KONFERENCJA W WARSZAWIE

 

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA


"PROJEKT CHEOPS - MISJA RATOWANIA ZIEMI I LUDZI POPRZEZ ENERGIĘ WIELKIEJ PIRAMIDY I ENERGIĘ MIŁOŚCI"
 
 3 LIPCA 2011,  WARSZAWA, TEATR „ROMA“
 
 
 
 

„Pewnego dnia, gdy już nauczymy się kontrolować wiatr, fale morskie i siły grawitacji, być może zaczniemy używać i pielęgnować dla Boga energię 
miłości... I wtedy, po raz drugi w historii świata rodzaj ludzki odkryje ogień...“    Pierre Teilhard de Chardin
 
Zbliżamy się do momentu, kiedy narasta ilość przepowiedni i – w wielu wypadkach – paniki przed kataklizmem, przed przebiegunowaniem, przed tym, co może się stać w grudniu 2012 roku. Projekt Cheops od początku był planem, który uspokajał, który mówił o zabezpieczeniu i ochronie, o Egipcie, o Wielkiej Piramidzie, o energii miłości.
 
Niektórzy mogą zapytać – jak energia miłości może pomóc w ratowaniu Ziemi? Wiemy z wielu źródeł, że jest to najpotężniejsza, istniejąca we wszechświecie energia, a funkcją Wielkiej Piramidy może być wzmocnienie jej do takich rozmiarów, aby powstał wokół naszej Planety „energetyczny płaszcz“ połączonych energii ludzi, Piramidy i czakramów ziemskich.

W tej chwili nie ma już człowieka, który by nie zauważył, że na świecie dzieje się „coś nie tak“. Chociaż oficjalne środki masowego przekazu milczą, trudno nie zauważyć narastającej fali katastrof naturalnych, agresji, wojen, rozruchów społecznych, „kurczącego się“ czasu.

Podczas tej konferencji zostaną zaprezentowane rozwiązania, o których była mowa od początku powstania Projektu Cheops - uruchomienie zabezpieczenia Ziemi i ludzi przed zagrożeniami z kosmosu i ze strony Słońca, przed zmianami geo-magnetycznymi i geo-fizycznymi na Ziemi, przed paniką i poczuciem bezsilności. Właśnie w tym celu została wybudowana Wielka Piramida w Egipcie. Energia Wielkiej Piramidy ma nas ochronić, ale aby jednak to się stało – trzeba ją uaktywnić.

AKTYWACJA MA NASTĄPIĆ już 11 listopada  2011 ROKU!

W czasie Konferencji będą również podane informacje jak każdy z nas może zabezpieczyć swoje zdrowie w przypadku zmian energetycznych na Ziemi. Podane będą techniki i sposoby zabezpieczenia siebie i naszych bliskich.

 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH PREZENTACJI
 
ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ (POLSKA)
Temat prezentacji: „Historia Projektu Cheops“
 
  
Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych "DAR ŚWIATOWIDA". Z Projektem Cheops zetknął się pod koniec 2000 roku poprzez „przypadkowe” spotkanie z Lucyną Łobos.  Przeprowadził z nią drugą sesję regresji wieku w czerwcu 2001 i od tego czasu kieruje na terenie Polski działaniami związanymi z Projektem. Od roku 1992 Andrzej jest dyrektorem generalnym Metody Silvy w Polsce. Jest autorem książek „Gołębica”, „Przebudzenie Cheopsa – czyli jak uratować ludzi i Ziemię”, „W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu” – Egipt, Archeologia i rok 2012”.
 
W czasie prezentacji Andrzeja przedstawiona zostanie krótka historia Projektu Cheops od momentu pierwszej sesji z Lucyną Łobos, w maju 2001 roku, do chwili obecnej.  Omówione będą kolejne etapy działań Projektu, takie jak: badania na Ślęży, badania georadarowe na terenie Trzech Piramid w Gizie, badania i wykopaliska w Hawarze w poszukiwaniu wejścia do Wielkiego Labiryntu. Ostatnim etapem było spotkanie w 2010 roku z Anną Dolińską, które doprowadziło do zorganizowania obecnej Konferencji i nadziei, że włączenie energii Wielkiej Piramidy dla zabezpieczenia Ziemi i ludzi może się odbyć już w tym roku. Omówiona też będzie współpraca Fundacji „Dar Światowida“ z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetami w Kairze oraz w Zagazig.
 
Dr ABDEL REDA HALEEM KHALIFA (EGIPT)
Temat prezentacji: „Egipsko-Polska Misja Archeologiczna w 
Hawarze i perspektywy dalszych badań w Egipcie“
   
Z wykształcenia egiptolog, ukończył Wydział Archeologii Uniwersytetu Kairskiego oraz Instytut Starożytnych Cywilizacji Bliskowschodnich Uniwersytetu w Zagazig, gdzie uzyskał tytuł doktorski. Przez wiele lat był zatrudniony przez Najwyższą Radę Starożytności jako inspektor na terenie Trzech Piramid w Gizie. Brał też udział w wielu międzynarodowych misjach wykopaliskowych w Egipcie, współpracując m.in. ze słynnym archeologiem amerykańskim, dr. Markiem Lehnerem przy wykopaliskach w rejonie Sfinksa. Dr Abdel Reda współpracuje z Fundacją „Dar Światowida” od 2008 roku.
 
Podczas tej prezentacji zostaną pokazane wyniki dotychczasowych prac badawczych i archeologicznych w Hawarze, prowadzone przy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Kairze. Dr Reda omówi również aktualną sytuację polityczną w Egipcie, potencjalne zmiany, które powinny nastąpić po ustąpieniu Prezydenta Mubaraka oraz nowe propozycje umów z Uniwersytetem w Zagazig i Uniwersytetem w Kairze, a także program badań na ten rok oraz na rok 2012.
 
Dr ADAM SZYNKIEWICZ (POLSKA)
Temat prezentacji: „Analiza i interpretacja wyników badań
georadarowych w rejonie Trzech  Piramid w Gizie w 2006 roku 
oraz w Hawarze w 2008 roku“ 
 
 
Geolog, adiunkt Zakładu Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od wykonywania i interpretacji wyników badań georadarem (GPR). 
Dr Szynkiewicz współpracuje z Fundacją od 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy wykonał badania georadarem w kościółku na górze Ślęża. Był kierownikiem badań georadarowych wykonywanych przy piramidzie mułowej w Hawarze w 2008 roku oraz uczestniczył w badaniach, prowadzonych przez dra Abbasa Mohameda Abbasa w lutym 2006 roku na terenie Trzech Piramid w Gizie.
 
Ta multimedialna prezentacja dotyczyć będzie analizy przekrojów i wyników badań georadarowych, które były wykonane na terenie Trzech Piramid w Gizie w lutym 2006 roku oraz badań georadarowych przy piramidzie mułowej w Hawarze w marcu i w maju 2008 roku. Dr Szynkiewicz brał udział w tych badaniach jako przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie umowy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Fundacją „Dar Światowida“. Uczestniczył również w rozmowach z Uniwersytetem w Zagazig oraz Uniwersytetem Kairskim, które odbyły się na początku maja 2011 roku. 

 
JANUSZ ZAGÓRSKI (POLSKA)
Temat prezentacji: „Strategia istot pozaziemskich wobec upadku 
współczesnej cywilizacji“
 
Politolog, niezależny dziennikarz specjalizujący się w tematyce niewyjaśnionych fenomenów, inicjator i współtwórca Forum Nowej Cywilizacji, nieformalnego środowiska animującego działania związane z transformacją obecnych wzorców cywilizacyjnych w kierunku nowego paradygmatu. Był współorganizatorem historycznych już dzisiaj seminariów: „Energie Piramid”.
W czasie swej prezentacji Janusz przedstawi swoje przemyślenia i opinie na temat strategii istot pozaziemskich wobec widocznego na każdym kroku upadku naszej obecnej, ziemskiej cywilizacji. Wskaże jakie konsekwencje i wyzwania mogą z nich  wynikać dla ludzi naszych czasów.
 
Prof. dr JAMES J. HURTAK oraz dr DESIREE HURTAK (USA)
Temat prezentacji: „Wielka Piramida jako model wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii i częstotliwości dźwięku w celu 
rozszerzenia świadomości“.                             
 
Prof. dr J.J. Hurtak jest socjologiem, specjalistą religioznawstwa, naukowcem, autorem szeregu publikacji i książek. Jest Prezesem i fundatorem organizacji „The Academy for Future Science“ („Akademii Nauk Przyszłości“). Wydał 15 książek, włączając w to prace dotyczące m.in. analizy starożytnych tekstów mistycznych. Dr J.J. Hurtak jest Dyrektorem Naukowym w Stowarzyszeniu Badań Wielkiej Piramidy w Gizie. Najbardziej znaną książką dra Hurtaka jest „The Book of Knowledge: The Keys of Enoch“ („Księga Wiedzy: Klucze Enocha“), w której dr Hurtak opisuje wyjątkowe powiązanie pomiędzy szybami w Wielkiej Piramidzie oraz gwiazdami z Pasa Oriona.
 
Dr Desiree Hurtak jest żoną i współpracownikiem prof. J.J. Hurtaka. Jest socjologiem i ekologiem, współzałożycielką Akademii Nauk Przyszłości, współpracownikiem organizacji pozarządowych ONZ. Przez szereg lat pracowała jako profesor w NY State University, biorąc również udział w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych związanych ze zmianami klimatu. Wspólnie z mężem podróżowali po świecie badając starożytne kultury i ściśle współpracując z rdzenną ludnością, w tym ze szczepami Zulu Shaman Credo Mutwy oraz Indianami Xavante w Brazylii.
 
Ta prezentacja multimedialna związana będzie z ostatnimi badaniami w Gizie, które sugerują, że Wielka Piramida jest geo-mechanicznym generatorem energii, który może w unikalny sposób używać wody i geometrii, aby zgrać się z polami energetycznymi Ziemi. Elementy te mogą być wykorzystane do stworzenia źródła energii elektrycznej lub innej formy alternatywnego zasilania. Dodatkowo, w pracach Akademii Nauk Przyszłości zastosowano zaawansowane komputery do pomiaru częstotliwości wibracyjnych w komnatach Wielkiej Piramidy, uzyskując informacje, że ten masywny obiekt jest w stanie wpłynąć na wyższe stany świadomości, w zgodzie z podstawowymi częstotliwościami ludzkiego ciała.
 
ANNA DOLIŃSKA (POLSKA)
Sesja hipnozy prowadzona przez Bolesława Zarębskiego przy 
asyście Andrzeja Wójcikiewicza.
 
Z wykształcenia jest ogrodnikiem, z zamiłowania naturopatką, profesjonalnie zajmującą się ziołolecznictwem. Od dziecka „rozmawiała z Aniołami”, byli jej prawdziwymi przyjaciółmi w trudnych, codziennych sytuacjach. Gdy w 1996 roku ukończyła kurs Samokontroli Umysłu metodą  Silvy, zrozumiała, że w swoich medytacjach widzi, słyszy i rozmawia  z istotami duchowymi z innego wymiaru.  Ponadto, będąc w głębokich stanach medytacji, "odwiedzała" różne oddalone miejsca na świecie, gdzie w obecnym życiu jeszcze nie miała okazji być, przede wszystkim Egipt.
 
Będzie to wyjątkowa sesja, gdyż w czasie jej trwania mamy się dowiedzieć szczegółów na temat przewidzianej na 11 listopada tego roku, dwuczęściowej ceremonii uaktywnienia energii Wielkiej Piramidy, zabezpieczenia Ziemi i ludzi przed skutkami nadaktywności słońca, koniunkcji, przelotu w pobliżu Ziemi Planety X oraz zmian energetycznych w kosmosie. Dowiemy się również jak przygotować się do przewidywanych zmian energetycznych, które wielu z nas już odczuwa i które mają się nasilać w marę upływu czasu. Ważnym elementem będą informacje jak chronić swoje zdrowie i zdrowie naszych bliskich przed skutkami zmian energetycznych, jak bezpiecznie i „bezboleśnie“ przejść przez rok 2012 i wkroczyć w nowy poziom świadomości.
 
Jak już wiemy z dotychczasowych sesji – do tego etapu nie jest konieczne wykopanie mumii Faraona Budowniczego Wielkiej Piramidy. Ten temat również będzie poruszony w czasie sesji hipnozy.

 
CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI:
 
Data:       Niedziela, 3 lipca 2011 roku
Godziny:  10:00 – 18:00
Miejsce:   Warszawa, Teatr Muzyczny „Roma“
               ul. Nowogrodzka 49
 
 

ZAKUP BILETÓW NA KONFERENCJĘ:

 

Cena biletu:  111.00 zł (plus 7 zł - jeśli będą potrzebne słuchawki do tłumaczenia symultanicznego)
 
Dane do przelewu: Bank:  PKO S.A. Pl. Bankowy 2, Warszawa, Polska
                             Nr konta:  69 1240 1037 1111 0010 3883 9468
 
Nazwa odbiorcy: Fundacja „Dar Światowida“, ul. Podzamcze 1A, 76-150  
                          Darłowo, Polska
 
Tytuł wpłaty: prosimy o podanie nazwiska, imienia osoby dokonującej zakupu oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego.
 
Bilet(y) będzie można odebrać na podstawie dowodu wpłaty w biurze Fundacji „Dar Światowida“ w Warszawie, ul. Biskupia 38, lub w holu Teatru „Roma“, od godziny 9-tej, przed rozpoczęciem Konferencji. Miejsca są numerowane.
 
Zakupu biletów można również dokonać bezpośrednio w biurze Fundacji „Dar Światowida“ w Warszawie, ul. Biskupia 38 (wejście od ul. Pabianickiej)
 
Tłumaczenie symultaniczne:
     Otrzymujemy szereg telefonów z zapytaniem dotyczącym tłumaczenia wykładów z języka angielskiego w czasie lipcowej Konferencji. Otóż chciałem wyjaśnić, że tłumaczenie symultaniczne (w odróżnieniu od tłumaczenia równoległego, gdzie tłumacz stoi obok prezentera, ma drugi mikrofon i tłumaczy zdanie po zdaniu to, co jest mówione) polega na równoczesnym tłumaczeniu tekstu prezentacji w czasie, gdy jest ona wygłaszana. Jest to ogromna oszczędność czasu, gdyż prezenter nie musi czekać, aż tłumacz przetłumaczy jego kolejne zdanie.
     Do tłumaczenia symultanicznego instalowana jest specjalna kabina, w której pracują – wyspecjalizowani w tego rodzaju pracy – tłumacze. Dlatego uczestnicy Konferencji, którzy pragną skorzystać z takiego tłumaczenia muszą mieć specjalne słuchawki z odbiornikiem, aby słyszeć głos tłumacza. W czasie Konferencji prezentacje w języku angielskim będą tłumaczone na język polski, a prezentacje w języku polskim – na angielski.
     Wypożyczenie takiego urządzenia na czas Konferencji w dniu 3 lipca 2011 roku wynosi 7 zł. Dlatego, przy zakupie biletów jest wielka prośba do tych z Państwa, którzy będą chcieli skorzystać z tłumaczenia, o wpłacenie na konto Fundacji dodatkowych 7 złotych za słuchawki z odbiornikiem, czyli kwotę 118.00 złotych (111.00 zł bilet wstępu + 7.00 zł słuchawki do tłumaczeń).
 
Informacje:  Marta Skóra, tel. 22/879-8162, poniedziałek – piątek, g. 10:00 – 16:00,
                   e-mai: [email protected]
 
Uwaga!
Cały dochód z Konferencji przeznaczony jest na kontynuację badań archeologicznych w Egipcie
 
 


View Larger Map

Kontakt

BIURO: 04-216 Warszawa,
ul. Biskupia 38,
tel/fax: 022 / 879 81 62
[email protected]

PROJEKT CHEOPS

[email protected]

Our partners:
The Hungarian Leela Foundation
www.nadzsal.com

 

Projektowane stron internetowych
www.brigi.pl
 


 

 

 Books about the Cheops Project


 

 

             Publisher