkowicie błędej teorii dotyczących sposobu funkcjonowania układu słonecznego.

Str 120

Chciałem podkreślić, że wyładowanie elektryczne ze strony dużej komety przelatującej w pobliżu Ziemi mogloby spowodować "stopienie" się budynków i pozostawić ogromną dziurę w ziemi. Ludzie nie zdają sobie sprawy z wielkości, ogromu siły dramatycznych zmian na Ziemi, które może spowodować taka ogromna kometa.

Dlatego ludzie muszą już teraz zacząć przygotowania do możliwości zbliżenia się jakiejkolwiek dużej komety lub nowej planety ponieważ gdy takie ciało niebieskie już się do nas zbliży, bardzo mało czasu zostanie na przygotowania... Wtedy nawet najlepsze przygotowanie może się okazać niewystarczające w porównaniu gigantyczną siłą skumulowaną w tych kosmicznych burzach pochodzących z zewnętrznych rejonów naszej wrażliwej (delikatnej) egzystencji. Jak już wspominałem, Ziemia była już w przeszłości dewastowana przez tych kosmicznych intruzów i tak też się stanie w przyszłości. Nie ma tutaj pytania "CZY" to się zdarzy, tylko "KIEDY" to się zdarzy i "W JAKIM STOPNIU".

KSIĘGA CHEOPSA
Heliodor Biernacki

Zarówno ten tekst jak i całe opracowanie niniejszej księgi będącej proroctwem posiada prawa autorskie, które należą do mnie, ponieważ ja to wszystko otrzymałem, odczytałem, obliczyłem i wyjaśniłem w sposób zrozumiały dla wszystkich.

WSTĘP


Zostanie potem (w stosownym czasie) ujawnione skąd pochodzą liczby zawarte w tym Proroctwie, przedstawię teraz wnioski, jakie się nasuwają, ponieważ jest to na czasie bardzo a o całej doniosłości tego, co odkryłem podczas moich badań niech świadczą wszystkie konsekwencje tego odkrycia, najważniejsze tutaj jest to, że całość zawarta jest w Liczbie 718 i ona to właśnie doskonale wyjaśnia, bo jest tutaj kluczem. Należy potraktować to wszystko bardzo poważnie, gdyż nie są to jakieś tam moje teorie, lecz moje wnioski, które są potwierdzane przez nauki kabalistyczne, wartości liczbowe słów, więc jest to mocny argument. Całość Proroctwa otrzymałem podczas pewnej iluminacji, lecz musiałem włożyć dużo wysiłku, aby to wszystko pojąć a także rozszyfrować ich prawdziwe znaczenie, zostały mi podane liczby, dlatego, że istnieje wiele możliwości analizy ich a także za pomocą gematrii można odnaleźć bezpośrednie powiązania z innymi słowami, które są w ten sposób jakby ich wyjaśnieniem. Liczby także, są ponadczasowym językiem całej ludzkości, ponieważ niezależnie gdzie mieszkamy, na jakim kontynencie liczby są zawsze takie same i w każdym miejscu możemy je odczytać tak samo, dlatego liczby są uniwersalnym alfabetem naszej całej cywilizacji, nigdy nie będą miały innego znaczenia i zawsze czy to za 100 czy 1000 lat można odczytać to tak samo i dlatego ważniejsze proroctwa są zapisywane, jako liczby, (jako przykład niech będzie kod w Wielkiej Piramidzie wyrażony za pomocą miar a zawierający przyszłe wydarzenia Świata). Liczba 718 jest jednym z największych przykładów tego, o czym mówię, liczba ta po raz pierwszy została wspomniana w Księdze Prawa, jako Imię Steli egipskiego kapłana Ankh-Af-Na-Khonsu. 718 jest bardzo istotną liczbą w Proroctwie Cheopsa, które zapowiada Ogromną Katastrofą na rok 2012 a dokładniej mówi o tym, że Płonące Światło zniszczy wszystko, było wiele proroctw już, ale to jest jednak bardzo prawdopodobne, Proroctwo 718 mówi nam jak do tego nie dopuścić i jak się przed tym Uchronić, ale wspomina także, co może się wydarzyć, jeśli się nic nie zrobi. Należy dobrze zrozumieć to, co jest tu napisane. Sposób, w jaki mogę uzyskać te liczby został mi przekazany podczas mojej praktyki duchowej i moim zadaniem było metodą kabalistyczną przypisać im słowa i odczytać całość.

Księga Cheopsa została Zapisana i Ukryta.

718

Oto są Liczby i Słowa Proroctwa


38 = GB KCh - Potężna Moc
64 = NBVAH - Proroctwo
66 = GL ChBA ChZVH - Źródło Ukryte w Magicznej Wizji
74 = DIIN - Przywódca, Sędzia
80 = OI - Ogromna Katastrofa
88 = NChL - Płonąć
93 = MMChH - Adept, Ekspert
99 = IDIOH - Wiedza
116 = OLVI - Wspaniały Intelekt

38 + 64 + 66 + 74 + 80 + 88 + 93 + 99 + 116 = 718

Stopniowa Redukcja I
(odczytanie głębszego znaczenia )
(GEMATRIA)


116 + 99 = 215 - Wspaniały Intelekt + Wiedza
215 = ZRCh - Promień, Dawać Światło

80 + 88 = 168 - Ogromna Katastrofa + Płonąć
168 = ChPP - Ochraniać, Chronić

74 + 93 = 167 - Przywódca + Ekspert (Adept)
167 = GLVI ChLP - Przenikać Objawienie

66 + 38 = 104 - Źródło Ukryte w Magicznej Wizji + Potężna Mocy
104 = GLVI KLH - Ostateczne Objawienie

64 = NBVAH - Proroctwo

Dalsza Redukcja II
(uzyskanie dwóch liczb)


215 + 168 = 383
383 = MSChVLHB - Płomienny, Płonący (odnosi się to do Samuela, zostanie to wyjaśnione później)
383 = ChSYD ASh - Święty Ogień (odnosi się to do Samuela, zostanie to wyjaśnione później)

167 + 104 = 271
271 = AOR - Światło (odnosi się to do Samuela, zostanie to wyjaśnione później)

Ostateczna Redukcja i Odczytanie Znaczenia III
(zredukowanie do jednej liczby)


654-AOR ChSYD ASh - Światło Świętego Ognia (Atrybuty Samuela)

Uzyskana liczba 654 nie jest ostateczna, cały czas celowo pomijałem liczbę, 64 ponieważ taka metoda pozwoliła mi traktować ją, jako liczbę o osobnym i ważnym znaczeniu, ponieważ 64 to wartość zapisu NBVAH, czyli Proroctwo

64 = NBVAH - Proroctwo
654+64=718

Słowa te są bardzo tajemnicze, można to zrozumieć w dwojaki sposób, może być to pozytywne Światło, które jest symbolem iluminacji i oświecenia, nawiązanie do odczytania wiedzy starożytnych ukrytej na terenie Egiptu, ale może być to także światło ognia, płonąc niszczy wszystko, jest to Proroctwo mówiące o obu możliwych wydarzeniach.

BARDZO DOKŁADNA ANALIZA


Analizę trzeba zacząć od słów kluczowych przypisanych do liczb z proroctwa, ponieważ jest to analiza kabalistyczna, doszukać się tutaj trzeba jak najwięcej wyrażeń o tej samej liczbie, aby poznać ich ukryty wspólny sens - tego uczy nauka gematrii właśnie, każde słowo mające tą samą liczbę posiada jakieś ukryte powiązanie, czasem bardzo ciężko jest je zauważyć, ale gdy się znajdzie już ten klucz, który je łączy to wszystko okazuje się oczywiste nagle.

Przyjrzyjmy się, zatem więc bliżej tym 9 liczbom i przypisanym im słowom:
[w nawiasach kwadratowych są znaczenia istotne dla Projektu Cheops]

38 = GB KCh - Potężna Moc [wiedza o przyszłości]
64 = NBVAH - Proroctwo [Proroctwo]
66 = GL ChBA ChZVH - Źródło Ukryte w Magicznej Wizji [przekazy channelingowe]
74 = DIIN - Przywódca, Sędzia [Samuel]
80 = OI - Ogromna Katastrofa [rok 2012]
88 = NChL - Płonąć [rok 2012]
93 = MMChH - Adept, Ekspert [osoba, która zna nauki tajemne]
99 = IDIOH - Wiedza [duchowe przebudzenie po roku 2012]
116 = OLVI - Wspaniały Intelekt [duchowe przebudzenie po roku 2012]

Teraz zobaczmy dokładnie - bo przedtem zostało tylko to wspomniane - jak wygląda stopniowa redukcja i jak to wszystko do siebie pasuje i co daje nam sztuka gematrii teraz:

REDUKCJA I


116 + 99 = 215 - Wspaniały Intelekt + Wiedza [nauki tajemne] 215 = ZRCh - Dawać Światło [iluminacja]

Widzimy teraz, że z połączenie Wspaniałego Intelektu oraz Wiedzy otrzymuje się w sposób kabalistyczny określenie Dawać Światło, chodzi tutaj o Iluminację, czyli Światło Gnozy, o to, że po roku 2012 każdy będzie mógł wszystko zrozumieć i nie będzie już nauk tajemnych, wszystko będzie jawne i zrozumiałe, jest to właśnie duchowe przebudzenie.

80 + 88 = 168 - Ogromna Katastrofa + Płonąć [ostrzeżenie]
168 = ChPP - Ochronić, Chronić [ochrona]

Następnie mamy także ostrzeżenie, że gdy nie uda się zrealizować głównego celu Projektu Cheops, wydarzenia mogą być katastroficzne, połączenie Ogromnej Katastrofy z Płonąć to typowy obraz Armagedonu oraz Apokalipsy, gdy wszystko trawią płonie, ale widzimy, że jest tutaj także powiedziane, że przed tym można się Ochronić przed następstwami roku 2012.

74 + 93 = 167 - Przywódca + Ekspert (Adept) [ten, który zna nauki tajemne]
167 = GLVI ChLP - Przenikać Objawienie [złamanie pieczęci]

Zobaczmy, zatem kto może nas przed tym Uchronić, na początku widzimy Przywódcę, w tym wypadku jest to Samuel, który poprzez przekazy channelingowe odbierane przez Lucynę Łobos, chcę pomóc Chronić naszą planetę, jest on duchowym Przywódcą Projektu Cheops, następnie widzimy, że jest pewien Adept, który jest obeznany w pewnej dziedzinie nauk tajemnych, tą osobą jestem ja, czyli ten, który zna nauki tajemne i to ja to wszystko odczytałem i zrozumiałem, z połączenia sił tych dwojga można Przeniknąć Objawienie, czyli złamać pieczęć a zrobiłem to analizując przekaz Samuela, chodzi o Księgę Apokalipsy oraz liczbę 666 (patrz mój artykuł 666 a Samuel).

66 + 38 = 104 - Źródło Ukryte w Magicznej Wizji + Potężna Moc [przekazy dotyczące przyszłości]
104 = GLVI KLH - Ostateczne Objawienie [Proroctwo]

Tutaj sprawa jest bardzo prosta, Źródło Ukryte w Magicznej Wizji ma Potężną Moc, chodzi tutaj o przekazy channelingowe dotyczące wiedzy o przyszłości a w tym wypadku roku 2012, teraz, gdy już się Przeniknie Objawienie można poznać Ostateczne Objawienie, a co nim jest? Tego dowiemy się na samym końcu

REDUKCJA II


Przystępując do dalszej redukcji celem odczytania dokładniejszego, bardziej ukrytego znaczenia połączę ze sobą 4 liczby otrzymane teraz, są nimi 215, 168, 167, 104, liczba 64 jest celowo pomijana, zostanie wyjaśnione później, dlaczego, teraz skupmy się na tych liczbach i przystąpmy do dalszej redukcji tak, aby otrzymać tylko 2 liczby, które stopniowo doprowadzą do odczytania ostatecznego znaczenia.

215 + 168 = 383 - Wspaniały Intelekt + Wiedza + Ogromna Katastrofa + Płonąć
167 + 104 = 271 - Przywódca + Ekspert + Źródło Ukryte w Magicznej Wizji + Potężna Moc

383 = ChSYD ASh - Święty Ogień
271 = AOR - Światło

Wcale nie musi wydarzyć się żadna Ogromna Katastrofa, to jest tylko ostrzeżenie, to, co ma Płonąć, wcale nie musi być niczym negatywnym, ponieważ dzięki zastosowaniu Wspaniałego Intelektu oraz Wiedzy nie będą to płomienie zniszczenia, ale Święty Ogień, symbol iluminacji oraz oświecenia a dzięki temu ujrzymy teraz Światło, będące symbolem poznania oraz zrozumienia tego, co dotąd było ukryte.

Można teraz odczytać całość jako Światło Świętego Ognia, jest to sformułowanie stricte kabalistyczne, znaczenie powinno być jasne, chodzi o wszechstronnie rozumianą iluminację, lecz ma to dużo więcej znaczeń, które można by ukazywać poprzez długie i skomplikowane powiązania i analizy kabalistyczne, ale tutaj nie ma to sensu, nie o to chodzi. Powiązanie z Samuelem zostanie wyjaśnione pod koniec.

REDUKCJA III


Teraz, gdy mamy już tylko dwie liczby, czyli 383 i 271, pamiętamy ciągle, o liczbie 64, która nie była poddana analizie, zabieg ten jest jednak jak najbardziej celowy, ponieważ ma to osobne znaczenie, co zostanie za chwilę wykazane:

383 + 271 = 654
64 = NBVAH - Proroctwo (ciągle było pomijane, bo jest to słowo kluczowe)
654 + 64 = 718

Ostatecznym Objawieniem, jest Proroctwo… Proroctwem jest liczba 718

Dzieje się tak, dlatego, ponieważ jest to suma wszystkich liczb, które otrzymałem podczas przekazu, liczba 718 jest samym Proroctwem jak i Kluczem do niego właśnie. Należy przypomnieć, że została przekazana na Ziemię w 1904 roku w Kairze w Egipcie a tym, który otrzymał przekaz był Aleister Crowley (ogłosił się Bestią 666 - co zostało przez ludzi źle zrozumiane), liczba ta znalazła się w 19 wersie III rozdziału Księgi Prawa, która jest efektem dzieła kairskiego. Ja w 2004 roku, czyli dokładnie 100 lat po tamtym wydarzeniu i dokładnie 8, 9 i 10 kwietnia (w te 3 dni zostały przekazane 3 rozdziały Księgi Prawa) zrozumiałem jej znaczenie a przedtem poświęciłem każdą wolną chwilę, aby je poznać i zrozumieć sens jej przekazania na Ziemię - to jest efekt 3 letniej pracy z tą liczbą i wielu przekazów, które udało mi się otrzymać!

Należy zwrócić także uwagę na pewne zbieżności, Aleisterowi Crowleyowi ujawnił Księgę Prawa anioł nazywający sam siebie Aiwass, on właśnie w 1904 roku przekazał w Kairze przekaz nazwany Księga Prawa, w przekazie tym znalazła się liczba 718, wspomniana po raz pierwszy wtedy. W roku 2004 zająłem się tym przekazem, nawiązując także kontakt z istotami duchowymi, w roku 2005 zrozumiałem, że to był byt nazywający sam siebie Samuel, sam to potwierdził, 100 lat po 1904 roku liczba 718 znowu zaczęła być ważna, można dojść do wniosku, że Samuel oraz Aiwass to podobne do siebie byty, pamiętajmy, że Aiwass przekazał w 1904 roku słynne Miłość jest Prawem, a Samuel cały czas mówi o Miłości, nie jest to jednak zwykła miłość, ale miłość ostateczna, należy to rozumieć w sensie absolutnym, a nie w ziemskim - fizycznym.

718 - KLUCZ PROROCTWA


Liczba 718 jest kluczem Proroctwa Cheopsa, za jej pomocą można rozszyfrować przesłanie pochodzące z Egiptu, tak samo jak liczba 718. Skoro ta liczba jest kluczem spróbujmy zobaczyć czy można znaleźć w niej potwierdzenie słów Samuela.

Samuel w sesjach przekazał, że decyzja o wybudowaniu Sfinksa zapadła na drugiej Ziemi (Orion) a potem zbudowano Wielką Piramidę, lub jak nazywa ją Samuel - Znak Czasu, zobaczmy jak to wygląda w zapisie kabalistycznym:

Samuel - SAMVAL =138
Znak - NS = 110
Czas - OTh = 470

138 + 110 + 470 = 718

Teraz zobaczymy, że liczba 718 pokazuje gdzie jest to Proroctwo i że ma to związek z Wielkim Labiryntem oraz Sfinksem:

NBVAH MVPLA BRIH DKRVN = 718 - Proroctwo Ukryte w Świątyni Zapisów

Zauważmy, że liczba 718 udowadnia związek Samuela z Egiptem:

Samuel - ShAMVAL = 378 (inny zapis imienia Samuel)
Egipt - MSRM = 340 (egipskie słowo misraim oznaczające Egipt)

378 + 340 = 718

Kolejne powiązanie z Wielkim Labiryntem i "kamiennymi tablicami" a także z samą Wielką Piramidą:

DKRVN ABD ShLYMI = 718 - "Zapis w Doskonałym Kamieniu"

Przyjrzyjmy się kolejnym słowom Samuela, który opowiadał o Radzie Bogów, czyli Radzie Najwyższej i jej związkiem z Wielką Piramidą, zobaczmy czy mówił prawdę:
SNHDRIH = 334 - Rada Najwyższa
GDL HRM = 282 - Wielka Piramida
AMVNH = 102 - Prawda

334 + 282 + 102 = 718 (czyli mówił prawdę)

Zobaczmy teraz, czy jest coś ukryte w Wielkie Piramidzie:
ShPN = 430 - Ukryty
GDVL HRM = 288 - Wielka Piramida

288 + 430 = 718 (coś jest jednak tam ukryte)

Sprawdźmy, zatem co jest ukryte:
EGYPT = 107 - Egipt
GDVL HRM = 288 - Wielka Piramida
CHVFV = 100 - Chufu
BBA = 5 - Brama
RZYA = 218 - Tajemnica

107 + 288 + 100 + 5 + 218 = 718

Zatem widać tutaj jasno miejsce w Egipcie, którym jest Wielka Piramida, w której jest ukryta Tajemnica Bramy Chufu.

Zaczynają się obawy, czym jest ta BRAMA wspominana przez Samuela w sesjach, zobaczmy, co nam o tym powie liczba 718:
Sha'aR NTzCh = 718 - Brama Zwycięstwa

Zobaczmy, co liczba 718 mówi o Głównym Celu Projektu Cheops:
RVCh ShQD ChVFV = 718 - Duchowe PRZEBUDZENIE CHEOPSA

Dosłowne odniesienie do książki Andrzeja Wójcikiewicza Przebudzenie Cheopsa, ale tutaj jest wyjaśniony charakter tego przebudzenia, chodzi o poziom duchowy a nie fizyczny.

Kolejnym statutowym celem Projektu Cheops jest odnalezienie grobowca:
BITh MNVChH AL a'aLYVN = 718 - Grobowiec Najpotężniejszego Boga

Chodzi o grobowiec farona Cheopsa, który jako faraon był bogiem na Ziemi

Starożytni Egipcjanie zapisywali wszystko za pomocą hieroglifów:
HIEROGLYPHS = 718 - Hieroglify

Zobaczmy jak wygląda zapis 3 imion budowniczych piramid na płaskowyżu Giza:
KChF = 108 - Khufu (Chufu)
KFR = 300 - Khafre (Chafre)
MNKR = 310 - Menkaure (Mykerinos)

108 + 300 + 310 = 718 (użyłem tutaj egipskich transkrypcji)

Liczba 718 po raz kolejny w nawiązaniu do Wielkiej Piramidy:
HVBR GDL HRM ChEOPS = 718 - Astrolog Wielkiej Piramidy Cheopsa

Zobaczmy co liczba 718 mówi nam o Księdze Cheopsa:
a'aLMYH SPR ChEOPS = 718 - "Zapisana i Ukryta Księga Cheopsa"

Kluczowo znaczenie ma tutaj zapis SPR (sefer - księga) i jego wartość liczbowa, którą jest, 340 ponieważ dzięki gematrii widzimy, że tą samą wartość liczbową posiada zapis ShM, (szem) czyli Imię a teraz można to przeczytać, jako a'aLMYH ShM ChEOPS, czyli "Zapisane i Ukryte Imię Cheopsa" i również sumuje się to do liczby, 718 ale to nie koniec, ponieważ wartość 340 ma także zapis SRF, (seraf) czyli Płomień, jest to rdzeń innego słowa - Serafim ("ogniści", "płonący"), czyli nazwa najwyższego chóru anielskiego, do którego zalicza się Samuel - jest to wskazówka do technicznego określenia "Światło Świętego Ognia", ponieważ mówi to o rzeczach boskich, do których stały i wieczny pociąg mają Serafiny i właśnie Serafiny są aniołami Miłości, Światłości i Ognia. Mamy tutaj wyjaśnione, czym jest Światło Świętego Ognia, określenie Święty odnosi się do boskości absolutnej.

Przedstawię teraz kluczowy wynik mojej analizy, którą prowadzę od roku 2005 już, zapiszę 4 słowa dokładnie po polsku, żeby zobaczyć czy to ma jakiś sens i dodam do tego zapis egipski, o to wynik:

SLEZA = 103
EGIPT = 107
ORION = 400
KChF = 108
103 + 107 + 400 + 108 = 718

Jest to dowód, o którym mówił Samuel w prywatnej sesji odpowiadając na moje pytania rolę liczby 718 w Projekcie Cheops, powiedział wtedy, żebym podzielił się tym z innymi i w tej chwile się właśnie dziele, Księga Cheopsa jest tego efektem właśnie. 718 opisuje Trójkąt, o którym informację przekazał mi Samuel.

BOSKA ENERGIA TRÓJKĄTA


Mamy tutaj 3 Elementy Boskiego Trójkąta, ale brakuje tutaj nam jeszcze czegoś, co je połączy, brakuje nam Chufu, który symbolicznie łączy te 3 Elementy w Trójkąt, wiadomo, kim był Chufu i jaki jest jego związek z Piramidą a trójkąt jest symbolem Piramidy właśnie, do której należy przynieść mumię faraona - budowniczego.

KABALISTYCZNE POWIĄZANIE ZIEMI Z ORIONEM
[aby wszystko było jasne]


W zależności od tego jak zapiszemy słowo ORION można to różnie odczytać, ale sens jednak jest ten sam zachowany:

ORION = 400 [O=70+R=200+I=10+O=70+N=50]
718 = GIShH ORION - Przybliżenie Oriona

VRIVN = 272 [V=6+R=200+I=10+V=6+N=50]
718 = MShOVL VRIVN - Ścieżka (Droga) Oriona

AROA = 272 [O=70+R=200+0=70+a=1] - Ziemia
718 = MVTh AROA - Zniszczenie (Śmierć) Ziemi [ostrzeżenie]

VRIVN (Orion) = 272 = AROA (Ziemia)
Samuel podczas sesji tłumaczył, że Orion jest drugą Ziemią, analiza kabalistyczna to potwierdza


ZAKOŃCZENIE


Proroctwo zostało mi przekazane, jako 9 liczb kompletnie ze sobą na pierwszy rzut oka niezwiązanych, ale długa, mozolna i skomplikowana analiza wykazała jak bardzo było to związane, ponieważ całość idealnie do siebie pasuje można uznać, że prawidłowo to odczytałem.
Fakt, że jest właśnie 9 liczb ma także swoje znaczenia, ma to związek z liczbą, 666 ponieważ 6 + 6 + 6 = 18 a 1+8=9, liczba 666 jest bezpośrednio powiązana z liczbą, 718 ponieważ 666 + 52 = 718, należy pamiętać, że liczba 52 to hebrajski zapis BN, czyli Syn (patrz art. 666 a Samuel) a 666 to nie imię tylko Bestii jakby chcieli profani, ale liczba powiązana z Wielką Piramidą oraz egipskie słowo oznaczające Bogowie, czyli neczeru zapisane, jako NIThRV, liczba 666 to także w okultyzmie Najwyższa Liczba Słońca, teraz więc można zobaczyć, że w powiązaniu z liczbą 666 - 718 to Syn 666, Syn Bogów, ale także Syn Słońca to ostatnie to odniesienie do mojego imienia, którym jest Heliodor z greckiego Dar Słońca, a przecież ja właśnie to wszystko obliczyłem, Aleister Crowley otrzymał tą liczbę w przekazie, ale jej nie analizował zbyt długo i dokładnie, ja natomiast to zrobiłem i to bardzo dokładnie.

Podczas przekładania liczb na słowa korzystałem, z Sepher Sephiroth Aleistera Crowleya w wersji rozszerzonej oraz załączników tworzonych przez współczesnych kabalistów, podczas transliteracji słów związanych z Projektem Cheops używałem ogólnie pojętych zasad transliteracji alfabetu hebrajskiego, z pewnymi wyjątkami, lecz zostało wyjaśnione, dlaczego w pewnych wyjątkowym sytuacjach zdecydowałem się tak postąpić. Należy bardzo mocno podkreślić, że podczas całej tej analizy korzystałem WŁAŚNIE z przekładu "Liczb na Słowa" z Sepher Sephiroth stworzonego, przez Aleistera Crowleya, który to właśnie jest odpowiedzialny za przekazanie liczby 718 na Ziemię w 1904 roku, a miało to miejsce w Kairze w Egipcie!!!

9 liczb + 9 znaczeń + 9 stron Księgi Cheopsa = Święta Liczba 27 (patrz sesje - Rada Bogów)


Tekst posiada autoryzację Projektu Cheops / Pana Andrzeja Wójcikiewicza i może być rozpowszechniany z zaznaczeniem, że pochodzi z tego miejsca. O każdym umieszczeniu go gdziekolwiek należy mnie powiadamiać, żadna część, tego tekstu ani całość nie może być zamieszczona ani kopiowana bez podania praw autorskich, które są zastrzeżone w całości. Każde złamanie praw autorskich będzie surowo egzekwowane i ścigane drogą prawną.


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2004 - 2007 HELIODOR BIERNACKI [ [email protected] ]
Aby przeczytać artykuł w formacie pdf. kliknij TUTAJ


Andrzej Kapłanek: „Poszukiwania Labiryntu"

Podróżujący po Egipcie w V w. p.n.e. grecki kronikarz Herodot pozostawił w swoich Dziejach następujący zapis: "[Egipcjanie] zbudowali labirynt, który leży nieco powyżej Jeziora Mojrisa, całkiem blisko tzw. Miasta Krokodyli. (…)Ma on mianowicie 12 krytych podwórców, których bramy stoją naprzeciw siebie, 6 zwróconych jest na północ, a 6 na południe, jedna obok drugiej; a od zewnątrz otacza je jeden i ten sam mur. Są w nim dwojakie komnaty, jedne podziemne, drugie nad tymi w górze, w liczbie 3 tysięcy, po 1500 z każdego rodzaju. Otóż nadziemne komnaty widziałem i przeszedłem, mówię też o tym z własnej obserwacji, natomiast o podziemnych dowiedziałem się tylko z opowiadania".
Archeolodzy lokalizują Labirynt w leżącej ok. 100 km na południe od Kairu oazie El Fayum, w pobliżu piramidy Amenemhata III, władcy XII dynastii. Temu faraonowi, żyjącemu na przełomie XVII i XVIII w. p.n.e., przypisuje się zagospodarowanie pustynnej depresji w okolicy Fajum poprzez doprowadzenie wód Nilu kanałem Józefa oraz wybudowanie kompleksu pałacowo-światynnego w Hawara, nazwanego przez Greków Labiryntem.
Budowla wzbudzała podziw swym ogromem. Strabon w swoich Geographica pisze: (...)jest tam tyle otoczonych kolumnadami i przylegających do siebie pałacowych sal, wszystkie w jednym szeregu i wszystkie przy jednej ścianie(...). Przed wejściami znajduje się wiele długich, krytych korytarzy, które mają między sobą kręte połączenia, tak że bez przewodnika żaden obcy nie zdołałby odnaleźć wejścia czy wyjścia z każdej sali. Wtóruje mu Herodot: (…) ściany zaś pełne są wyrytych figur. Każdy podwórzec jest dookoła otoczony kolumnami z białego i jak najściślej spojonego ze sobą kamienia. Inne starożytne teksty mówią o tajemnych komnatach wypełnionych dziełami sztuki i dokumentami po cywilizacji istniejącej na Ziemi przed wieloma tysiącami lat. Nic więc dziwnego, że Labirynt fascynuje zawodowych archeologów, jak i amatorów.
By dostać się z Gizy do Hawary pokonać trzeba 100 kilometrów piaszczystej pustyni. Towarzyszy nam policyjna eskorta. To wynik ostrego konfliktu z islamskimi ekstremistami, którzy nie chcą na egipskiej ziemi turystów. Po dwóch godzinach jazdy pojawiają się pierwsze plantacje i palmowe gaje. Wjeżdżamy do zielonego raju, pustynnej oazy zajmującej 1800 km2, poprzecinanej skomplikowaną siecią kanałów, grobli i śluz, rozłożonej nad brzegami jeziora Karun. To dawne jezioro Morrisa, lecz pozostało z niego zaledwie 1/6 obszaru. Przez starożytnych Egipcjan Fajum uważane było za ziemski odpowiednik Nun - Praoceanu Prapoczątków. Za bóstwo regionu uchodził bóg-krokodyl Sobek, który pilnował, by Słońce wynurzało się codziennie z odmętów Prawody.
Widoczny z daleka wielki ciemny kopiec wskazuje kierunek jazdy. To piramida Amenemhata III. W niczym nie przypomina zbudowanych wcześniej piramid na płaskowyżu w Giza. Pozostał po niej jedynie mocno zniszczony stożek cegły mułowej, pozbawiony wapiennej okładziny. Usytuowane w południowej ścianie wejście prowadzi do komnaty grobowej. Niestety, korytarz zalany jest wodą gruntową. Miejscowy przewodnik opowiada o skomplikowanym systemie zabezpieczeń zastosowanych przez budowniczych. Przemyślne pułapki i wykuty z monolitycznego bloku kwarcytu sarkofag o wadze 110 ton, nie uchroniły grobu faraona przed rabusiami. 40 wieków później, archeologów penetrujących piramidę spotkało rozczarowanie. Grobowiec był pusty. Naszym celem jest jednak Labirynt. Położony nieopodal, zajmuje powierzchnię 28 000 m2. Dziś cały teren pokryty jest dołami - świadectwem pracy archeologów i poszukiwaczy skarbów. Jedynie kilka szczątków rzeźb, fragmentów granitowych kolumn i kapiteli daje świadectwo dawnej świetności. I nie może być inaczej, bo w czasach rzymskich miejsce to traktowano jako kamieniołom. Ostatni kronikarski zapis pochodzi od Strabona, który eksplorował to miejsce w 25 r. p.n.e. Lecz jemu także, podobnie jak Herodotowi, kapłani nie pozwolili zwiedzić podziemi "oświadczając, że są tam groby królów, którzy pierwotnie ten labirynt wybudowali, oraz świętych krokodyli". W jakim stanie podziemne budowle przetrwały przez całe wieki pod przykrywającymi je piaskami? Gdzie znajduje się wejście do podziemnych korytarzy? Jak dotąd nikomu nie udało się znaleźć odpowiedzi na te pytania. Mieliśmy nadzieję na spenetrowanie tego rejonu za pomocą georadaru, lecz mimo zaangażowania wielu ludzi dobrej woli zostaliśmy pokonani przez egipską biurokrację. Lecz mamy naszą "tajną broń" - Lucynę, która wielokrotnie udowodniła przydatność swych paranormalnych zdolności w zastosowaniu do badań archeologicznych. Przeprowadzone przez nią radiestezyjne badania w sąsiedztwie piramidy wykazały istnienie dwóch stref silnego promieniowania świadczącego o istnieniu podziemnych komór. Jedne przy wschodniej ścianie piramidy i drugie na południe od piramidy, w miejscu wskazywanym przez archeologów jako teren Labiryntu. Co kryje ziemia pod naszymi nogami? Zadawaliśmy sobie to pytanie opuszczając Hawarę. Jednak z zaspokojeniem ciekawości przyjdzie nam poczekać do czasu, gdy pokonamy biurokratyczne przeszkody i przyjedziemy tu ponownie uzbrojeni już w georadar.

Andrzej Kapłanek
Rybnik, czerwiec 2005
Cytat z HERODOTA i jego omówienie przez Andrzeja Kapłanka - pobierz plik pdf klikając TUTAJ

Artykuł „SAMUEL a 666"
666 A SAMUEL
(Rozwiązanie pewnej intrygującej zagadki)


SAMUEL: I tutaj są różne religie, które przekazują ten znak. Czy jest to liczba bestii? Czy 6 jest liczbą złą? "6", "Trzecie oko" samo za siebie mówi. I teraz powiem ci coś, co może ciebie zaskoczyć: spójrz na to inaczej. Weź lustro i napisz 666 a zobaczysz 999... Trzy dziewiątki to jest 27. Rada Bogów składa się z 27 Istot Boskich. Czy w religii katolickiej tak się stało? Jest to błąd, który teraz trudno cofnąć, bo i sami kapłani wiedzą o tym, że popełnili błąd, co do trzech szóstek. Wybaczyć tego, zwłaszcza religia katolicka nie chciałaby, bo zbyt długo jest mówione, że 666 są liczbą demoniczną, złą. Jeśli nie ma skrajnie złych duchów, bo nie ma ? to czyż te liczby złymi mogą być? W religiach innych 666 są liczbami boskimi. Sama z siebie "6" jest bardzo silną energią i tutaj mogę tylko powiedzieć jedno - istoto ludzka - na ten temat też się wypowiadałem, ale skoro już nawiązałaś do tematu i chcesz brnąć dalej i chcesz na przykład służyć Faraonowi, służyć tej sprawie, czy przeżyć - zaufaj... Zaufaj i przejdź do tych liczb już nie jako boskich, ale liczb, które odegrają bardzo dużą rolę w Ratowaniu Ziemi. Słucham.

Samuel pozytywnie wypowiadał się o liczbie 666, ja wykażę, dlaczego i co ważnego jest tutaj przekazane i co, rzecz jasna, sam Samuel chciał przekazać między wierszami. Odczytanie tego zajęło mi trochę czasu, zaangażowałem się w Projekt Cheops dość nieświadomie, ale widzę teraz, dlaczego tak było. Niniejszym mam zamiar pokazać wszystkim, o co tak naprawdę chodzi i jakiej rangi jest to przesłanie, jeśli się przyjrzeć temu bliżej wyjawia to wiele starożytnych sekretów. Zacznę od początku, czyli od samego Samuela i analizy jego imienia, aby wykazać prawidłowość tego, co zostanie napisane potem.

Imię Samuel zgodnie z zasadami zapisu hebrajskiego wygląda następująco: SAMVAL, wartość tego zapisu to 138, a teraz zgodnie z naukami gematrii taką samą wartość odnajdujemy w zapisie BN ALHIM (Beni Elohim) czyli Syn Boga lub bardziej dosłownie SYN BOGÓW. Proszę zapamiętać zapis "BN - Syn", bo później będzie to potrzebne, teraz jednak zajmę się liczbą 666, aby pokazać coś, co wprawiło mnie w zdumienie. Muszę zrobić jednak wstęp, aby było to lepiej zrozumiane, bo taki jest cel niniejszego tekstu - mianowicie wiemy zapewne, że w Wielkiej Piramidzie są dwa kanały, zwane potocznie wentylacyjnymi, ale nie była to ich funkcja jak sądzą niektórzy egiptolodzy, ich rola była znacznie ważniejsza, co wykazał wspaniale Robert Bauval. Były to tunele, które precyzyjnie wskazywały na dwie gwiazdy a mianowicie, ten prowadzący z Komory Króla (Ozyrysa) wskazywał na Orion, a drugi tunel wychodzący z Komory Królowej (Izydy) wskazywał dokładnie na Syriusz, Orion był oczywiście kojarzony, z Ozyrysem a Syriusz z Izydą. Po co o tym piszę, a po to, żeby wskazać coś bardzo istotnego, nikt tego nie dostrzegł jeszcze a bardzo wiele to tłumaczy, powiedziałbym nawet, że za wiele, ponieważ egipska nazwa Oriona to Sah (Istota Duchowa) a nazwa Syriusza to Sothis (Gwiazda Niebiańskich Narodzin). A teraz, gdy przełoży się to wszystko na język hebrajski, otrzyma się taki oto szokujący powiedziałbym wynik:

SAH = 66
SOThIS = 600

Widać, że 66+600 to 666, a co to znaczy? Znaczy to, że Wielka Piramida wskazuje na liczbę 666 i jest w jakiś tajemniczy sposób z nią związana. Wystarczy teraz zajrzeć to apokalipsy i zobaczyć AP 13:18, tam jest to wyjaśnione i nie chodzi tutaj o nic złego, nie należy kojarzyć tej liczby negatywnie, a dlaczego? Otóż, dlatego na przykład, że jest to liczba Bogów, dosłownie, a można to wykazać również dzięki zastosowaniu kabały - oto dowód:

Egipskie (zwróćmy uwagę, że egipskie, a nie jakieś inne) słowo Neczeru, znaczące dosłownie Bogowie, gdy zapiszemy zgodnie z transkrypcją hebrajską otrzymamy zapis NIThRV, jego wartość to właśnie 666, dodam jeszcze, że jest to również anagram innego hebrajskiego zapisu - ThRIVN, czyli Bestia, wartość to oczywiście 666. I teraz trzeba by się zastanowić, co tak naprawdę jest zapisane w Apokalipsie, czy Bestia jest faktycznie czymś negatywnym??? Sądzę, że nie, Kościół Katolicki chce abyśmy tak myśleli. Należy zadać teraz pytanie, czym jest Apokalipsa - otóż słowo Apokalipsa pochodzi od greckiego słowa apokalipsis i oznacza objawienie lub odsłonięcie, a 666 jest Siódmą Pieczęć - Symbolem Ostatecznej Tajemnicy, 666 to także wartość słowa SThRV a znaczy to Jego Tajemnica. A teraz, gdy Apokalipsa oznacza Odsłonięcie, to jest to Odkrycie Jego Tajemnicy, czy tutaj można dopatrywać się jakiegoś negatywnego znaczenia???

Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć
AP 13:18

Celowo zaznaczyłem tutaj słowo "przeliczy", gdyż właśnie ono nakłania do zastosowania kabały, bo przecież na tym polega analiza kabalistyczna, żeby przeliczać wartości słów, jest tu jasno zasugerowane istnienie ukrytego sensu tego zdania.

W mojej dotychczasowej analizie wykazałem, iż Wielka Piramida ma bezpośrednio powiązanie z liczbą 666, a przecież Projekt Cheops głównie na Wielkiej Piramidzie się skupia. To już nie są przypadki, proszę zwrócić uwagę na to, co mówi Samuel w pewnym miejscu - a mianowicie mówi on takie zdanie pod koniec "Zaufaj i przejdź do tych liczb już nie jako boskich, ale liczb, które odegrają bardzo dużą rolę w Ratowaniu Ziemi" - zauważmy to specyficzne akcentowanie, czyli przejście do tych liczb (666. 999) już nie jako boskich, ale takich, które odegrają bardzo ważną rolę w Ratowaniu Ziemi. A teraz zastanówmy się, co według Samuela odegra większą rolę niż Wielka Piramida? NIC, to jest najważniejsze, na tym trzeba się skupić, czy Samuel nie zasugerował w tych słowach, że te liczby mają związek z Wielką Piramidą, co jak widać sam wykazałem; czy jest to rozwiązanie zagadki czy pierwszy krok??? Teraz należy wrócić jednak do Samuela i liczby 666. Jak już pisałem i prosiłem o zapamiętanie tego, hebrajskie słowo Syn to Beni, a w zapisie BN jego wartość to 52, natomiast egipskie słowo NIThRV to Bogowie, a wartość tego zapisu to 666. Teraz, gdy dodamy 52 i 666, otrzymamy liczbę 718 i wyrażenie SYN BOGÓW, identyczne jak gematryczne znaczenie imienia Samuel jako SAMVAL z wartością 138, która to właśnie jest wartością tego wyrażenia, ale zapisanego jako BN ALHIM (138), czyli Syn Bogów - mamy pełne potwierdzenie tego, co mówił Samuel a nawet o wiele więcej, zagadka, jaką dał nam Samuel po części została rozwiązana…

Podsumowując to wszystko, widać, że liczba 666 jest powiązana z Wielką Piramidą, z Samuelem, a to wszystko bezpośrednio z Apokalipsą i Armagedonem, czyli mówiąc współcześnie z Wielkim Oczyszczeniem, tak, słowa Samuela są prawdziwe, co jeszcze dokładniej wykazałem tutaj w tym tekście, a Wielka Piramida i Cheops są w tym wypadku naszym ratunkiem, jasno to wynika z tego tekstu, jak i ze słów Samuela, który choć cały czas, to nie bezskutecznie to powtarza.

TEKST POSIADA PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄCE DO:
Heliodor "718" Biernacki [[email protected]]