W tym dziale będziemy podawać informacje opisujące najważniejsze działania i postępy związane z realizacją celów statutowych Fundacji DAR ŚWIATOWIDA. Ostatecznym celem Fundacji jest dotarcie do grobowca faraona Cheopsa w Egipcie. CELEM POSREDNIM JEST WSPIERANIE WRAZ Z ORGANIZACJA W CHICAGO "THE MYSTERIES OF THE WORLD" (TAJEMNICE SWIATA) badań archeologicznych na górze Ślęża. Badania te prowadzone są przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu finansowym organizacji z Chicago.
Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępny Suplement Ki. Cena: 300zł. Zakup pierwszego opakowania tylko z analizą włosa. Zamówienia: 022/879 81 62


prezentacja multimedialna w Bydgoszczy

0l.02.2009,godz.15.30-19.00 z udziałem Lucyny Łobos,Iwony Stankiewicz,Bila Brauna,Andrzeja Wójcikiewicza odbędzie się prezentacja multimedialna na temat Projektu CHEOPS.
Termin spotk.0l.02.2009,godz.15.30-19.00 Bydgoszcz
ul.Sułkowskiego52 KLUB POW,sala konferencyjna,parter.
Tel.pod którymi można zasięgnąć informacji:601 439 183 lub 508 795 864.

31 grudnia 2008 r. PODRÓŻ DO HAWARY (15 - 21 GRUDNIA 2008 roku) I PLANY NA KOLEJNY SEZON BADAŃ

 • Skład delegacji:
 • Andrzej Wójcikiewicz - Fundacja "Dar Światowida"
 • William Brown - Fundacja "Dar Światowida"

Była to ostatnia tegoroczna wizyta przedstawicieli naszej Fundacji w Hawarze, czas na podsumowanie dotychczasowych badań i zrobienie planów na następny okres, na rok 2009.

Jak poinformował nas Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze i Dyrektor Generalny badań w Hawarze, prof. dr Alaaeldin Shaheen, procedura dalszego postępowania i badań jest następująca.

Dotychczasowe pozwolenie od Najwyższej Rady Starożytności (NRS) upływa z końcem tego roku i potrzebne jest kolejne podanie na przedłużenie badań. W listach e-mailowych wielokrotnie pytano mnie dlaczego w Hawarze nie przystąpiono od razu do wykopalisk archeologicznych? Przecież, wyniki badań georadarem wykonanych w marcu i w maju 2008 są tak znaczące, że uzasadniają wykopaliska. Odpowiedź jest prosta. Procedury egipskich pozwoleń są "dość" skomplikowane. Pierwsze pozwolenie od NRS na sezon badań w 2008 roku było wyłącznie na: badania geofizyczne (georadar, odwierty, pomiary geodezyjne, itp); porządkowanie terenu (usuwanie zwałów piasku pozostawionych po ostatnich wykopaliskach w 1911 roku); badania hydrologiczne (określenie sposobu usunięcia wody z piramidy w Hawarze, wykonanie wykopów testujących poziom wody);

prace renowacyjne (renowacja znalezisk, oraz znalezionych w okolicy zabytków).

Nie ma w tych punktach ani słowa o wykopaliskach, w związku z tym "wkopywanie się w głąb" dozwolone było jedynie do głębokości nie większej jak 1.5 metra. Wyjątkiem - były oczywiście odwierty sprawdzające jakość gruntu przy piramidzie i wykop do głębokości 4.5 metra, wykonany w listopadzie po połudnowo-wschodniej stronie piramidy, w celu sprawdzenia na jakiej głębokości rzeczywście znajduje się woda.

Pomimo, wspomnianych "ograniczeń" znaleziono ponad 50 znalezisk archeologicznych i dużą ilość fragmentów kości, oraz ceramiki. Wszystkie znalezione do tej pory przedmioty archeolodzy egipscy wstępnie oceniają jako pochodzące z czasów tzw. Nowego Królestwa, XXVI Dynastii, czyli około 1000 lat p.n.e.

Najciekawsze, najbardziej intrygujące znaleziska odkryto w październiku i listopadzie 2008 roku. Są to grobowce, w których znalezione zostały kości krokodyli pochowane wraz ze szczątkami ludzkimi, oraz dwie mumie, z których jedna miała na sobie złotą maskę. Znalezione kości krokodyli potwierdzają tezę postawioną przez Herodota, że Wielki Labirynt znajdował się w pobliżu miasta zwanego Miastem Krokodyli (Crocodilopolis), gdzie zwierzęta te uważane były za święte. Na załączonych zdjęciach pokazana jest czaszka znalezionego szkieletu krokodyla, dwie mumie znalezione w listopadzie, oraz złota maska, która przykrywała jedną z nich.

DALSZE PRACE BADAWCZE W ROKU 2009

Styczeń 2009 roku będzie poświecony wyłącznie na inwentaryzację dotychczasowych znalezisk i ewentualne prace renowacyjne. W tym czasie nie będą prowadzone żadne prace ziemne w Hawarze. Będzie to również czas na podsumowanie sezonu 2008, napisanie wspólnego raportu z badań (przez Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze i Wydział Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego). Raport ten zostanie przedstawiony Specjalnej Komisji Najwyższej Rady Starożytności wraz z podaniem o kolejne pozwolenie na rok 2009. Zgodnie z naszymi rozmowami z Dyrektorem Generalnym badań w Hawarze, prof. Alaa Shaheenem - podanie to będzie zawierało również prośbę o pozwolenie na prace wykopaliskowe w miejscach największych anomalii.

PROCEDURY W EGIPCIE

Jak nam wyjaśnił prof. Shaheen procedura składania podania o przedłużenie pozwolenia na dalszy okres wykopalisk składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest opinia i rekomendacja Rady Wydziału Katedry Archeologii Uniwersytetu w Kairze, oraz Rady Naukowej i Rektora Uniwersytetu Kairskiego. Ten raport z rekomendacją przedstawiany jest następnie specjalnej Komisji d/s Badań Archeologicznych przy Najwyższej Radzie Starożytności, która ze swojej strony ocenia wyniki dotychczasowych badań, oraz przedstawia swoje rekomendacje dotyczące dlaszych etapów do Zgromnadzenia Ogólnego Najwyższej Rady. Zgromadzenie Ogólne (pod dyrekcją Zahi Hawassa), które odbywa się na ogół - raz w miesiącu podejmuje dopiero ostateczną decyzję, co do zakresu dalszych badań i przedłużenia pozwolenia.

Jak zapewnia prof. Shaheen - procedury te powinny być całkowicie zakończone w miesiącu styczniu. Dlatego wznowienie prac ziemnych i rozpoczęcie drugiego sezonu badań przy piramidzie w Hawarze przewidywane jest około 1 lutego 2009. W tym czasie być może będą już pierwsze oficjalne pozwolenia dla wolontariuszy z Polski, ale znając biurokrację egipską, procedury te mogą trwać dość długo.

PRACA PRZY PIRAMIDZIE W HAWARZE

Osoby wybierające się do Hawary w charakterze wolontariuszy powinny zdawać sobie sprawę, że w tym rejonie nie istnieje coś takiego jak "brak rąk do pracy". Jak poinformował kierownik prac w Hawarze, dr Abdul Reda, okręg Fayum jest uważany za jeden z biedniejszych okręgów, gdzie jest ogromne bezrobocie i duża ilość rodzin, gdzie roczny dochód na rodzinę wynosi około 500 funtów egipskich, czyli mniej niż 100 dolarów US. Dlatego, w każdej chwili dostępna jest każda ilość pracowników do pracy przy piramidzie. W okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku pracowało tam od 20 do 40 osób dziennie, w zależności od potrzeb. Praca odbywała się 5 dni w tygodniu, od niedzieli do czwartku i trwała od godz. 7:00 do 13:00 (z 30 minutową przerwą na posiłek w godz. 11:30 - 12:00). Piątek i sobota są w Egipcie dniami wolnymi od pracy. Oficjalnie pracownicy zatrudniani byli przez Uniwersytet w Kairze i ich dzienny zarobek przy pracy w Hawarze wynosił 20 LE (funtów egipskich), co jest ekwiwalentem około 4 dolarów US. Są to normalne, państwowe stawki przy tego rodzaju pracach.

Pieniądze wypłacane były tygodniowo (w każdy czwartek), czyli "tygodniówka" wynosiła 100 LE (funtów egipskich). Według dra Redy, taka kwota wystarczy 4-6 osobowej rodzinie egipskiej na utrzymanie przez okres około 10 dni, lub nawet dłużej (biorąc pod uwagę lokalne ceny podstawowej żywności). Dlatego, nigdy nie brakuje tam chętnych do pracy i gdy jest potrzeba zatrudnienia np. 100 robotników, jest to możliwe w trybie natychmiastowym.

Piszę o tym dlatego, aby osoby szykujące się do wyjazdu zdawały sobie sprawę jaka jest sytuacja w tym rejonie i że pracę ochotników z Polski niekoniecznie trzeba traktować jako "znaczący wkład" w proces wykoplisk w Hawarze, ale raczej jako osobiste doświadczenie i pewnego rodzaju "przygodę". Łatwo obliczyć, że osobisty wydatek na tygodniowy wyjazd w charakterze wolontariusza wyniesie, w przeliczeniu na dolary, minimum około 1.200 dolarów na osobę, włączając w to przelot samolotem do Kairu, transport z lotniska do Hawary, oraz koszty związane z pobytem, dojazdami z willi na miejsce wykopalisk, itp. Taka kwota opłaci pacę 60 robotników pracujących przez cały tydzień. Warto zastanowić się nad tym przed podjęciem ostatecznej decyzji wyjazdu do Hawary.

PRZEWIDYWANY BUDŻET NA SEZON 2009 ROKU

Preliminarz budżetowy na następny sezon przewiduje oczywiście nie tylko pracę dla robotników egipskich, ale również pieniądze na wynajecie sprzętu pomocniczego (traktory, koparki, sprzęt do odwiertów, sprzęt georadarowy, itp), płace dla kierownictwa badań ze strony egipskiej, dla specjalistów i naukowców, którzy opracowują znaleziska i przede wszystkim - pieniądze na zabezpieczenia związane z zatamowaniem wody, która cały czas znajduje się w piramidzie mułowej, czyli na prace hydrologiczne. Planowane koszty przechodzą przez proces akceptacji przez Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze, Zarząd Fundacji "Dar Światowida" i Kwesturę Uniwersytetu Wrocławskiego. Środki pieniężne przesyłane są przez naszą Fundację na konto Uniwersytetu Wrocławskiego i stamtąd przekazywane na konto Uniwersytetu w Kairze, który rozlicza się z nich po wykonaniu konkretnych prac za pomocą faktur. Osobną drogą przesyłane są jedynie środki za wynajęcie willi w Fayum, na jej wyposażenie i utrzymanie.

PODZIĘKOWANIE

Przy okazji tego sprawozdania - chciałem jeszcze raz (ponieważ do każdego darczyńcy wysyłamy podziękowanie indywidualne), serdecznie podziękować wszystkim, którzy na konto naszej Fundacji przesyłają darowizny pieniężne. Są to pieniądze, które pozwalają nam na pokrycie kosztów bieżących i części kosztów badawczych w Hawarze. Z całego serca dziękuję za ten wkład - często nazywany - "wdowim groszem", gdyż wpłaty wahają się od 10 zł do kwot znacznie wyższych. Każda suma - jest dla nas tak samo ważna i znacząca, gdyż stanowi niezwykłą energię pomocy w Projekcie, który (poza potencjalnymi znaleziskami archeologicznymi) może się okazać najważniejszym w całej współczesnej historii Ziemi i ludzkości.

PLANOWANE SYMPOZJA I KONFERENCJE W ROKU 2009

W tej chwili wiemy już, że w roku 2009 będą - co najmniej dwie duże konferencje dotyczące Projektu Hawara i Projektu Ratowania Ziemi.

Kair, 1-2 kwietnia 2009 roku
Pierwsze - dwudniowe Sympozjum Naukowe dotyczące poszukiwania Wielkiego Labiryntu i aktualnego stanu badań archeologicznych w Hawarze odbędzie się w Kairze w dniach 1-2 kwietnia 2009 roku. Organizatorem będzie Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze. Planowane jest zaproszenie przedstawicieli władz Uniwersytetu Wrocławskiego. Program Konferencji (wraz z wyjazdem na wizję lokalną w Hawarze) jest obecnie w trakcie przygotowań.

Budapeszt, 6 czerwca 2009 roku

Druga konferencja (Sympozjum) planowana jest na Węgrzech w Budapeszcie, w sobotę 6 czerwca 2009 roku. Organizatorem będzie Fundacja węgierska o nazwie "LEELA FOUNDATION". Sympozjum to będzie dotyczyło roku 2012 i Projektu Ratowania Ziemi i ludzi. Program również jest w tej chwili w przygotowaniu, jednak już teraz wiemy, że jednym z kluczowych punktów tej konferencji będzie - pierwsze spotkanie Lucyny Łobos z szamanem, opiekunem świętej góry Markahuasi w Peru, Don Sveriano, który określony został przez En-Ki jako ten, który jest reinkarnacją Kapłana Juno, inżyniera - budowniczego Wielkiej Piramidy, opiekuna Kapłanki Ki (obecnej Lucyny). Do spotkania tego miało dojść we Wrocławiu na Sympozjum w roku 2005, ale wtedy okazało się to niemożliwe. Obecnie otrzymaliśmy informację, że Don Severiano już wyraził zgodę na przyjazd w czerwcu do Budapesztu, oraz - zaraz potem - na wyjazd do Egiptu do Wielkiej Piramidy. To ma być jego pierwszy w życiu wyjazd poza obszar, w którym obecnie mieszka.

O szczegółach przygotowań i programie będę informował na bieżąco w kolejnych notatkach działu "Nowości" i na "Forum".

Nasuwa się pytanie - dlaczego w najblższym czasie w Polsce nie jest planowane żadne Sympozjum? Dlaczego Budapeszt a nie Wrocław? Związane jest to z inicjatywą naszych węgierskich przyjaciół i z ich działaniem w celu pozyskania przyjaźni i przychylności Don Severiano. Prezes Fundacji węgierskiej "Leela Foundation", pani Ida Mesterne i jej mąż Attila Kovari przebywają obecnie w Limie, w Peru - spotykają się z Severiano i prowadzą z nim rozmowy ustalając m.in. szczegóły jego podróży do Węgier i do Egiptu. Dodam jeszcze, że Fundacja "Leela Foundation" jest Wydawcą węgierskiego tłumaczenia książki "Przebudzenie Cheopsa" i jest doskonale zorientowana w Projekcie Cheops.

Sympozjum w Polsce

Jeśli chodzi o Sympozjum w Polsce - myślimy o tym, ale będzie to zależało od rozwoju sytuacji i wykopalisk w Hawarze. W przypadku znaczącego odkrycia (a takiego się spodziewamy w tym sezonie), z całą pewnością takie Sympozjum będzie zorganizowane z zaproszonymi gośćmi z Egiptu, nie wcześniej jednak jak po wakacjach 2009 roku. Wielki Labirynt jest dla nas tylko "etapem pośrednim". Głównym celem działań Projektu Cheops są wykopaliska w Gizie - i do tego dążymy, z pomocą Nieba i ludzi.

W załączeniu - zdjęcia z ostatnich wykopalisk i znalezisk w Egipcie, oraz zdjęcia Don Severiano w towarzystwie organizatorów Sympozjum w Budapeszcie, Idy Mesterne, oraz jej męża Attili Kovari, wykonane w mieszkaniu Don Severiano w pobliżu góry Markahuasi, w Peru w grudniu 2008 roku.

Rok 2009

Z okazji Nowego Roku 2009 - życzę wszystkim naszym czytelnikom, sympatykom, darczyńcom, entuzjastom, krytykom, sceptykom i przeciwnikom - sukcesów osobistych i zawodowych, pozytywnych myśli i pozytywnych zdarzeń, aby każdego dnia i pod każdym względem wszystko układało się u Was coraz lepiej i lepiej. Dziękuję też za życzenia przesyłane bezpośrednio do naszej Fundacji lub do mnie… Ja również życzę nam wszystkim i sobie, aby Projekt Ratowania Ziemi i Ludzi rozwijał się w kierunku tak znaczących znalezisk w Hawarze, abyśmy jak najszybciej otrzymali pozwolenie na wykopaliska w okolicy trzech piramid w Gizie i dotarli do naszego ostatecznego celu.

Andrzej Wójcikiewicz

RAPORT Z PODRÓŻY DO HAWARY 14 - 21 LISTOPADA 2008 roku

Skład delegacji:
Lucyna Łobos Fundacja "Dar Światowida"
William Brown Fundacja "Dar Światowida"
Maria Kubacka TV/Radio Idea - ekipa filmowa
Jarosław Grymiński TV/Radio Idea - ekipa filmowa
Mariusz Borkowski Ochotnik/turysta
Jarosław Świtoń Ochotnik/turysta
Adam Świtoń Ochotnik/turysta
Cezary Stachoń Ochotnik/turysta

W czasie naszego pobytu usunięte zostały ostatnie zwały piasku od wschodniej strony piramidy mułowej w Hawarze. Wewnątrz tej wysokiej na 5 metrów i długiej na 75 metrów hałdy piachu zostało odkrytych sporo bardzo dużych kamieni z wapienia. Dodatkowo, w południowo-wschodnim rogu piramidy wykonany został szeroki wykop na głębokość około 4.5 metra o powierzchni około 4 metrów kwadratowych .

Do Polski przywiezione zostały próbki ziemi (w sumie 7 próbek) z każdego poziomu tego wykopu, które zostały dostarczone do analizy dla dra Adama Szynkiewicza z Wydziału Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na ich podstawie dowiemy się dużo więcej o podłożu, na którym zbudowana była piramida mułowa.

Na dnie wykopu zauważono wyraźną zmianę koloru podłoża i jego gęstości. Pokazuje się również woda. Podłoże nie zostało więc "przebite głębiej", aby nie pozwolić wodzie wydostać się na zewnątrz. Bardzo interesujący jest natomiast poziom znajdujący się około 2 metrów poniżej poziomu piasku. Jest to warstwa żwiru o grubości około 30 cm z czasów grecko - romańskich. Taki żwir mógł być naniesiony przez wodę.

Podczas robienia tego wykopu nie znaleziono podziemnej konstrukcji rogu lub fundamentu piramidy mułowej (był to jeden z powodów zrobienia tego wykopu w tym właśnie miejscu). Może to oznaczać, że piramida sięga o wiele głębiej niż to zostało matematycznie wyliczone przez Egipcjan. Jest to duże zaskoczenie zarówno dla Egipcjan, jak i dla nas samych.

Dyrektor Generalny prac w Hawarze, prof. Alaeldin Shaheen, oraz kierownik dr Abdul Reda, zaproponowali wykonanie w późniejszym czasie kilku następnych, głębszych wykopów, aby znaleźć fundamenty piramidy. Potrzebne jest jednak na to odrębne pozwolenie od Najwyższej Rady Starożytności.

Oznacza to, że nasze badania georadarowe z marca i maja 2008 roku były wykonywane całkowicie w obrębie fundamentów piramidy i że mogą one zawierać ogromne kolumny zauważone na georadarze po stronie wschodniej i możliwe wejścia po stronie północnej. (Są to miejsca, które Lucyna Łobos określiła jako wejścia do Wielkiego Labiryntu - A.W.)

Informacje uzyskane z analizy obecnych badań geofizycznych i wcześniejszych badań georadarowych pozwalają na rekomendację wykonania ponownych badań georadarowych w pasie o szerokości około 2 metrów w obydwóch kierunkach wzdłuż ściany wschodniej, aby zobaczyć co znajduje się pod miejscem, gdzie zalegały usunięte hałdy piasku.

Zauważono też szereg dość dużych "dziur" i "zapadlisk" niedaleko strony wschodniej piramidy, które sugerują istnienie pod spodem "pustych przestrzeni". Jednak, dotrzeć do nich można jedynie przez wykonanie kolejnych wykopów.

W ostatnim dniu naszego pobytu w Hawarze (20 listopada) dokonano dość niezwykłego odkrycia w odległości około 70 metrów na wschód od piramidy. Jest ono na tyle niezwykłe, że Dyrektor Generalny badań prof. Alaeldin Shaheen prosił, aby na razie nie umieszczać jego opisów ani zdjęć w internecie, dopóki wykopalisko to nie zostanie oficjalnie zbadane przez ekspertów z Najwyższej Rady Starożytności i ogłoszone w Egipcie.

William Brown
Tłumaczenie: Andrzej Wójcikiewicz

WYJAZDY OCHOTNIKÓW NA PRACE WYKOPALISKOWE W HAWARZE W SEZONIE 2009

Po ostatniej wizycie w Hawarze Lucyny Łobos i Billa Browna w listopadzie 2008 roku, wyklarowały się sprawy związane z przyjazdami i pracą wolontariuszy. Z Billem i z Lucyną poleciały dwie osoby na zasadzie wolontariatu i dzięki temu mamy już dość dokładny obraz jak te sprawy wygądają z punktu widzenia władz egipskich i wszelkich formalności. Postaram się wyjaśnić to w punktach.

  1.Poinformowano nas, że ochotnicy w Hawarze mogą być przyjęci WYŁĄCZNIE w momencie, gdy władze egipskie wydadzą OFICJALNE PISMO Z NAZWISKAMI osób zaakceptowanych przez odpowiednie instytucje (tzw. "security check").
  2.Lista nazwisk kandydatów, którzy przysłali swoje dane do Biura Fundacji wraz ze skanem paszportów i krótkim życiorysem została dostarczona do prof. Alaa Shaheena w październiku i w listopadzie b.r. Prof. Shaheen przekazał ją do Najwyższej Rady Starożytności i tam te sprawy są załatwiane.
  3.Załatwianie formalności teoretycznie trwa trzy miesiące. Praktycznie mogą być opóźnienia.
  4.Każdy, kto przyjedzie bez formalnego zezwolenia jest traktowany jako turysta (nie jako ochotnik) i dlatego:
   a.nie ma prawa mieszkać w willi (chyba, że jedzie z kimś, kto jest członkiem Fundacji "Dar Światowida" i wtedy traktowany jest jako gość Fundacji, ale nie jako wolontariusz);
   b.nie ma prawa bezpłatnego wstępu na teren piramidy mułowej w Hawarze i musi płacić za taki wstęp 30 LE (funtów egipskich) dziennie (ok. 6 dolarów US);
   c.nie ma prawa pracować przy wykopaliskach.

Dlatego sugeruję wszystkim osobom, które zgłosiły się jako ochotnicy i wybierają się w przyszłym roku do Hawary, aby nie robiły jeszcze żadnych rezerwacji, nie załatwiały sobie urlopów, gdyż mogą ich spotkać przykre niespodzianki w momencie, gdy znajdą się w Hawarze bez załatwionych formalności. Jako turysta może pojechać tam każdy, wejść z wykupionym biletem wstępu na teren wykopalisk i popatrzeć na to, co się tam dzieje. Przyjazdy ochotników są bardzo ściśle regulowane przez przepisy egipskie i tego niestety nie da się ominąć.

Kolejna uwaga - praca wolontariuszy w Hawarze powinna być traktowana jako przywilej i pewnego rodzaju wyróżnienie, a nie jako "poświęcanie się dla sprawy". W Hawarze pracuje dziennie od 15 do 40 osób, rąk do pracy nie brakuje, robocizna jest bardzo tania. Pracownicy egipscy zarabiają dziennie 20 funtów (ok. 4 dolarów US) i są z tego bardzo zadowoleni, gdyż w tym rejonie jest wielkie bezrobocie i praktycznie dostępna jest tam w każdej chwili każda liczba robotników.

W przypadku otrzymania pozwolenia dla wolontariuszy - jest ono równoznaczne z pozwoleniem na zamieszkanie w willi i na pomoc przy wykopaliskach na zasadach ustalonych przez Egipcjan. W tej sytuacji Fundacja "Dar Światowida" zapewnia jedynie bezpłatne zakwaterowanie w willi w Fayum i pomoc w kontakcie z agencją turystyczną w Egipcie. Agencja zapewnia transport z lotniska w Kairze do willi w Fayum oraz odwiezienie z powrotem na lotnisko na koszt wolontariuszy. Jeśli ktoś chce przy okazji zwiedzić trochę zabytków w Egipcie, pojechać na wycieczki - agencja może to ułatwić i załatwić sprawy formalne. Podkreślam, że WSZYSTKIE koszty związane z przelotem do Kairu i z pobytem w Egipcie pokrywają z własnych funduszy ochotnicy.

Wprawdzie koszty utrzymania w Egipcie nie są duże, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że lepiej mieć ze sobą trochę pieniędzy, bo "nieprzewidzianych" wydatków może być sporo. Egipt oficjalnie funkcjonuje na zasadzie "bakszyszów" i osoby, które jadą tam po raz pierwszy mogą być tym zaszokowane, kiedy przy każdej okazji trzeba płacić jakieś drobne kwoty.

W momencie gdy otrzymamy pozwolenie i gdy pierwsze grupy wolontariuszy z Polski będą się już przygotowywać do wyjazdu - podam sugerowaną tygodniową kwotę w dolarach US, którą trzeba ze sobą wziąć do Egiptu, oraz informacje jak się tam trzeba ubierać, jakie są zwyczaje (czyli jak się zachowywać), oraz wszelkie kontakty na załatwianie formalności. Dla własnego dobra musimy pamiętać o odmienności kulturowej i religijnej Egiptu i uszanować je.

Na koniec dodam, że jednocześnie będzie mogło pojechać do Hawary nie więcej niż 3 do 4 osób na okres około 1 - 2 tygodni. Dlatego osoby, które zgłosiły chęć wyjazdu w styczniu, w lutym lub w marcu 2009 roku mogą być proszone o zmianę terminów. Na razie musimy jednak cierpliwie czekać na pozwolenia.

Andrzej Wójcikiewicz

SESJA PUBLICZNA Z LUCYNĄ ŁOBOS

OSTATNIA W TYM ROKU - PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU CHEOPS WRAZ Z SESJĄ CHANELINGU TELEPATYCZNEGO Z LUCYNĄ ŁOBOS ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ, 7 GRUDNIA WE WROCŁAWIU (PO KURSIE SILVY).

Miejsce:
Centrum Terapii Naturalnych


ul. Starograniczna 28


Sekretariat Centrum, tel. 071/355-4027

Wstęp wolny


23 października 2008

WYKOPALISKA W HAWARZE: 6 - 14 października 2008 roku

W dniach od 6 do 14 października 2008 roku nastąpił kolejny wyjazd przedstawicieli naszej Fundacji na teren badań wykopaliskowych w Hawarze, w ramach współuczestnictwa ze strony Fundacji "Dar Światowida" w postępach prac badawczych w Hawarze. Reprezentowali nas: William Brown oraz Andrzej Wójcikiewicz. Osobą towarzyszącą tego wyjazdu był jeden ze sponsorów Fundacji - Krzysztof Szczerbowicz z  Olsztyna. Jak już zostało wspomniane - wykopaliska i prace porządkowe przy piramidzie mułowej - były prowadzone przez cały sierpień (pomimo wysokich temperatur,) oraz przez cały wrzesień 2008 roku (pomimo postu Ramadan). Jak dowiedzieliśmy się - w Egipcie ekipa Hawary - była jedyną ekipą, która przez te dwa miesiące prowadziła badania i wykopaliska.

Obecne prace w Hawarze przebiegają w dwóch kierunkach jednocześnie. Z jednej strony odbywa się usuwanie ogromnych chałd piachu po wschodniej stronie piramidy mułowej, pozostawionych po badaniach prowadzonych w latach 1888 - 1911 przez angielskiego archeologa Flindersa Pitrie. Prace odbywają się przy pomocy koparki i dwóch traktorów wywożących piasek. Pozwolenie na wykorzystanie koparki i traktorów - Najwyższa Rada Starożytności wydała względnie niedawno i dzięki temu jest szansa, że usuwanie piasku zostanie zakończone do końca listopada 2008 roku. Dla porównania dodam, że jedno "zagarnięcie" szufli koparki - zastępuje pracę 100 robotników przez cały dzień.

Z drugiej strony, prowadzone są klasyczne prace wykopaliskowe w odległości około 70 metrów od wschodniej ściany piramidy, które polegają na odkopywaniu wierzchnich części murów i znajdujących się tam zabudowań. W tym właśnie rejonie znalezione już zostały - mumie, kości ludzkie, fragmenty naczyń glinianych, figurki. Znaleziska te oceniane są przez egipskich archeologów jako pochodzące z czasów tzw. Nowego Królestwa (New Kingdom), czyli około 1000 lat p.n.e. Warto zaznaczyć, że na tym etapie badań - wykopaliska sięgają na głębokość około 1 metra, i są jeszcze ciągle - bardzo powierzchowne. Kiedy jednak człowiek pomyśli, że znajdowane są tam tak stare przedmioty (zdjęcia były prezentowane w poprzednim sprawozdaniu), i że znaczy to, że od dwóch, trzech tysięcy lat - nikt w tym rejonie nie prowadził żadnych badań, to każde zagłębienie łopaty jest niezwykłą podróżą w czasie, podróżą w historię tego rejonu.

W ostatnim dniu naszego pobytu w Hawarze (13-go października 2008 r.) dokonano dość ciekawego odkrycia. Znaleziona zostałała doskonale zachowana czaszka oraz cały szkielet…. krokodyla. Krokodyl pochowany był razem ze szczątkami ludzkimi w jednym grobie, co potwierdza tezę, że jesteśmy bardzo blisko miasta zwanego Crokodilopolis - Miasta Krokodyli opisanego w pismach Herodota. W czasach Starego Królestwa w tym właśnie rejonie krokodyle uważane były za święte zwierzęta, nic więc dziwnego, że znajdowane są wspólne z  ludzkimi - ich pochówki. Odkrycie to bardzo podekscytowało naszych egipskich archeologów.

Co dalej? Jeśli chodzi o dalsze plany - w momencie, gdy usunięty zostanie piasek po stronie wschodniej, będzie można postawić zabezpieczenie ściany piramidy z tej strony, aby się nie osunęła przy wykopaliskach, i poprowadzić je w głąb, tuż przy wschodnim murze piramidy mułowej w miejscach największych anomalii. Dopiero te wykopaliska mogą być początkiem sensacyjnych wyników, jeśli chodzi o znalezienie wejścia do Wielkiego Labiryntu.

Jednocześnie, cały czas prowadzone będzie "pogłębianie" dotychczas odsłoniętych murów. Archeolodzy egipscy uważają, że pod strukturami z czasów Nowego Królestwa, znajdują się zabytki i budowle Średniego i Starego Państwa, aż do czasów, kiedy piramida mułowa była budowana, czyli około 2500 lat p.n.e.

PRACA OCHOTNIKÓW

Podczas naszego pobytu oddane zostały wszystkie podania o pozwolenie na przyjazd ochotników - wolontariuszy z  Polski (to znaczy fotokopie scanów paszportów wraz z życiorysami). Odebrał je prof. Alaaeldin Shaheen, Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, który jest Dyrektorem Generalnym tych badań. Podania zostały przekazane do specjalnej komisji Najwyższej Rady Starożytności i w ten sposób uruchomiona została procedura załatwiania tzw. "security clearence" dla zgłoszonych osób. Pierwsze grupy ochotników mają szansę przyjechać do Hawary w styczniu 2009 roku, a niektórzy - być może nawet wcześniej.

Aby doświadczyć "na własnej skórze" jak wygląda praca ochotników - niżej podpisany - Andrzej Wójcikiewicz, wraz z Krzysztofem Szczerbowiczem pracowali przez parę godzin napełniając piaskiem specjalne kosze i wynosząc piasek kilkadziesiąt metrów dalej (patrz załączone zdjęcia). Codzienna praca rozpoczyna się punktualnie o godz. 7:00 rano i kończy o godz. 13:00, z półgodzinną przerwą na posiłek pomiędzy godziną 11:00 i 11:30. Reszta dnia jest wolna. Willa, która jest wynajęta przez Fundację w Fayum znajduje się około 10 km od piramidy w Hawarze. W sytuacji, gdy w willi będzie mieszkało jednocześnie kilku ochotników, dowożeni będą do miejsca wykopalisk, oraz przywożeni z powrotem - specjalnie wynajętym busem.

Swoją drogą - jest to wyjatkowe i niezwykłe uczucie, gdy każde wbicie łopaty (przypominającej trochę naszą polską, nieco większych rozmiarów motykę) powoduje znalezienie różnych skorup, kawałków ceramiki, oraz innych znalezisk świadczących o tym, że "jesteś pierwszym", który od przynajmniej - 2000 lat odkopuje ten teren. Dla Egipcjan nie jest to nic nadzwyczajnego. W zasadzie w całym Egipcie znajduje się pod ziemią tak wiele tajemnic, że te figurki i krokodyle właściwie nikogo z nich nie dziwią. Zważywszy jednak na ich wiek, gdyby takie znaleziska odnajdywane były w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w Polsce, prawdopobnie byłyby sensacją na skalę danego kraju. Tutaj jest to tylko "preludium do wielkiej symfonii", jaką mamy nadzieję będzie znalezienie wejść do Wielkiego Labiryntu.

KONFERENCJA W BAZYLEI

W dniu 18 października 2008 r. odbyła się pierwsza na terenie Szwajcarii całodniowa konferencja na temat Projektu Cheops i Misji Ratowania Ziemi. Zorganizowali ją Maria i Joachim Gritsch, mieszkający w Tubingen w Niemczech, przy granicy szwajcarskiej. W Konferencji wzięli udział następujący prelegenci (w kolejności występowania): Andrzej Wójcikiewicz, Iwona Stankiewicz, Lucyna Łobos, Andrzej Kapłanek, Adam Szynkiewicz oraz William Brown. Na zakończenie przeprowadzona została z udziałem Lucyny publiczna sesja chanelingu telepatycznego z pytaniami od publiczności. Cała konferencja prowadzona była w języku niemieckim, to znaczy wykłady i prezentacje tłumaczone były z języków polskiego i angielskiego na język niemiecki.

Według ocen uczestników i organizatorów - Sympozjum to było ogromnym sukcesem. Uczestniczyło w nim ponad 320 osób ze Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Polski i z USA. Byli też przedstawiciele prasy i telewizji i już następnego dnia w telewizji szwajcarskiej emitowano ok. 10 minutowy program poświęcony Konferencji, oraz ukazały się w miejscowej prasie życzliwe Projektowi artykuły i sprawozdania. Było to pierwsze tego typu Sympozjum wychodzące poza teren polskojęzyczny. Dotychczasowe Sympozja organizowane we Wrocławiu, oraz w Chicago skupiały przede wszystkim Polaków i środowiska Polonijne.

Sesja chanelingu z  Bazylei będzie wkrótce umieszczona na stronie Projektu Cheops, w dziale "Sesje", jako sesja nr 90.

Andrzej Wójcikiewicz
17 września 2008


PRACE BADAWCZE I WYKOPALISKOWE W HAWARZE

Pomimo wysokich temperatur w Egipcie, prace porządkowe i wykopaliskowe w Hawarze prowadzone były przez cały sierpień, oraz nadal prowadzone są we wrześniu (pomimo okresu Ramadanu). Polegają one na usuwaniu górnych warstw piasku po wschodniej stronie piramidy mułowej. Jak informuje kierownik prac, dr Reda Haleem w niektórych miejscach odkryto zarysy ścian lub murów mogących być pozostałością grobowców (lub innych pomieszczeń) z okresu XX - XXIII Dynastii (tj. około 1000 lat p.n.e.)

Oczyszczanie i wywożenie piachu rozpoczęło się w pewnej odległości od piramidy i jest kontynuowane w kierunku samej piramidy i zauważonych w czasie badań georadarem największych anomalii. Odnaleziono już 5 mumii, oraz szereg przedmiotów ozdobnych takich jak figurki, szpilki do włosów, części naczyń, itp. Są to oczywiście drobne znaleziska, ale biorąc pod uwagę fakt, że jest to "wstęp" do właściwych badań, dają nadzieję na dużo bardziej znaczące odkrycia w najbliższej przyszłości, przy penetracji na głębsze poziomy.

Administratorzy "Forum" naszej strony internetowej otrzymali do zamieszczenia kilka zdjęć wykonanych przez Billa Browna, który pod koniec sierpnia 2008 roku wrócił z Egiptu. Zdjęcia ilustrują postęp prac w Hawarze, odkopane zarysy murów, oraz niektóre znaleziska.

Po oczyszczeniu "przedpola" wschodniej strony piramidy mułowej przyjdzie czas na głębsze wykopaliska w miejscach największych anomalii. Mamy nadzieję, że stanie się to już w drugiej połowie października. Pierwsze ciekawsze odkrycia powinny się pojawić na głębokości około 3 metrów. Dokopanie się do drugiego poziomu Wielkiego Labiryntu (zakładając że jest on tam, gdzie wskazuje na to Lucyna Łobos i georadar) powinno nastąpić przy wykopaliskach na głębokości około 15 - 20 metrów). Będę oczywiście informował o postępach prac oraz ilustrował je na "Forum" zdjęciami.

Następny wyjazd do Hawary członków naszej Fundacji planowany jest na październik 2008 roku (William Brown i Andrzej Wójcikiewicz).

SPRAWA OCHOTNIKÓW

Będąc w Hawarze będziemy również omawiali dokładnie sprawę ochotników do prac wykopaliskowych w Hawarze. Mamy już w biurze szereg podań zarówno z Polski jak i ze Stanów Zjednoczonych (z Chicago i z Nowego Jorku). W tej chwili wiemy, że okres oczekiwania na pozwolenie włączenia się w prace wykopaliskowe (tzn. załatwienie tzw. "security check") wynosi co najmniej trzy miesiące. Dlatego sądzę, że pierwsze grupy ochotników pojadą do Hawary nie wcześniej niż w połowie stycznia 2009 roku. Każdy może oczywiście pojechać do Hawary jako turysta, nie może jednak wtedy brać udziału w pracach.

PODZIĘKOWANIE

Przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają nas finansowo wpłacając na konto naszej Fundacji zarówno drobne, jak i znaczniejsze kwoty. Prawie każdego dnia wpływają na konto Fundacji "Dar Światowida" przekazy pieniężne zarówno z Polski, jak i od Polonii w Stanach Zjednoczonych, i z innych krajów. Ten "wdowi grosz" jest z jednej strony wspaniałą energią, o której mówił En-Ki, a z drugiej strony pozwala nam na utrzymanie płynności finansowej i pokrycie kosztów wykopalisk, oraz prac badawczych w Hawarze. Dziękuję wszystkim Darczyńcom za Wasz wkład w Projekt Ratowania Ziemi.

Dziękuję też Polonii amerykańskiej i Fundacji "The Mysteries of the World" z Chicago za pomoc w finansowaniu przyjazdu delegacji naukowców egipskich do Polski (prof. Abdul Hadiego z Uniwersytetu w Kairze, oraz dra Redy Haleem - kierownika prac wykopaliskowych w Hawarze), oraz za pokrycie kosztów konferencji prasowej w Warszawie.

Andrzej Wójcikiewicz

30 sierpnia 2008

Publiczne prezentacje PROJEKTU CHEOPS Aby pobrać plik w formacie pdf zawierający szczegółowe informacje na temat publicznych prezentacji Projektu Cheops w Polsce i w Europie proszę kliknąć poniżej:
UWAGA! Nastąpiła zmiana adresu prezentacji w MYSŁOWICACH!
prezentacja odbędzie się 05.10.2008 w Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach ulica Grunwaldzka 7, godzina 18.30.

: 22 sierpnia 2008

ODWIERTY PRZY PIRAMIDZIE MUŁOWEJ W HAWARZE ORAZ PIERWSZE ZNALEZISKA

Na początku sierpnia 2008 roku zostały wykonane dwa odwierty geologiczne przy piramidzie mułowej w Hawarze. Odwierty są jednym z elementów badań geofizycznych w celu sprawdzenia jakości podłoża w pobliżu piramidy, jak również stwierdzenia, czy i gdzie jest tam woda.

Ze strony Fundacji "Dar Światowida", finansującej te badania pojechał jako obserwator inż. Cezary Stachoń z Warszawy, który był już kilkakrotnie w Egipcie z naszą grupą i doskonale zna teren. W załączeniu kilka zdjęć z badań wykonanych przez Cezarego. Analiza próbek ziemi z pobranych odwiertów jest obecnie opracowywana przez Wydział Geologii Uniwersytetu w Kairze - a wyniki będą podane w najbliższym czasie i przekazane do wiadomości naszej Fundacji i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Równolegle, po stronie wschodniej w pobliżu piramidy trwają prace związane z usunięciem zwałów piachu, gdzie georadar wykazał bardzo wyraźne anomalie. Prof. Alaa Shaheen przysłał ostatnio następujące informacje:

"Po zakończeniu odwiertów na południowej i wschodniej stronie piramidy, rozpoczęliśmy oczyszczanie i usuwanie piasku po stronie wschodniej. Odnalezione zostały pozostałości po greko-romańskich grobowcach, oraz takie rzeczy jak stare lampy, monety, naczynia, oraz ludzkie czaszki i kości. Usuwamy też ogromne nasypy piachu pozostawione po badaniach robionych 100 lat temu.

Planujemy również otwarcie Muzeum przy piramidzie w Hawarze, gdzie będziemy pokazywać odnalezione w czasie wykopalisk eksponaty.

Prof. Dr Alaaeldin Shaheen, Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze Dyrektor Generalny Egipsko-Polskiej Misji Archeologicznej"

Jest to o tyle ciekawe, że właściwe prace wykopaliskowe, czyli - kopanie głębiej, rozpoczną się prawdopodobnie dopiero pod koniec września lub na początku października, a prace wykonywane obecnie są tylko "oczyszczaniem terenu". Jak nas poinformował dr Adam Szynkiewicz okres greko-romański przypada na lata 700 p.n.e. do około 400 n.e., czyli obecne znaleziska pochodzą z tego właśnie okresu.

Andrzej Wójcikiewicz

DO OSÓB ZAINTERESOWANYCH WYJAZDEM DO EGIPTU DO POMOCY PRZY WYKKOPALISKACH

20 sierpnia 2008

W związku prowadzonymi pracami badawczymi w rejonie piramidy mułowej w Hawarze zaistaniała możliwość wyjazdu do Egiptu wolontariuszy, którzy chcą pomóc przy wykopaliskach. Wiele osób pisało do nas i zgłaszało swoje zainteresowanie - i do tych, których mamy na liście został wysłany osobny list mailowy z naszego biura w Warszawie. Niestety wiele listów wróciło, prawdopdobnie ze względu na zmianę adresu mailowego.

W związku z powyższym mam prośbę, aby osoby zainteresowane takim wyjazdem skontaktowały się bezpośrednio z naszym biurem w Warszawie pisząc na adres:

[email protected]

Aby być zakwalifikowanym na taki wyjazd potrzebne są następujące dokumenty:

  1. Skan paszportu (strony ze zdjęciem)
  2. Dane osobowe i kontakt (imię, nazwisko, adres, telefony)
  3. Krótki życiorys (z datą urodzenia)
  4. Deklarowany termin i długość pobytu (bardzo ważne!)

Powyższe dokumenty pozwolą nam rozpocząć załatwianie formalności związanych z uzyskaniem zezwoleń. Planujemy rotacyjny pobyt wolontariuszy w Egipcie na 1 do 2 tyg. Fundacja zapewnia bezpłatny nocleg w wynajętej willi w miejscowości Fayoum, około 10 km od miejsca wykopalisk. Wolontariusze pokrywają koszt podróży do Kairu (ok. 2000 zł.) oraz wyżywienia (ok. 200 zł./tydzień lub mniej).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierowniczka biura Fundacji Pani Marta Skóra.

Pozdrawiam serdecznie,

Andrzej Wójcikiewicz12 lipca 2008 KOLEJNY WYJAZD DO HAWARY

W dniach 5-10 lipca z kolejną wizytą do Hawary pojechali Andrzej Wójcikiewicz i Bill Brown. Celem wyjazdu było ustalenie z prof. Alaa Shaheenem planu dalszych badań przy piramidzie mułowej, ustalenie budżetu do końca roku oraz wyznaczenie miejsc do wykonania wierceń.

Ustalone zostało, że w dniach 2-5 sierpnia wykonane zostaną 4 geologiczne wiercenia badawcze, których celem będzie m.in. rozpoznanie litologii rejonu piramidy (do głębokości 20 metrów), oraz rozpoznanie hydrogeologiczne głębokości występowania poziomów wód gruntowych. Z ramienia Fundacji pojedzie na te badania Cezary Stachoń, inżynier z Warszawy, który kilkakrotnie, jako ochotnik, uczestniczył już w naszych wyjazdach do Egiptu.

W sierpniu przewidywane jest rozpoczęcie prac porządkowych wokół piramidy w Hawarze jako przygotowanie do wykopalisk. Przymiarka została zrobiona już w dniu 8 lipca, który można uważać za oficjalną datę rozpoczęcia prac wykopaliskowych (zdjęcie z rozpoczęcia prac w załączeniu). Najwyższa Rada Starożytności udzieliła już wszystkich niezbędnych pozwoleń na badania dla grupy egipsko-polskiej. W polskiej grupie są następujące osoby: Lucyna Łobos, William Brown, Andrzej Kapłanek, Adam Szynkiewicz i Andrzej Wójcikiewicz. Formalnie, do "polskiej" grupy należy również dr Reda Abdel Khaliefa z Egiptu, gdyż jest on archeologiem i egiptologiem, a obecność w grupie archeologa była jednym z wymogów Najwyższej Rady do wydania pozwolenia. Gdy szukaliśmy polskiego archeologa - żaden z tych, których staraliśmy się Projektem Cheops zainteresować nie wyraził chęci współpracy.

Jest to okres, kiedy w Egipcie jest bardzo gorąco - w czasie naszego pobytu temperatury sięgały 35-38o C. Egipcjanie twierdzą jednak, że praca fizyczna od g. 07:00 rano do około 13:00 jest możliwa. Cóż, są przyzwyczajeni do takich temperatur.

W czasie pobytu odwiedziłem również Ambasadę Polską w Kairze i odbyłem rozmowę z Sekretarzem Prasowym, Panem Karolem Leśniakiem oraz z Konsulem Panem Lesławem Werpachowskim. Ambasada obiecała wszelką pomoc - jest to niezwykle ciekawy projekt, z którego już teraz z pewnością możmy być dumni.

WIZYTA GOŚCI Z EGIPTU I KONFERENCJA PRASOWA

Jak już wspominałem w poniedziałek, 14 lipca przyleci do Warszawy dwuosobowa delegacja na zaproszenie Fundacji "Dar Światowida". Będą to prof. dr Abdel Hady, pracownik naukowy Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, oraz dr Reda Abdel Khaliefa, kierownik prac na terenie Hawary. Planowany jest wyjazd do Krakowa oraz pobyt w Warszawie.

Konferencja prasowa z naszymi gośćmi odbędzie się w czwartek, 17 lipca w hotelu "Mercure" w Warszawie o godz. 13:00. Wejście jest dla dziennikarzy za zaproszeniami.

Andrzej Wójcikiewicz

30 czerwca 2008 ANALIZA WYNIKÓW MAJOWYCH BADAŃ GEORADAROWYCH

Jak podawałem w poprzednich informacjach - w dniu 25 maja wykonane zostały dodatkowe badania georadarowe w obrębie piramidy mułowej w Hawarze. Badania zostały wykonane przez pracowników Instytutu Geofizyki Uniwersytetu w Kairze. Sprzęt użyty do tych badań był produkcji szwedzkiej z anteną 100 MHz, zdolną do penetracji (w warunkach piramidy w Hawarze) do 15 - 20 metrów w głąb ziemi. Tym razem badania wykonano dokładnie w miejscach wskazanych przez Lucynę Łobos, która zresztą wraz ze swoim mężem Billem Brownem, asystowała przy badaniach.

Surowe dane z tych badań przywieziono do Polski i zostały one poddane szczegółowej analizie w Instytucie Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego przez dra Adama Szynkiewicza. Wyniki, które dr Szynkiewicz dostarczył w oficjalnym raporcie do Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze - są absolutną rewelacją. W bliskiej odległości od ścian piramidy mułowej (w rejonach, które w pierwszych, marcowych badaniach były pominięte) zostały stwierdzone ogromne anomalie, szczególnie od stony wschodniej i północnej. Dają one podstawę do dalszych badań w tym rejonie, włączając w to już badania archeologiczne.

Tydzień temu specjalna komisja Najwyższej Rady Starożytności (stworzona specjalnie do monitorowania badań w Hawarze) wydała pozwolenie na kolejny etap badań, który ma się rozpocząć w lipcu. O rodzaju badań i ich zakresie (odwierty? prace porządkowe? prace konserwatorskie? wykopaliska?) zdecyduje najbliższe spotkanie pomiędzy naukowcami Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, przedstawicielami Najwyższej Rady Starożytności i reprezentantami Fundacji "Dar Światowda", która te badania w całości finansuje. Z tego powodu w dniach od 5 do 10 lipca pojedzie do Hawary Prezes Fundacji Andrzej Wójcikiewicz oraz Bill Brown, jako doradca techniczny.

PRZYJAZD DO POLSKI DELEGACJI Z KAIRU

W dniach od 14 do 19 lipca będziemy gościć w Polsce dwuosobową delegację z Egiptu, związaną bezpośrednio z badaniami w Hawarze. Będą to: prof. dr Abdel Hady, pracownik naukowy Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, specjalista od konserwacji zabytków, oraz dr Reda Abdel Khaliefa, kierownik prac na terenie Hawary. Jednym z celów przyjazdu egipskiej delegacji jest promocja samego Projektu, dlatego planujemy zorganizowanie konferencji prasowej w Warszawie w dniu 17 lipca, z udziałem JM Ambasadora Egiptu w Polsce.

Ciekawostką jest również i to, że w maju, z inicjatywy Egipcjan zostały umieszczone w Hawarze trzy tablice (po trzech stronach piramidy) z napisem w językach arabskim i angielskim "Egipsko - Polska Misja Archeologiczna w Fayum" (zdjęcie w załączeniu). Dla celów naszej misji wynajęta została również willa w Fayum (około 10 km od piramidy w Hawarze), mogąca pomieścić około 20 osób.

OCHOTNICY DO POMOCY PRZY PRACACH W HAWARZE

Od czasu, kiedy została otwarta strona Projektu Cheops wiele osób zgłaszało gotowość i chęć pomocy przy wykopaliskach w Egipcie. W tej chwili na liście w naszym biurze jest ponad 150 nazwisk. Sprawa ochotników była już dyskutowana przez nas w Egipcie i okazuje się, że nie wystarczy tylko chcieć pojechać i pomagać. Trzeba mieć na to specjalne zezwolenie i tzw. "security clearance" (czyli sprawdzenie przez egipskie służby specjalne). Każdy może pojechać jako turysta i popatrzeć na wykonywane prace. Aby jednak móc włączyć się w nie aktywnie, trzeba przejść przez specjalny proces kontrolny, który trwa w Egipcie około trzech miesięcy. Wyjątkiem - są studenci Uniwersytetu Wrocławskiego (szczególnie Wydziałów Archeologii i Geologii), gdyż w umowie pomiędzy Uniwersytetami jest odrębny paragraf regulujący tę sprawę.

Dlatego wszystkie osoby, które deklarowały chęć pomocy i są na liście ochotników proszę o cierpliwość. W czasie naszego najbliższego pobytu będziemy ponownie omawiali sprawę ochotników i wtedy podam na naszej stronie w dziale "Nowości" i na "Forum" kolejne ustalenia i szczegóły.

Na koniec chciałem wyjaśnić i podkreślić, że Fundacja "Dar Światowida" nie jest w stanie pokryć ochotnikom kosztów przelotu do Kairu, oraz kosztów ich pobytu. Jedynie, co możemy zapewnić - to na miarę wolnych miejsc - noclegi w wynajętej w Fayum willi. Resztę kosztów potencjalny ochotnik pokrywa sam. Piszę o tym, gdyż były już telefony do naszego biura z zapytaniem "Ile Fundacja płaci ochotnikom i jakie koszty pokrywa"? Mam nadzieję, że nie będzie już w tej sprawie więcej niedomówień i niejasności.

Andrzej Wójcikiewicz

Lodz, niedziela, 15 czerwca - prezentacja Projektu Cheops i sesja publiczna z Lucyna Lobos

W niedziele, 15 czerwca w godz. 16:00 - 19:00 odbedzie sie w Lodzi prezentacja Projektu Cheops z najnowszymi informacjami z badan w Egipcie oraz publiczna sesja z Lucyna Lobos.
W prezentacji udzial wezma:
Lucyna Lobos,
Iwona Stankiewicz
Bill Brown
Andrzej Wojcikiewicz
Spotkanie odbedzie sie w sali Domu Kultury przy ul. Zawiszy Czarnego 39.
Organizacja, zapisy i informacja: Katarzyna Walewska,
tel. 042/648-2580 oraz 0501/711-973.

25 maja 2008 KOLEJNY WYJAZD DO HAWARY - MAJ 2008

18 maja 2008 roku do Egiptu ponownie poleciała grupa Fundacji "Dar Światowida". W skład naszej delegacji weszły 3 osoby: Lucyna Łobos, Bill Brown oraz Andrzej Wójcikiewicz.
Celem tego wyjazdu było wykonanie dodatkowych badań georadarowych na terenie przylegającym do piramidy mułowej w Hawarze, dostarczenie stronie Egipskiej (Wydziałowi Archeologii Uniwersytetu w Kairze) oficjalnej analizy wyników badań georadarowych (GPR) z 18 marca 2008, oraz podjęcie decyzji "Co dalej?".
Analiza marcowych wyników badań georadarowych, wykonana została przez dra Adama Szynkiewicza z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyniki są bardzo… bardzo interesujące. Największe anomalie zostały stwierdzone po północnej stronie piramidy, w miejscu, gdzie archeologowie twierdzą, że nie powinno być śladów Labiryntu. Właśnie tam, już na głębokości 12-17 metrów anomalie są jednak bardzo wyraźne. Według analizy dra Szynkiewicza mogą to być grobowce, komnaty, przejścia, tunele lub kanały. Aby stwierdzić - co tam rzeczywiście jest, trzeba zrobić wykopaliska.
Anomalie są również po południowej i wschodniej części piramidy mułowej, choć nie tak "gęste" i wyraźne. Ostatnie badania georadarowe zrobione były dość pobieżnie, gdyż w marcu ekipa badawcza miała na to tylko jeden dzień. Po stronie wschodniej (gdzie jest charakterystyczne "przecięcie" na piramidzie), południowej (od strony aktualnego, otwartego wejścia do piramidy) i zachodniej (od strony kanału Św. Józefa), wykonano tylko po jednym przekroju. Od strony północnej wykonane zostały trzy przekroje i to miejsce narazie - zbadano najdokładniej.
Przypominam, że największym problemem piramidy w Hawarze jest fakt, że głębsze jej poziomy są zalane wodą. Po wejściu do niej od strony południowej na głębokości około 2 metrów jest już widoczna woda. Jest ona czysta, co oznacza, że musi istnieć cyrkulacja i filtracja tej wody. Z tego powodu pierwszym celem badawczym tego Projektu jest znalezienie źródła dopływu wody i zbadanie możliwości odcięcia tego dopływu.
Wszystko wskazuje na to, że dopływ wody do piramidy i jej odpływ pochodzi z podziemnych kanałów. Badania georadarowe od strony południowej wykazały szereg anomalii, które mogą być właśnie tymi kanałami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę. Podczas obecnego pobytu Lucyna Łobos wskazała miejsca, gdzie jest dopływ wody do piramidy oraz miejsce, gdzie można tę wodę zatamować. Są to jak zwykle w jej przypadku - informacje otrzymywane ze "źródła nienaukowego" (patrz sesja nr 85). W tych właśnie miejscach zostały wykonane dodatkowe badania GPR w niedzielę, 25 maja.
Lucyna i Bill wracają do Polski w poniedziałek, 26 maja wraz z "surowymi danymi" z niedzielnych badań w Hawarze. Dane te będą ponownie analizowane w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przez dra Adama Szynkiewicza i przesłane do Kairu. Tam zostaną podjęte decyzje - co dalej. Sądzimy, że prace wstępne, oczyszczanie terenu z piasku, oraz inne, konieczne działania - rozpoczną się już w czerwcu i mogą potrwać do końca lipca (pomimo wysokich temperatur).
Prace te będą wykonywali pracownicy egipscy pod kierownictwem dra Redy Abdela Khaliefy, który do tej pory pełnił funkcję Inspektora Nadzoru na terenie piramid w Gizie z ramienia Najwyższej Rady Starożytności, a który obecnie, z ramienia naszej Fundacji i Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze jest zatrudniony jako główny Kierownik prac na terenie Hawary.
Andrzej Wójcikiewicz

WYJAZD DO HAWARY (FAYUM) 12-18 MARCA 2008

 • Skład ekipy Fundacji "Dar Światowida"
 • WILLIAM BROWN - inżynier, pomiary GPS
 • ADAM SZYNKIEWICZ - geolog, specjalista GPR
 • ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ - tlumacz, kierownik ekipy
Po otrzymaniu wiadomości, że Najwyższa Rada Starożytności wydała w dniu 6 marca 2008 roku oficjalne pozwolenie na kompleksowe badania w rejonie piramidy mułowej w Hawarze i Nekropolii Fayum, Zarząd Fundacji "Dar Światowida" podjął decyzję natychmiastowego wyjazdu do Egiptu. Pozwolenie zostało wydane dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i przy finansowaniu ze strony Fundacji "Dar Światowida".
Przypominam, że "Projekt Hawara" powstał dlatego, że w maju 2007 dowiedzieliśmy się, iż Narodowy Instytut Astronomii i Geofizyki w Kairze, który wykonywał dla nas badania georadarowe w Gizie - nie otrzymał pozwolenia na wykopaliska w miejscach wskazanych anomalii w rejonie trzech piramid. Z tego powodu powstał plan rozpoczęcia badań od Wielkiego Labiryntu, jako terenu "łatwiejszego", jeśli chodzi o uzyskanie pozwolenia.
Rozmowy na ten temat ze strony Fundacji "Dar Światowida", zainicjowane zostały w czerwcu 2007 roku przez Williama Browna, oraz Dziekana Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, prof. dr Alaa Shaheena. Uwaga skierowana została w stronę piramidy mułowej w Hawarze. Podczas kolejnych wyjazdów i rozmów złożona została propozycja współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem w Kairze, oparta na podobnej umowie, która była podpisana z Intytutem Astronomii i Geofizyki, a która wygasła ze względu na brak pozwolenia.
Dyrektorem generalnym "Projektu Hawara" został Dziekan Wydziału Archeologii w Kairze, prof. dr Alaaeldin Shaheen. W skład ekipy egipskiej weszło szereg naukowców i specjalistów m.in z dziedziny hydrologii. Powodem zainteresowania hydrologią jest fakt, że pierwszym zadaniem grupy badawczej będzie sprawdzenie systemu irygacyjnego przy piramidzie mułowej. Po wejściu do piramidy, na głębokości około 5 metrów znajduje się woda, która uniemożliwia wejście głębiej. Znalezienie źródła dopływu tej wody i jej zablokowanie będzie pierwszym zadaniem grupy.
Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego współpracuje z nami dr Adam Szynkiewicz, pracownik naukowy Wydziału Instytutu Nauk Geologicznych, który jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od badań georadarowych (GPR). Dr Szynkiewicz brał również udział w badaniach i analizie wyników GPR na terenie trzech piramid w Gizie, prowadzonych przez prof. Mohameda Abbasa w 2005 roku.
Ze względu na fakt, że Uniwersytet Wrocławski nie ma Wydziału Egiptologii ani Archeologii Śródziemnomorskiej, polska grupa zdecydowała się zatrudnić Egipcjanina, dr Redę Abd El-Haleem Khaliefa, archeologa-egiptologa, który z ramienia Najwyższej Rady Starożytności pracuje jako inspektor na terenie piramid w Gizie. Do "grupy polskiej", poza dr Szynkiewiczem, należą również Lucyna Łobos, jej mąż William Brown oraz Andrzej Wójcikiewicz.
Otrzymanie pozwolenia na badania w Hawarze przesuwało się w czasie ze względu na fakt, że ubiegały się o nie aż dwie placówki naukowe w Egipcie: Narodowy Instytut Astronomii i Geofizyki, gdzie pracuje dr Mohamed Abbas, oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze. O tej sytuacji dowiedzieliśmy się dość późno. Okazało się, że grupa dr Abbasa związała się z Patrickiem Gerylem i belgijską Fundacją, której nazwy do tej pory nie znamy. Patrick Geryl widocznie nie bardzo wierzył, że Polacy załatwią pozwolenie i związał się z grupą belgijską i dr Abbasem, który, jak się okazało, nic nam nie mówiąc - już w marcu 2007 roku otrzymał pozwolenie na wykonanie badań georadarowych koło piramidy mułowej, którego jednak do marca bieżącego roku, nie potrafił wykorzystać ze względu na brak funduszy. Na początku marca 2008 roku, gdy nasza ekipa otrzymała oficjalne zezwolenie na badania w tym rejonie, dr Abbas wykonał swoje badania w Hawarze na głębokości nie większej niż 8 metrów. Z naszych informacji wynika, że były to pierwsze badania GPR w tym rejonie.
Z uwagi na fakt, że prof. Alaa Shaheen otrzymał pozwolenie na badania dotyczące całości nekropolii w Hawarze - Fayum (nie tylko na badania georadarem), badania dr Abbasa mogą być wykorzystane przy analizie struktur podziemnych przez Uniwersytet w Kairze.
Badania georadarowe wykonane przez naszą grupę pod kierownictwem dr Adama Szynkiewicza odbyły się 18 marca b.r. Użyte zostały anteny o zmiennej częstotliwości w zakresie od 17 do 80 MHz, które zostały nastawione na badanie do głębokości około 25 - 30 metrów, czyli o wiele głębszej niż badania dr Abbasa.
W rozdziale "Egipt" i w zakładce "Hawara" znajduje się szereg zdjęć z tych badań.
Głównym celem badań grupy egipskiej było znalezienie źródła dopływu wody do piramidy mułowej. Głównym celem dla nas było sprawdzenie wskazań Lucyny Łobos, która podczas kolejnego pobytu naszej grupy w Hawarze w październiku 2007 roku wskazała szereg punktów i obszarów, gdzie mogą znajdować się podziemne wejścia do Wielkiego Labryntu. Według Lucyny Wielki Labirynt rozciąga się w zupełnie innym kierunku, niż to twierdzi większość egiptologów, opierających się na badaniach Anglika Charlsa Flendersa Petri, które miały swój początek w 1888 roku, czyli pod koniec XIX wieku. Ch. F. Petrie usytuował Labirynt na południe i na północny zachód od piramidy mułowej. Lucyna twierdzi, że Labirynt rozciąga się na północ i na wschód od piramidy, a wejścia są po stronie wschodniej i północnej. Ponadto, według przekazów Lucyny, od północnej i wschodniej strony piramidy, nie ma wody, czyli te części Labiryntu nie są zalane i można je odkopać.
Badania i odczyty georadaru będą analizowane w Instytucie Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego przez dr Adama Szynkiewicza i wstępne informacje powinniśmy mieć w ciągu następnych 3 tygodni.
W przypadku odkrycia anomalii sugerujących istnienie podziemnych przepływów wodnych, które najprawdopodobniej znajdują się od strony południowo-wschodniej i/lub zachodniej - następną fazą będzie dotarcie do tych przepływów i zablokowanie ich.
Jednocześnie, w przypadku wyraźnych anomalii w pobliżu piramidy, sugerujących istnienie podziemnych komnat lub przejść istniejących od strony północnej i/lub wschodniej - mogą być równocześnie rozpoczęte prace wykopaliskowe w tych rejonach. Te sprawy jednak będą jeszcze uzgadniane ze stroną egipską.

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ POMIĘDZY UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM A UNIWERSYTETEM W KAIRZE DOTYCZĄCEJ BADAŃ W REJONIE NEKROPOLII W HAWARZE (FAYUM) W EGIPCIE

W poniedziałek 7 kwietnia 2008 roku o godz. 13:00, w Sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego zostały podpisane dwie umowy: o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem w Kairze, reprezentowanym przez Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze, oraz umowa o kompletnym finansowaniu tych badań naukowych pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim i Fundacją "Dar Światowida".
Umowy te dotyczą kompleksowych badań geofizycznych, hydrologicznych oraz archeologicznych w Nekropolii w Hawarze (Fayum), przy tzw. "piramidzie mułowej". Na te badania jest już oficjalne pozwolenie ze strony Najwyższej Rady Starożytności (odpowiednik Ministerstwa Kultury) w Egipcie.
Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego szczególną rolę będzie odgrywał Instytut Nauk Przyrodniczych i Geologicznych, gdyż pierwszym krokiem będzie interpretacja danych z badań tzw. georadarem (GPR), które zostały wykonane 18 marca b.r. przez naukowców egipskich, ale pod kierownictwem pracownika naukowego tego Instytutu, dr Adama Szynkiewicza.
Badania te będą w całości finansowane przez Fundację Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida" za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisał Prorektor d.s. Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Karzysztof Nawotka. Ze strony egipskiej umowę podpisał Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, prof. dr Alaaeldin Shaheen, a w imieniu Fundacji "Dar Światowida" - Prezes Fundacji - Andrzej Wójcikiewicz.
Warto zaznaczyć, że ostatnie, tak szerokie badania były w tym rejonie robione w latach 1888 - 1911 przez Anglika Charlesa Flindersa Petri. Badania te doprowadziły do teorii, że Wielki Labirynt jest zalany wodą (a więc, nie można się do niego dostać) i znajduje się na stronie południowo - zachodniej od piramidy mułowej. Zadaniem badań będzie sprawdzenie tych teorii.
"Projekt Hawara" już wywołał ogromne zainteresowanie wśród archeologów w Egipcie, gdyż jest to pierwszy, tak poważny projekt kompleksowych i głębokich badań hydrologicznych, geofizycznych i archeologicznych w tym rejonie od 1911 roku. "Osuszenie" piramidy w Hawarze i odkrycie jakichkolwiek śladów Wielkiego Labiryntu w tym rejonie będzie światową sensacją archeologiczną, która powinna otworzyć drogę do dalszych badań - tym razem już - na terenie trzech piramid w Gizie.
Andrzej Wójcikiewicz

ZEZWOLENIE NA BADANIA ARCHEOLOGICZNE W EGIPCIE

W dniu 6 marca 2008 specjalna komisja Najwyższej Rady Starożytności w Kairze podjęła decyzję wydania zezwolenia na kompleksowe badania w rejonie piramidy mułowej w Hawarze. Za wnioskiem głosowało 30 członków komisji. Badania będą przeprowadzone przez Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i przy finansowaniu Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida".
Pozwolenie jest na czas nieograniczony i prace w rejonie Hawary mogą rozpocząć sie natychmiast. W marcu pojedzie do Kairu delegacja składająca sie z przedstawiciela Uniwesytetu Wrocławskiego oraz Fundacji "Dar Światowida" w celu ustalenia harmonogramu prac oraz określenia budżetu na bieżący rok.
Jest to niezwykle ważne wydarzenie, tak bardzo oczekiwane przez wszystkie osoby zainteresowane Projektem Cheops. Przypominam, że rejon piramidy mułowej w Hawarze uważany jest przez większość egiptologów za miejsce, gdzie znajdują się wejścia do Wielkiego Labiryntu opisanego przez Herodota.
Warto zaznaczyć, że ostatnie prace wykopaliskowe w tym rejonie odbyły się w roku ... 1911.

Kolejna sesja publiczna z Lucyną Łobos 16 marca 2008

Nastepna sesja publiczna z Lucyna Lobos, wraz z prezentacja Projektu Cheops odbedzie sie w Bydgoszczy, dnia 16 marca 2008, w Klubie POW, ul.Sułkowskiego 52 sala 72 1 piętro.
Spotkanie rozpocznie sie o godz.17:00.
Organizator: Jolanta Kacprzykowska, tel. 052/342-1015.


Warszawa, 20 grudnia 2007 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I WIADOMOŚCI

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wszystkim zainteresowanym Projektem Cheops, wszystkim forumowiczom, wszystkim moim korespondentom i wszystkim osobom, które zaglądają na naszą stronę internetową spokojnego i radosnego Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Życzę Wam, aby każdy dzień roku 2008 był lepszym od poprzedniego i aby wszystkie ważne cele, które sobie stawiamy były osiągnięte.
Dziękuję też za Wasze zainteresowanie i wsparcie. Dziękuję za Waszą liczną obecność na wszystkich naszych prezentacjach multimedialnych na terenie całego kraju. Dziękuję wszystkim darczyńcom - zarówno tym, którzy wpłacali i wpłacają niewielkie kwoty, jak i tym, którzy wspomogli nas bardzo znacząco. Dzięki Wam wszystkim - możemy funkcjonować jako Fundacja i jesteśmy przygotowani do finansowania początkowych badań w Hawarze.
Zdaję sobię sprawę, że przez ostatnie parę miesięcy nie było na naszej stronie internetowej żadnych "nowości". Przyczyną tego był fakt, że nie chciałem pisać o Projekcie dopóki nie będzie konkretnych decyzji ze strony egipskiej. Trudno jest opisywać rozmowy, negocjacje, ustalenia, terminy (które są później przesuwane), gdyż są to procedury wstępne, które - jak nauczyły nas poprzednie doświadczenia - mogą znaczyć wiele lub bardzo mało.
Nie znaczy to jednak, że w Projekcie nic się nie działo. Działo się - i to sporo. W dniach 15-19 października 2007 roku, czteroosobowa grupa z Fundacji "Dar Światowida" wyjechała do Egiptu na rozmowy z  przedstawicielami władz Uniwersytetu w Kairze, oraz na wizytę w rejonie piramidy mułowej w miejscowości Hawara, około 90 km na południe od trzech piramid. Tam, gdzie według Lucyny Łobos znajduje się wejście do Wielkiego Labiryntu. Towarzyszyła nam ekipa telewizji TVN z programu "Discovery". Sądzę, że materiał, jaki został nakręcony będzie bardzo ciekawy i że nasza współpraca będzie kontynuowana.
Projekt badań w rejonie Hawary (przy współpracy Uniwersytetu w Kairze z Uniwersytetem Wrocławskim) został już złożony Dyrektorowi Najwyższej Rady Starożytności - Zahi Hawassowi. Mamy zapewnienia, że decyzja będzie podjęta jeszcze w tym roku, ale ponieważ czas egipski płynie trochę inaczej niż nasz w Polsce - sprawa może się przesunąć do stycznia 2008. Teraz czekamy tylko na odpowiedź. Gdy się pojawi - ogłosimy to natychmiast w naszych ""Nowościach"".
Pozdrawiam i życzę wszystkim wspaniałej zabawy Sylwestrowej!
Andrzej Wójcikiewicz

16 grudnia 2007 roku o godz. 18:00

po Kursie Silvy Andrzeja w Warszawie
odbędzie się kolejne spotkanie z Lucyną i Billem.
Miejsce spotkania: Warszawa, Sala OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 (II piętro).
Informacje: Marta Skóra - Laboratorium Pierwiastków Śladowych,
ul. Biskupia 38, tel.: 022/ 879 - 81 - 62

26 sierpnia 2007 Lucyna Łobos i William Brown w Polsce

Lucyna Łobos i Bill Brown przylatują do Polski z Chicago na początku września. W związku z tym planowanych jest szereg prezentacji połączonych z publicznymi sesjami chanelingu telepatycznego. Spotkania odbęda się w następujących miastach i terminach:
ŁÓDŹ: Wtorek, 18 września, godz. 17:00,
Miejsce: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, Wstęp 5 zł.
Organizator: "AIGIS" Laboratorium Psychotroniki c/o Lech Dauksza,
tel.042/653-12-12 lub 0501/053-271, www.aigis.pl
WROCŁAW: Niedziela, 23 września, godz. 17:00 (po trzecim dniu kursu Silvy)
Miejsce: ul. Starograniczna 28, Wstęp Wolny.
Organizator: Centrum Terapii Naturalnej
GDAŃSK: Niedziela, 30 września, po trzecim dniu kursu Silvy o godzinie 17.00
Miejsce: Miedzyszkolny Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji, ul.Grunwaldzka 244
Organizator: Aldona Insinska
Informacje: Aldona Insinska, tel. 0602/717-715
KRAKÓW: Niedziela, 7 października, godzina 17.00
Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232, sala 203.
Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury, dział oświatowy, tel. 012 644 28 63, Wstęp wolny
WROCLAW niedziela 21 października, godz. 18.oo
(Po drugim dniu kursu Silvy II Stopnia)
Miejsce: ul. Starograniczna 28, Wstęp Wolny.
Organizator: Centrum Terapii Naturalnych

OLSZTYN poniedziałek 29 października, godz. 17.oo
HOTEL "WARMIA" ul.KOLOBRZESKA 1

29 lipca 2007 Badania w Egipcie


Kolejna, długa przerwa w informacjach i prawdopodobnie kolejne zniecierpliwienie wśród osób zainteresowanych dalszymi losami Projektu Cheops. Czy coś się dzieje? Czy będą jakieś dalsze badania?
Mam wielką prośbę do wszystkich zainteresowanych - prośbę o cierpliwość i …o wiarę… Nie stoimy w miejscu. Przez cały czas - dzieje się i działo - bardzo dużo. Nie pisaliśmy o tym wszystkim, bo długo nie było żadnych konkretnych wyników tych działań. Pisanie o rozmowach, o korespondencji, o spotkaniach, o negocjacjach - dla wielu osób jest czymś mało wiarygodnym, dlatego skupiamy się na podawaniu wyłącznie faktów i tego wszystkiego, co już się zdażyło i jest konkretnym krokiem naprzód w naszych działaniach.
Od momentu, gdy dowiedzieliśmy się, że nasz "Plan A", czyli wykopaliska na terenie Gizy, w miejscu, które umownie nazywamy "Cheops II", przy współpracy z dr Mohamedem Abbasem i jego Instytutem Astronomii i Geofizyki, na razie nie może być zrealizowany, rozpoczęliśmy realizację tzw. "Planu B", czyli badań w innym miejscu niż Giza. W tym momencie Giza - ze względów politycznych - jest niedostępna nawet dla badań prowadzonych przez samych Egipcjan.
W kwietniu b.r. pojechała do Egiptu czteroosobowa delegacja naszej Fundacji w składzie: Lucyna Łobos, Bill Brown, Beata Kalinowska (tłumacz), oraz Danuta Chomicka (kierownik delegacji). Przeprowadzone zostały wstępne rozmowy z naukowcami egipskimi - tym razem jednak - z Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze. Uniwersytet w Kairze jest odrębną uczelnią, nie związaną z Instytutem Astronomii i Geofizyki.
W wyniku rozmów ustalono ogólne warunki współpracy między Uniwersytetem w Kairze i Uniwersytetem we Wrocławiu, dotyczące badań na terenie Egiptu. Początkowo była mowa o terenach znajdujących się za trzecią piramidą w Gizie, gdzie Lucyna wskazała istnienie wejścia do labiryntu prowadzącego do podziemi trzech piramid, oraz położenie tzw. "Świątyni Aniołów". Z uwagi na to, że wyznaczony teren znajdował się w dalszym ciągu w obrębie Płaskowyżu Giza, przedstawiciele Uniwersytetu w Kairze poprosili o wyznaczenie innego miejsca, leżącego dalej, poza terenem Gizy.
W tym momencie postanowiliśmy powrócić do pierwotnego planu, który był przekazany w sesjach z  En-Ki parę lat temu: do poszukiwania wejścia do Wielkiego Labiryntu. Chodzi oczywiście o dokonanie odkrycia, które będzie na tyle ważne, że uwiarygodni informacje uzyskiwane przez Lucynę władzom egipskim i jednocześnie otworzy drogę do Gizy, do Chopsa I. Odnalezienie nawet jednej komnaty w Wielkim Labiryncie byłoby niewątpliwie takim odkryciem.
W lipcu b.r. (2-5 lipca) byliśmy po raz kolejny w Egipcie.Tym razem pojechali Bill Brown oraz Andrzej Wójcikiewicz. Bill przyleciał ze Stanów Zjednoczonych (z Chicago), Andrzej z Polski. Celem wyprawy było ustalenie z władzami uczelni kairskiej dokładnego miejsca badań, oraz uściślenie zasad współpracy i określenie budżetu badań.
Nowym, wyznaczonym miejscem - jest teren wokół piramidy mułowej w miejscowości HAWARA (patrz: artykuł Andrzeja Kapłanka "Poszukiwania Labiryntu" w dziale "Artykuły, komentarze" lub do działu "Labirynt"), która znajduje się w oazie El-Fajum, około 100 km na południe od Gizy, w okolicy dawnego jeziora Moerisa. Jest to miejsce, o którym pisze w swoich książkach Patrick Geryl, miejsce, w którym byliśmy z Lucyną podczas pierwszego wyjazdu do Egiptu w czerwcu 2005 roku.
Razem z przedstawicielami uczelni kairskiej, pojechaliśmy do Hawary, aby zrobić odpowiednie "rozeznanie terenu"…Według naukowców egipskich - jest to teren w bardzo niewielkim stopniu zbadany przez archeologów. Jedyne, poważniejsze badania, które były tam prowadzone (o których nas poinformowali nasi przewodnicy), miały miejsce pod koniec lat 50-tych i na początku lat 60-tych ubiegłego wieku. Wykonano wówczas kilkanaście wykopów do głębokości około 3 m i archeologowie doszli do wniosku, że teren głębiej położony - jest zalany wodą i nie ma możliwości dokopania się do czegokolwiek.
Według Lucyny, na tym terenie znajduje się jedno z głównych wejść do Wielkiego Labiryntu, opisanego przez Herodota.
Obecnie mamy już potwierdzenie, że Rada Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze zatwierdziła plan badań na terenie Hawary, które powinny zacząć się - nie później niż w październiku b.r. Początkowo nie będą to jeszcze wykopaliska, lecz przede wszystkim badania geofizyczne i geologiczne (GPR - georadarowe), porządkowanie terenu, itp. Badania będą prowadzone na podstawie umowy pomiędzy Uniwersytetami. Ze strony polskiej będzie to Uniwersytet Wrocławski, ze strony egipskiej - Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze.
Zanim faktycznie dojdzie do pierwszych badań w Hawarze, potrzebne będzie jeszcze kilka formalności i zezwoleń. Są to jednak sprawy, których załatwienia, podjęli się przedstawiciele władz uczelni egipskiej.
Telewizja Polska - program "Discovery"
Bardzo miło mi poinformować wszystkich zainteresowanych Projektem Cheops, że polska sekcja "Discovery", podjęła decyzję nakręcenia filmu dotyczącego naszego Projektu. Decyzja została już zatwierdzona przez Centralę "Discovery" w Londynie i na początek - będzie zrealizowanych co najmniej - sześć odcinków o Lucynie i badaniach w Polsce (Ślęża), oraz o dotychczasowych i przyszłych badaniach w Egipcie. Jak widać - podczas naszych kolejnych wyjazdów do Egiptu, będą nam już towarzyszyć kamery "Discovery". W przypadku znaczących odkryć, program będzie pokazany na całym świecie.
Lucyna Łobos i William Brown we wrześniu w Polsce
Wiele osób pytało mnie - czy będą w Polsce jeszcze "sesje publiczne" z Lucyną. Otóż, wszystkich zainteresowanych chciałem poinformować, że Lucyna i Bill wracają z Chicago do Polski na początku września i we wrześniu może odbyć się kilka prezentacji publicznych.Takie spotkania (z sesją chanelingu), mogą mieć miejsce na planowanych we wrześniu kursach Silvy prowadzonych przez Andrzeja Wójcikiewicza. Mogą też odbywać się "otwarte spotkania" w innych miastach, jeśli znajdą się organizatorzy, którzy zechcą takie spotkania przygotować. O wszystkich sesjach i spotkaniach będziemy informowali zarówno na "Forum" jak i w "Nowościach" strony Projektu Cheops, oraz na stronie Silvy (www.silva.alpha.pl)
Andrzej Wójcikiewicz

Egipt, 27 luty 2007

Domyślam się, że wiele osób czytających naszą stronę inernetową zadaje sobie logiczne pytanie: Co dalej z tym Egiptem? Czy dzieje się coś w sprawie wykopalisk? Czy jest to tylko "balon", który został nadmuchany i teraz uchodzi z niego powietrze, a "w balona" zostali zrobieni ludzie, którzy uwierzyli, że naprawdę coś się dzieje?
Chciałem zatem, uspokoić wszystkich forumowiczów, wszystkich czarnowidzów, wszystkich tych, którzy tworzą kolejne teorie spiskowe, i wszystkich tych , którzy są z nami "bez zastrzeżeń" - że w Projekcie Cheops dzieje się - i to bardzo wiele się dzieje. Przyczyną, dla której nie pisaliśmy przez długi czas i nie zamieszczaliśmy na stronie informacji był fakt, że trudno jest opisywać rozmowy, korespondencję mailową, negocjacje i inne posunięcia, które doprowadziły nas do chwili obecnej. Chciałem napisać wtedy, gdy będzie coś bardzo konkretnego do napisania - coś takiego - jak pozwolenie na wykopaliska, lub przynajmniej złożenie podania o takie pozwolenie do Najwyższej Rady Starożytności. Ponieważ moment złożenia podania przesuwa się w czasie (trzeba zdać sobie sprawę, że czas egipski płynie "inaczej" i dużo wolniej niż czas polski - kto tego doświadczył osobiście - wie o czym mówię...), postanowiłem poinformować o obecnym stanie Projektu.
Na początku chciałem przytoczyć kolejne fakty dotyczące Projektu, które doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy obecnie.
 • W sierpniu 2004 roku rozpoczęły się badania archeologiczne w kościółku na Ślęży, które były kontynuowane przez dwa sezony: 2004 i 2005. Badania zostały wstrzymane w maju 2006 z powodu decyzji władz kościelnych Wrocławia, które nie przedłużyły pozwolenia na dalsze prace. Do tego momentu stan kościółka jest taki, jaki był w listopadzie 2005 roku. Badania uwiarygodniły informacje uzyskiwane przez Lucynę Łobos.
 • W czerwcu 2005 roku odbył się pierwszy wyjazd przedstawicieli Fundacji "Dar Światowida" do Egiptu w celu zidentyfikowania przez Lucynę miejsc ważnych dla Projektu. Zostało wskazane miejsce grobowca faraona - budowniczego Wielkiej Piramidy (umownie nazywamy go "Cheops I"), miejsce grobowca faraona, który (wg. przekazów Lucyny) remontował Wielką Piramidę 2000 lat później ("Cheops II"), oraz wejścia do Wiekiego Labiryntu.
 • W lutym 2006 roku na Płaskowyżu w Gizie zostały wykonane badania georadarowe (GPR) we wskazanych przez Lucynę miejscach. Wyniki badań i ich analiza, zostały po raz pierwszy publicznie ogłoszone i pokazane na II Sympozjum "Projektu Ratowania Ziemii" we Wrocławiu 11 czerwca 2006 roku. Wyniki tych badań przedstawili: prof. Mohamed Abbas z Narodowego Instytutu Astronomii i Geofzyki w Kairze, oraz dr Adam Szynkiewicz z Istytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Analiza przekrojów uzyskanych w wyniku tych badań wykazała, że na głębokości 25 - 30 metrów występują w wielu miejscach wyraźne anomalie sugerujące istnienie pustych przestrzeni lub struktur (grobowców?) wykonanych ręką ludzką. Najprawdopodobniej pod całym komleksem Trzech Piramid istnieje cały system labiryntów i przejść, które powinny być zbadane archeologicznie. Dla nas najbardziej interersujące były oczywiście punkty wskazane przez Lucynę.
 • We wrześniu 2006 roku Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Leszek Pacholski podpisał umowę pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Instytutem Astronomii i Geofizyki w Kairze. Umowa dotyczyła współpracy obydwóch placówek naukowych przy planowanych wykopaliskach w rejonie Płaskowyżu w Gizie. Instytut w Kairze zobowiązał się do złożenia podania na wykopaliska w Najwyższej Radzie Starożytności. Umowa została wysłana do Kairu.
 • Na początku grudnia 2006 roku umowa została podpisana przez stronę egipską. Przez trzy miesiące (od września 2006 r.) - treść umowy była analizowana i ostatecznie zaakceptowana przez egipskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przeszła tzw. "security check". Tutaj zakończyły się informacje na naszej stronie i wielu czytelników mogło dojść do wniosku, że w Projekcie "nic się nie działo". Oto jakie były nasze kolejne działania:
 • Na początku stycznia (2 - 8) 2007 roku - po raz trzeci - delegacja naszej Fundacji wyjechała do Kairu. Reprezentowały nas trzy osoby: Lucyna Łobos, jej mąż - Bill Brown, Andrzej Wójcikiewicz, oraz - jako czwarty - dołączył do nas jeden z głównych sponsorów naszej Fundacji. W czasie tego pobytu odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie z dr Zahi Hawassem (na spotkaniu byli Bill Brown i Andrzej Wójcikiewicz). Dyskutowane były sprawy pozwolenia na planowane wykopaliska w miejscach największych anomalii wynikających z badań georadarowych.
 • W czasie tego pobytu nasza grupa spotkała się też (nieoficjalnie) z kilkoma członkami komisji Najwyższej Rady Starożytności, członkami egipskiej elity biznesu oraz - oczywiście z prof. Mohamedem Abbasem.
 • Na początku lutego 2007 roku została przysłana z Egiptu do Uniwersytetu Wrocławskiego propozycja podania na wykopaliska, która ma być złożona w biurze Najwyższej Rady Starożytności, zawierająca miejsce, które nas w tej chwili najbardziej interesuje: grobowiec faraona "Cheopsa II". Sugerowane jest również powtórzenie badań georadarem w rejonie "Cheopsa I".
  W tej chwili, czyli 25 lutego 2007, sytuacja wygląda tak, że podanie (które zostało przysłane do nas w języku arabskim) zostało przetłumaczone na język polski oraz dopracowane przez dr Adama Szynkiewicza i prof. Mohameda Abbasa. Obecnie prof. Abbas jest przygotowany do złożenia go w Najwyższej Radzie Starożytności przed spotkaniem specjalnej komisji, która ocenia takie podania i podejmuje ostateczne decyzje. Stanie się to prawdopodobnie w marcu.

  Lucyna Łobos i Bill Brown.

  Po grudniowym powrocie z Egiptu, w styczniu b.r. Lucyna i Bill wyjechali do Chicago, gdzie przebywają obecnie. Spotkali się tam m.in. z naukowcami z Uniwersytetu w Chicago, którzy są bardzo zainteresowani współpracą na rzecz naszego Projektu. Do Polski (do Wrocławia) wracają na początku kwietnia. Planują tu pobyć kilka tygodni następnie (zakładając, że do tego czasu będzie już pozwolenie na wykopaliska), z pewnością pojadą do Egiptu.
  Otrzymuję pocztą e-mailową wiele pytań dotyczących kolejnych sesji z Lucyną. Chcę poinformować, że od ostatniej sesji umieszczonej w internecie (sesja nr 67 z 16 listopada 2006 r.) nie było żadnych nowych sesji. Owszem, był szereg tzw. "sesji roboczych" przed wyjazdem do Egiptu i w Egipcie, gdzie otrzymywaliśmy informacje jak postępować i jak rozmawiać z osobami, które mieliśmy spotkać w Egipcie, jaką przyjąć strategię, itp. Przez cały czas odbywały się i nadal odbywają w Chicago tzw. "sesje prywatne", które są jedynie do wiadomości osób zainteresowanych.
  Przypuszczamy, że najbliższa sesja z Lucyną w Polsce możliwa będzie najwcześniej w kwietniu 2007 roku. Wszystko jednak okaże się po powrocie Lucyny i Billa do Polski.

  20 grudnia 2006


  W dniu 7 stycznia (niedziela) w programie TVN "Nie do wiary" bedzie kolejna emisja programu na temat Projektu Cheops. Bdzie to program oparty na tegorocznym Sympozjum we Wroclawiu oraz dotychczasowych badan w Egipcie. Program "Nie do wiary" na ogol nadawany jest okolo godziny 23:30, sugeruje jednak sprawdzic godzine, gdyz po Nowym Roku moze ona ulec zmianie.
  Andrzej Wójcikiewicz

  11 grudnia 2006

  Ksiazka "Przebudzenie Cheopsa" po angielsku i po niemiecku.
  Ukazalo sie juz angielskie i niemieckie tlumaczenie ksiazki Andrzeja Wojcikiewicza "Przebudzenie Cheopsa".
  Angielska wersja zostala wydana przez wydawnictwo amerykanskie AuthorHouse pod tytulem "Awakening the Pharaoh. How to Avoid World Cataclysm in 2012" Mozna ja zamowic poprzez strone www: KLIKNIJ TUTAJ:
  Wersja niemiecka zostala wydana pod tytulem "Die Erweckung des Pharao. Des Schlussel fur das Goldene Zeitalter" przez wydawnictwo Vitages-Varlag i mozna ja zamowic przez strone Wydawnictwa. KLIKNIJ TUTAJ:

  10 grudnia 2006

  Co nowego w Egipcie?

  Wielu forumowiczów jest zniecierpliwionych brakiem informacji z Egiptu, oraz na temat Lucyny i Billa. Słyszałem nawet głosy, że "projekt się rozpadł", "Lucyna zrezygnowała", itp. Cóż, podobnie bylo pod koniec zeszłego roku, kiedy przez szereg miesięcy nic się nie działo do momentu, gdy pod koniec stycznia 2006 przyszło zawiadomienie o pozwoleniu na badania georadarowe w Gizie.
  Podobnie jest teraz, choć trzeba zaznaczyć, że ciągle posuwamy się małymi kroczkami do przodu. Ale od początku. Pod koniec września b.r., po dość długich negocjacjach, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego podpisał umowę z Instytutem Geofizyki i Astronomii w Kairze (w którym pracuje prof. M. Abbas), na podstawie której Instytut może wystąpić, w imieniu obydwu placówek naukowych, o pozwolenie na wykopaliska w Gizie do Najwyższej Rady Starożytności. Wydawało się, że podpisanie tej umowy ze strony egipskiej (przez Rektora Instytutu) to kwestia paru dni, potrzebnych na odesłanie dokumentów do Polski.
  Sprawa okazała się jednak bardziej skomplikowana. Ze względu na fakt, że jest to mięzynarodowa umowa i dotyczy tak ważnego rejonu jak Giza, została ona przekazana do analizy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu oraz do sprawdzenia przez służby specjalne (tzw. "security check"). Od września do końca listopada właściwie niewiele się działo i miałem tylko sporadyczne informacje od prof. Abbasa, że sprawa "posuwa się naprzód". Nie były to jednak żadne konkrety, więc trudno było informować o tym na "Forum". Pierwsza konkretna odpowiedź przyszła pod koniec listopada. Była to informacja, że tekst umowy został zaakceptowany przez "security check", ale w dalszym ciągu umowa była analizowana przez Ministerstwo. W dniu 30 listopada przyszła do nas kolejna wiadomość. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu wydało zezwolenie dla Instytutu Geofizyki i Astronomii na podpisanie umowy z Polską. Tak więc umowa została fizycznie podpisana przez Rektora Instytutu w Kairze na początku grudnia i natychmiast przesłana do Wrocławia.
  Sprawa umów jest więc w tej chwili załatwiona, co umożliwia Instytutowi wystąpienie z podaniem o wykopaliska w Gizie do Najwyższej Rady Starożytności, czyli do dr Zahi Hawassa. Sądzę, że podanie takie zostanie złożone w najbliższych dniach.
  Jeśli chodzi o Lucynę Łobos i jej męża - Billa Browna, obydwoje od połowy października przebywali w Chicago. Odbyło się tak kilka sesji, między innymi w czasie mojego kursu Silvy w Nowym Jorku (66) i w Chicago (67). Obydwie sesje są już umieszczone na stronie. Celem pobytu Lucyny i Billa miało być spotkanie z dr Markiem Lehnerem, amerykańskim archeologiem, bardzo ważnym członkiem specjalnej komisji Najwyższej Rady Starożytności, która decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu pozwolenia na wykopaliska. Dr Lehner mieszka i pracuje w Chicago. Niestety - do spotkania nie doszło, gdyż w międzyczasie Mark Lehner wyjechał do Egiptu. Niemniej jednak przesłane zostały do niego materiały dotyczące wyników badań georadarowych w Gizie z lutego b.r.
  Aby doprowadzić jednak do spotkania - Lucyna i Bill wyjechali na początku gdudnia do Kairu. W dniu 15 grudnia obydwoje planują powrót do Polski, gdzie chcą spędzić Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
  W tej chwili czekamy więc na dalsze wieści z Egiptu - a wszystkich forumowiczów znów proszę o uzbrojenie się w cierpliwość. No i trochę więcej wiary panowie.
  Andrzej Wójcikiewicz

  Wrzesień 2006

  Szczęść Boże dla Młodej Pary!

  W dniu 26 lipca b.r. w Chicago odbył się ślub Lucyny Łobos z Williamem Brownem z USA. Jest to wiadomość o tyle sensacyjna, że Lucyna spotkała Billa Browna w lutym br. podczas badań georadarowych w Gizie. Bill mieszkał w tym czasie w Kairze i własnymi metodami doszedł do tych samych wniosków i wskazał te same punkty, które wskazywała Lucyna w czasie sesji hipnozy, chanelingów i ubiegłorocznego pobytu w Egipcie.
  Bill Brown przyjechał następnie do Polski na Drugie Międzynarodowe Sympozjum dotyczące Projektu Cheops we Wrocławiu, gdzie miał niezwykle interesujący wykład "Niebo nad piramidami w Gizie" ("Night Skyes Over Giza"), gdzie znajomość z Lucyną ugruntowała się i pogłębiła. Zaznaczyć należy, że Lucyna nie zna języka angielskiego, a Bill nie mówi ani słowa po polsku. Musiała więc dominować komunikacja niewerbalna... Pomimo tych problemów miłość stała się decydującym elementem tej znajomości. Na początku lipca Lucyna wyjechała do Chicago aby pomóc w organizacji Sympozjum Projektu Cheops na tamtym terenie (które odbyło się 30 lipca 2006), Bill dojechał do niej z Kairu dwa tygodnie później i tam zapadła decyzja o ich ślubie.
  Cóż - patrząc na to "ezoterycznie” można powiedzieć, że obydwoje zjawili się na Ziemi, aby się "przypadkiem" spotkać i razem sfinalizować Projekt Ratowania Ziemi. Patrząc na to praktycznie, połączyło się dwoje ludzi, którzy mają ten sam cel: doprowadzić do wykopalisk w rejonie Wielkiej Piramidy w poszukiwaniu grobowca jej Budowniczego.
  Lucyna i Bill są obecnie w Kairze. Przylatują do Polski w piątek, 22 września na 10 dni, po czym wylatują do Stanów, aby po miesiącu ponownie powrócić do Kairu.
  Życzymy Młodej Parze: NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI.

  Umowa o wykopaliska.

  W poniedziałek, 18 września br. podpisana została oficjalna umowa pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Narodowym Instytutem Badawczym Astronomii i Geofizyki w Kairze w sprawie badań i wykopalisk na terenie Płaskowyżu w Gizie. Do zapewnienia funduszy na te badania zobowiązała się odrębną umową z Uniwersytetem Fundacja "Dar Światowida".
  Umowa ta umożliwia złożenie podania przez Narodowy Instytut Badawczy do Najwyższej Rady Starożytności w Kairze o udzielenie pozwolenia na wykopaliska w rejonie Płaskowyżu w Gizie. Gdy takie pozwolenie zostanie wydane, wykopaliska mogą być rozpoczęte nawet w tym roku.

  Maj 2006
  DZIWNA SYTUACJA NA ŚLĘŻY


  Prace wykopaliskowe na Ślęży miały się rozpocząć 15 maja tego roku od wykopania zabezpieczonej studni pomiędzy obecnym poziomem wykopalisk, a poziomem domniemanych przejść podziemnych (lub - jak spekulują archeologowie z Instytutu Archeologii Uniwersytetu we Wrocławiu - korytarzy po kopalniach złota z czasów pra-słowiańskich). O tych podziemiach mówiła Lucyna Łobos w przekazach, ich istnienie potwierdziły badania georadarowe wykonane przez dr Adama Szynkiewicza z Instytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do przekopania było około 5-6 metrów w dół. Miejsce do wykopania studni (przejścia w głąb) zostało precyzyjnie wskazane przez Lucynę i znajduje się po prawej stronie kościoła, w rejonie, gdzie znajdowała sie ambona.

  W dniu 9 maja b.r. została podpisana umowa z firmą studniarską Andrzeja Maćkowskiego z Jeleniej Góry na wykonanie odpowiednich prac, które miały być finansowane z funduszy Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida", na podstawie ustnego zapewnienia władz kościelnych (właściciela kościoła ślężańskiego), że pozwolenie na badania archeologiczne w sezonie 2006 będzie wydane. Prace nad studnią miały być zakończone najpóźniej w pierwszej połowie czerwca, po czym ponownie do akcji miała wkroczyć ekipa archeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Ekipa Pana Maćkowskiego wjechała na Ślężę ze sprzętem w poniedziałek 15 maja. We wtorek Fundacja otrzymała wiadomość od dr Aleksandra Limisiewicza, który jest kierownikiem badań archeologicznych na Ślęży, że władze kościelne zezwolenia na prowadzenie robót w kościele jeszcze nie podpisły i nie wiadomo kiedy podpiszą.

  W tej sytuacji Fundacja była zmuszona odwołać ekipę studniarską ze Ślęży i zerwać zawartą z nimi umowę. Do tej pory nie jest jasne czy i kiedy prace te będą mogły być kontynuowane. Tak więc cały Projekt Ślęża jest w tej chwili "zawieszony w próżni".


  SYMPOZJUM

  Szanowni Panstwo,
  W czerwcu b.r. odbędzie sie we Wroclawiu drugie Miedzynarodowe Sympozjum związane z Projektem Cheops, zatytulowane: " PROJEKT RATOWANIA ZIEMI, PRZEBUDZENIE FARAONA - WYKOPALISKA".; Rok obecny przyniósl wiele sensacyjnych wydarzeń jesli chodzi o nasz Projekt i w czasie Sympozjum dowiemy sie co czeka nas w najbliższej przyszlosci. Wyjątkową atrakcją będzie prezentacja multimedialna prof. Mohameda Abbasa z wydzialu geofizyki Uniwersytetu w Kairze. Będzie to pierwsza oficjalna prezentacja wyników badań geradarowych, wykonanych w rejonie trzech piramid w Gizie w lutym b.r. Prof. Abbas byl kierownikiem tych badań. Niezwykle ciekawie zapowiadają się również prezentacje inż. Williama Browna ze Stanów Zjednoczonych (który od 1997 roku pracuje nad rozwiązaniem zagadek podziemi w rejonie Gizy) oraz Patricka Geryla z Belgii, autora nowej książki "Swiatowy; kataklizm w roku 2012".;
  Z polskich prezenterów zobaczymy dr Adama Szynkiewicza, geologa, specjalistę od georadaru, który uczestniczyl w badaniach w Egipcie; znanego dziennikarza, Janusza Zagórskiego, specjalistę od spraw inteligencji pozaziemskich; dr Aleksandra Limisiewicza, kierownika prac wykopaliskowych na Sleży, oraz Lucynę Lobos w sesji chanelingu telepatycznego "na żywo" z pytaniami od publicznosci.
  Andrzej Wójcikiewcz

  Podziękowania 13 lutego 2006
  Fundacja DAR ŚWIATOWIDA serdecznie dziękuje Polakom z Chicago za częściowe zasponsorowanie wyjazdu naszej delegacji na badania georadarowe w Gizie w Egipcie w lutym b.r. Pare dni temu otrzymalismy przesylke pieniezna z Fundacji THE MYSTERIES OF THE WORD, która pokryła część naszych kosztów w Egipcie i pomoże nam w opłaceniu kosztów kolejnych badań archeologicznych na Ślęży, które powinny rozpocząć się już w kwietniu b.r. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy.
  Jednocześnie chciałem zawiadomić, że w zwiazku z rocznica smierci Jana Pawla II planowana emisja programu na temat Projektu Cheops w telewizji TVN zostala przeniesiona z 2 kwietnia na niedziele, 9 kwietnia, o godzinie 22:50 (w programie "Nie do wiary). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia niedzielnej audycji.  Grudzień 2005 - Ślęża
  W dziale " Ślęża stan badań obecnie" są informacje na temat bieżącego stanu badań w kościółku na Ślęży.
  Odpowiadając na pytania wielu Forumowiczów chciałem poinformować, że Lucyna Łobos od 12 listopada przebywa w Chicago i wraca do Polski około 10 stycznia 2006. Dlatego kolejna sesja z pytaniami od formumowiczów może odbyć się nie wcześniej niż w drugiej połowie stycznia.
  W Chicago, 20 listopada b.r. odbyła się sesja publicznego chanellingu telepatycznego w której uczestniczyło bardzo wiele osób z miejscowej Polonii. Sesja będzie udostępniona na naszej stronie internetowej w momencie, gdy jej transkrypt dotrze do Polski z Chicago.
  Dzięki uprzejmości i inicjatywie jednego z absowlentów kursu Silvy niedługo dostępna będzie rosyjska wersja naszej strony. W planach jest również oczywiscie wersja angielska.
  Na zakończenie - wszystkim czytelnikom strony, forumowiczom, wszystkim miłośnikom i przeciwnikom życzę wspaniałych, pięknych, harmonijnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2006 z życzeniami, aby dla każdego z Was ten rok był najlepszym z możliwych. Chciałbym aby dla wszytkich uczestników Projektu Cheops był to rok dlaszych odkryć archeologicznych, zarówno w Polsce jak i w Egipcie. Rokiem dotarcia do Faraona.
  Andrzej Wójcikiewicz
  (w imieniu Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych DAR ŚWIATOWIDA)

  25 listopada 2005
  Jest już wydana najnowsza książka Andrzeja Wójcikiewicza "Przebudzenie Cheopsa". Książkę można zamawiać w Sklepie internetowym www.silva.alpha.pl
  12 pażdziernika 2005
  W dziale "Sesje" umieszczone zostały kolejne dwie sesje z Lucyną Łobos: nr 31 i 32. Zapraszamy do lektury.
  11 października 2005
  W dziale "Ślęża badania obecne” umieściliśmy kolejne informacje o postępach badań archeologicznych w kościółku na Ślęży.
  11 sierpnia 2005
  W dziale "Ślęża badania obecne” jest informacja na temat kontynuacji badań archeologicznych w kościółku na Ślęży. Druga faza badań rozpoczęła się w poniedziałek, 8 sierpnia b.r.
  8 sierpnia 2005
  W dziale "Sesje" dodano kolejne trzy sesje z Lucyną Łobos: 21, 22, 23. Zapraszamy do lektury i refleksji w dziale "Forum". 4 sierpnia 2005
  W dziale "Sesje" dodano dwie nowe sesje z Lucyną Łobos nr 19 i 20. Poprawiono też nawigację w tym dziale, dzięki czemu w pasku nawigacji widoczne są odnośniki do wszystkich sesji.
  Zapraszamy też do Galerii zdjęć z wyprawy do Egiptu w dziale "Egipt"

  27 lipca 2005
  W dziale "sesje" znajdziecie Państwo stenogram kolejnych dwóch sesji hipnocy z Lucyną Łobos. Zapraszamy do lektury!

  26 lipca 2005
  Zapraszamy do dzielenia się refleksjami i uwagami na Forum Projektu Cheops. Link do Forum znajduje się w dziale "Forum"

  23 lipca 2005
  Wiele jest pytań dotyczących kontynuacji badań archeologicznych w kościółku na Ślęży. Chcieliśmy poinformować, że badania będą wznowione w dniu 2 sierpnia b.r.. Będą one w dalszym ciągu prowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr Aleksandra Limisiewicza. O wynikach badań będziemy informowali w rozdziale "Ślęża" z odnośnikiem w "Nowosciach".

  22 lipca 2005
  W dziale Sesje i Sympozjum umieściliśmy stenogram sesji hipnozy z Lucyną Łobos, przeprowadzonej podczas Sympozjum "Misja Ratowania Ziemi" we Wrocławiu.

  17 lipca 2005
  W serwisie uruchomiono nowy dział "EGIPT", w którym Andrzej Wójcikiewicz zamieścił relację z wyprawy do Państwa Faraonów. Celem tej ekspedycji było zidentyfikowanie miejsc, w których będą prowadzone badania georadarem.
  27 kwietnia 2005
  Wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie, ze Jego Świątobliwość Dalaj Lama przyśle na nasze Sympozjum swojego obserwatora. Będzie nim Pan Geshe Jampel Senge. Wiadomość otrzymaliśmy wczoraj z Indii od Sekretarza Biura Głównego Jego Świątobliwosci Pana Tenzin Taklha. Jest to dla nas wielki zaszczyt i niewątpliwy znak, ze Jego Świątobliwosc Dalaj Lama bardzo poważnie traktuje informacje dotyczące Projektu Cheops i Misji Ratowania Ziemi...
  Przyjazd delegacji od Dalai Lamy jest wynikiem tego, że do jego Biura Głównego w Indiach zostala wysłana informacja o Sympozjum z programem i z fragmentami sesji z Lucyną Łobos dotyczącymi ochrony Ziemi (oczywiście w tłumaczeniu na angielski).
  4 kwietnia 2005
  Badania archeologiczne na Ślęży będą kontynuowane przez ekipę z uniwersytetu w momencie, gdy pozwoli na to pogoda. Kierownik badań, dr Aleksander Limisiewicz twierdzi, że ekipa może wejść do kościółka na Ślęży około połowy kwietnia. Przypominam, że prace zostały przerwane pod koniec listopada ubiegłego roku. Celem dalszych badań będzie dokopanie się do korytarzy znajdujących się głębiej pod kościółkiem. Ich istnienie sugerują kolejne badania georadarowe, wykonane w zeszłym roku przez dr Adama Szynkiewicza z Wydziału Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Były one wykonane w listopadzie ub. roku z poziomu aktualnych wykopalisk, czyli około 4 m poniżej poziomu podłogi kościoła.