FUNDACJA WSPIERANIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
"DAR ŚWIATOWIDA"


Fundacja "Dar Światowida" została zarejestrowana w styczniu 2005 roku. Jej siedzibą jest Darłowo.

Cele statutowe Fundacji

- wspieranie poszukiwań i prac archeologicznych w Polsce i na świecie,
- wspieranie poszukiwań i prac archeologicznych na terenie kompleksu piramid w Gizie,
- wspieranie poszukiwań i prac archeologicznych zmierzających do odnalezienia Wielkiego Labiryntu w kompleksie Gizy,
- wspieranie poszukiwań i prac archeologicznych zmierzających do dotarcia do grobowca faraona Cheopsa.

Cele ogólne Fundacji:

1. Celem Fundacji jest wspieranie poszukiwań i prac archeologicznych w Polsce i na świecie. Szczególnym zainteresowaniem Fundacji jest Egipt, a zwłaszcza teren kompleksu piramid w Gizie.

2. Fundacja zakłada podjęcie działań zmierzających do odnalezienie Wielkiego Labiryntu w kompleksie Gizy, o którego istnieniu dowodzą zebrane przez Fundację materiały.

3. Jednym z podstawowych zadań Fundacji jest dotarcie do grobowca faraona Cheopsa i zasponsorowanie w tym celu misji archeologicznej.

4. Fundacja ma charakter naukowy i przy realizacji celów statutowych zamierza współpracować z naukowcami, w tym z archeologami specjalizującymi się w tematyce egipskiej. Przewidujemy także współpracę z organizacjami o podobnym profilu działalności, które funkcjonują w Polsce i na świecie.

5. Przy realizacji celów statutowych Fundacja ściśle współpracuje z organizacjami z Chicago PYRAMID BEACON OF PEACE oraz THE MYSTERIES OF THE WORLD.

Fundatorzy

Fundatorami Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida" są: Lidia Szubert-Tousty oraz Cezary Tousty z Darłowa.

Adres Fundacji:

ul. Podzamcze 1A
76-150 Darłowo
biuro w Warszawie:
tel/fax: 022/879 81 62
mail: [email protected]

CZŁONKOWIE - ZAŁOŻYCIELE FUNDACJI

ZARZĄD

PREZES
Andrzej Wójcikiewicz
e-mail: [email protected]

WICEPREZES
Lucyna Łobos

SEKRETARZ
Krzysztof Konstanty Radziwiłł

RADA FUNDACJI

Danuta Chomicka
Beata Dobrucka
Andrzej Kapłanek
Krzysztof Kawalec
Iwona Stankiewicz
Czesława Wasilewska


KONTO FUNDACJI

Bank PeKaO SA , I / o. Warszawa
92 1240 1037 1111 0010 0613 9578

KONTO DOLAROWE FUNDACJI

Bank PKO S.A. I O/Warszawa
Nr konta:46-1240-1037-1787-0010-0701-3071