LINKI do stron internetowych


Laboratorium Pierwiastków Śladowych

Laboratorium Pierwiastków Śladowych


Laboratorium Pierwiastków Śladowych jest producentem "Suplementu Ki" sporządzonego według repceptury staro-sumeryjskiej podanej przez En-Ki.
Laboratorium wykonuje również analizę pierwiastkową włosa na podstawie której ustala się poziomy pierwiastków śladowych i metali toksycznych w organiźmie człowieka a dzięki uzupełnieniu brakujących nam minerałów możliwe jest wyeliminowanie lub złagodzenie wielu zaburzeń i chorób.
Laboratorium Pierwiastków Śladowych

Planeta X - informacje z innych źródeł i publikacji poza przekazami Lucyny Łobos.

www.faraonowie.republika.pl Strona zawierajaca informacje z historii i kultury starozytnego i wspolczesnego Egiptu
Strona poświęcona nieznanym czterowierszom Nostradamusa
FILM 1
FILM 2
FILM 3
http://www.copernicus2.org/