CEL PROJEKTU CHEOPS

 

 

 

 

 

 

 

Celem „Projektu Cheops” jest doprowadzenie do badań archeologicznych na terenie Egiptu i odkopanie dwóch niezwykle ważnych obiektów:

Wielkiego Labiryntu opisanego przez Herodota, oraz grobowca faraona - budowniczego Wielkiej Piramidy.

Informacje o lokalizacji obydwu obiektów są przekazywane przez mieszkankę Wrocławia, panią Lucynę Łobos od maja 2001 roku (patrz „Historia projektu”).  Sposobem przekazu jest głównie hipnotyczna regresja wieku.  Zdolności Lucyny Łobos można przyrównać do tych, które posiadały takie znane osobistości jak: słynny polski jasnowidz Stefan Ossowiecki, amerykanin Edgar Casey, czy ksiądz Czesław Klimuszko, choć u pani Lucyny są one ukierunkowane w zupełnie inną stronę niż u wymienionych przed chwilą osób.  Lucyna jest medium i jej zdolności dotyczą przede wszystkim oceny obecnej sytuacji na świecie i wskazują niezwykły sposób rozwiązania istniejących problemów.  Sposób tak prosty i logiczny, że upłynęło kilka lat, zanim grupa współpracująca z panią Lucyną zorientowała się, że tak naprawdę chodzi tu o ratunek dla ludzi i Ziemi.  

Obecne napięcia na Ziemi, terroryzm, narastające konflikty międzyludzkie, postępujące zmiany klimatyczne można traktować jako fatalną falę zbiegów okliczności lub – jako pewien wyłaniający się wzorzec, swoistą prośbę, aby zwrócić uwagę na zbliżające się zmiany na Planecie Ziemia.  Te sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem globalnego ocieplenia, opisane zostały w raporcie do Pentagonu opracowanym przez grupę naukowców amerykańskich na zamówienie pana Andrew Marshall, dyrektora The Pentagon Office of Net Assessment,  Informacje o tym raporcie opublikowane zostały w artykule napisanym przez Marka Townsend i Paula Harris w The Observer, z dnia 22 lutego 2004. 

PROEKT CHEOPS jest więc Projektem Ratowania Ziemi i opiera się na założeniu, że cywlizacje, które istniały na Ziemi w czasach budowy Wielkiej Piramidy przewidziały niebezpieczeństwa zagrażające naszej planecie w czasach obecnych i stworzyły system zabezpieczenia, który po prostu trzeba uaktywnić w odpowiednim czasie.  Według przekazów Lucyny – kluczem do tego systemu jest mumia faraona Cheopsa oraz Wielka Piramida.  Czas jest teraz.

Sama wiedza dotycząca położenia grobowca, którą posiadamy już od maja 2001 roku niestety nie jest wystarczającym argumentem dla odpowiedzialnych za decyzje autorytetów przede wszystkiem ze względu na sposób jej uzyskania.  Dlatego też, aby cały projekt mógł być zrealizowany przy współudziale archeologów, którzy na ogół stronią od informacji o charakterze „nienaukowym” i aby ludzie, którzy decydują o wydaniu pozwolenia, ci, którzy są w stanie sfinansować tego typu przedsięwzięcie oraz ci, którzy będą przeprowadzać badania w terenie mieli pewność, że nie jest to fantazja, projekcja wybraźni, czy próba zwrócenia na siebie uwagi – trzeba było przekazy Lucyny Łobos uwiarygodnić.  Dlatego, w trakcie jego rozwoju, projekt został podzielony na trzy etpapy:

1. Pierwszy etap:  wykopaliska w Polsce na górze Ślęża koło Sobótki w pobliżu Wrocławia. Jest to etap najprostszy i względnie niedrogi, gdyż dotyczy naszego polskiego „podwórka”.  W czasie kilku sesji z Lucyną Łobos otrzymaliśmy informacje co kryje Góra Ślęża i jak dotrzeć do skarbów historycznych, które – według przekazów Lucyny - są tam ukryte od czasów Bolesława Chrobrego.  Po wielu trudnościach i przeszkodach natury formalnej etap ten zaczął być realizowany 17 sierpnia 2004 przez ekipę archeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr Aleksandra Limisiewicza (patrz „Ślęża – stan obecny badań”). Fragmenty niektórych sesji dotyczących tego tematu można znaleźć w dziale „Ślęża-sesje”.  Etap ten jest w dalszym ciągu nieskończony, gdyż prace zostały zatrzymane w maju 2006 roku, ale udowodnił on w sposób jednoznaczny, ze informacje płynące przez Lucynę sa wiarygodne i sprawdzalne na poziomie fizycznym poprzez badania archeologiczne.

2. Drugi etap:  wykorzystanie wyników uzyskanych w czasie tych wykopalisk do uwiarygodnienia informacji uzyskiwanych poprzez Lucynę oraz stworzenie swoistego punktu odniesienia do otrzymania pozwolenia na badania w Egipcie w celu odkopania komnat tzw. Wielkiego Labiryntu w Giza, opisanego przez Herodota.   Według tego opisu Labirynt posiada około 3000 pomieszczeń, ale do tej pory nie został odnaleziony.  Dzięki Lucynie posiadamy informacje o lokalizacji wejść do Labiryntu i do tzw. „Złotych Komnat”.  Ten etap został rozpoczęty w marcu 2008, kiedy zostało wydane pozwolenie Najwyższej Rady Starożytności na badania w rejonie Nekropolii w Hawarze (Fayum).  Tam właśnie spodziewane jest odnalezienie wejść do Wielkieg Labiryntu.  W dniu 7 kwietnia 2008 roku została podpisana oficjalna umowa pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem w Kairze dotyczące tych badań. Trwały one do końca roku 2008 oraz zostały ponownie podjęte w marcu 2009. 

3. Trzeci etap: Odkrycia archeologiczne dotyczące Wielkiego Labiryntu powinny przekonać władze Egiptu i przyczynić się do uzyskania pozwolenia na wykopaliska w miejscu, gdzie jest wskazane położenie grobowca, czyli na terenie Gizy w pobliżu Wielkiej Piramidy.  W lutym 2006 roku zostały tam wykonane badania georadarem przez prof. Mohameda Abbasa z Narodowego Instytutu Astronomii i Geofizyki w Kairze, które były finansowane przez polską fundację Wspierania Badań Archeologicznych „Dar Światowida“, oraz amerykańską fundację „The Mysteries of the World“.  Badania zostały wykonane w punktach pokazanych przez Lucynę Łobos i wykazały wyraźne anomalie na głębokości 25-30 metrów pod poziomem ziemi, sugerujące istnienie potencjalnych znalezisk archeologicznych.

DVD Z KONFERENCJI W WARSZAWIE

 

KONFERENCJA W WARSZAWIE 3 LIPCA 2011 ROKU JUŻ DOSTĘPNA NA DVD!


CZTERY PŁYTY DVD Z WSZYSTKIMI WYKŁADAMI PREZENTOWANYMI PODCZAS KONFERENCJI W WARSZAWIE 3 LIPCA 2011 ROKU P.T.: „PROJEKT CHEOPS - MISJA RATOWANIA ZIEMI I LUDZI POPRZEZ ENERGIĘ WIELKIEJ PIRAMIDY I ENERGIĘ MIŁOŚCI“, DOSTĘPNE W BIURZE FUNDACJI „DAR ŚWIATOWIDA“ W WARSZAWIE.

Dla osób, które nie były na Konferencji zestaw ten może być wyjątkową okazją, do zapoznania się z treścią prezentacji, które odbywały się w czasie jej trwania. Pozwoli również przeżyć emocje, których doświadczali jej uczestnicy - szczególnie podczas wykładu prof. Jamesa J. Hurtaka i jego żony Desiree z USA oraz w czasie sesji hipnozy z Anną Dolińską z elementami uzdrawiania.

Dla uczestników Konferencji to zapis dokumentalny i pamiątka, która przypomni niezwykłą atmosferę tego spotkania oraz wyjątkowe prezentacje, których byliście świadkami.

Dla wszystkich zainteresowanych – każdy zakup kompletu płyt jest jednocześnie wsparciem finansowym dla naszej Fundacji na planowane na rok 2012 działania w Egipcie.

Prezentacje, które prowadzone były w języku angielskim, są na DVD przetłumaczone na język polski.

Sposoby zakupu kompletu DVD:
-     Można dokonać przedpłaty odpowiedniej kwoty na konto Fundacji „Dar Światowida“ i płyty zostaną przesłane pocztą pod wskazany adres. Konto Fundacji: 92 1240 1037 1111 0010 0613 9578
(w tytule wpłaty proszę podać ilość zamawianych kompletów);
-     Można zamówić płyty telefonicznie (tel. +48-22-879-8162) lub mailowo ([email protected]) i komplet zostanie przysłany za zaliczeniem pocztowym (dotyczy zakupu w Polsce);
-     Można nabyć komplet bezpośrednio w biurze Fundacji w Warszawie, ul. Biskupia 38 (wejście od ul. Pabianickiej).

Koszt jednego kompletu i możliwość zakupu:


Przy zamówieniach z Polski:
120zł + 10 zł. koszty przesyłki przy przedpłacie na konto (przesyłka polecona priorytetowa)
120zł. + 15 zł. koszty przesyłki za zaliczeniem pocztowym przy zamówieniu mailowym lub telefonicznym (przesyłka pobraniowa priorytetowa)


Przy zamówieniach z zagranicy:
Koszt jednego kompletu: 50.00 USD.
Cena zawiera koszty przesyłki pocztą lotniczą do dowolnego kraju na świecie. (tylko przedpłata na konto.

Konto USD:  46 1240 1037 1787 0010 0701 3071

Uwaga!
Przy zamawianiu większej ilości kompletów prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów przesyłki


Hot news:

ROK 2011 - PODSUMOWANIE
(1/3/2012 8:20:01 PM)

Warszawa, 3 stycznia 2012

PODSUMOWANIE ROKU 2011 ORAZ PRZEMYŚLENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Dla działalności Projektu Cheops, dla Fundacji „Dar Światowida“ rok 2011 (podobnie jak dla całego świata) był wyjątkowym rokiem. Zdarzyło się wiele ciekawych, pozytywnych i trochę „mniej pozytywnych“ rzeczy.

OSIĄGNIĘCIA I PLUSY ROKU 2011
Zdarzenia, które dla Projektu Cheops można zaliczyć do bardzo dobrych, pozytywnych, dających nadzieję na przyszłość:

1.  Dzięki zmianom w Egipcie oraz ustąpieniu Hosni Mubaraka, zmieniły się osoby piastujące znaczące stanowiska w Najwyższej Radzie Starożytności (obecnie przemianowanej na Ministerstwo Starożytności). Z dużymi oporami, ale ostatecznie w maju 2011 roku został usunięty ze swojego stanowiska dr Zahi Hawass. Nowy Minister Starożytności, który objął funkcję po dr. Hawassie jest otwarty na współpracę z zagranicą, szczególnie przy projektach „zatrzymanych“ decyzją dra Hawassa tak, jak było to w przypadku badań w Hawarze.
2. Wyjazd delegacji naszej Fundacji oraz przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego do Kairu na początku maja 2011 roku, na spotkania z władzami Uniwersytetu Kairskiego oraz Uniwersytetu Zagazig. W czasie tych spotkań ustalono wstępny program współpracy pomiędzy tymi Uniwersytetami a Uniwersytetem Wrocławskim. Rozmowy dotyczyły m.in. kontynuacji badań w Hawarze (Uniwersytet Kairski) oraz innych projektów naukowo-badawczych, w których nasza Fundacja, poprzez Uniwersytet Wrocławski mogłaby asystować. Były to ważne spotkania, gdyż pozwoliły na ostateczne zakończenie i rozliczenie finansowe z Uniwersytetem Kairskim przerwanych w kwietniu 2009 roku przez dra Zahi Hawassa badań w Hawarze (Uniwersytet Kairski zwrócił niewykorzystane pieniądze do Wrocławia). Umożliwiło to również rozmowy z nowymi władzami obydwu Uniwersytetów.
3. Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji „Projekt Cheops – Misja Ratowania Ziemi i ludzi poprzez energię Wielkiej Piramidy i energię miłości“, która odbyła się w Warszawie w dniu 3 lipca 2011 w Teatrze „Roma“. Konferencja zapoczątkowała wspaniałą akcję zbórki złota na Ceremonię 11.11.11 w Gizie i dała nadzieję na szybkie rozwiązanie problemu zagrożeń na rok 2012.
4.  Dzięki aktywności szwajcarsko-niemieckiej Fundacji „ENKIRA“ i jej twórców: Marii i Joachima Gritsch z Niemiec oczyszczony został w Gizie teren w rejonie „Cheopsa I“. Wprawdzie projekt ten został zrealizowany na zasadzie „ukierunkowanych darowizn“, a nie oficjalnych umów, ale dzięki temu – gdyby udało się doprowadzić do wykopalisk w tym rejonie – będzie o wiele „bliżej“ do grobowca „Cheopsa I“ (czyli weryfikacji anomalii wykazanych podczas badań GPR w lutym 2006 roku). Warto zaznaczyć, że projekt ten był zainicjowany przez Fundację chicagowską „The Mysteries of the World“.
5.  Wyjazd członków Fundacji „Dar Światowida“ do Kairu na Ceremonię 11.11.11 w dniu 6 listopada wraz ze złotymi prętami, które zostały wykonane z darowizn złota przesyłanych przez ludzi z Polski i spoza niej. To, co wydarzyło się w Kairze w dniach poprzedzających planowane dwie Ceremonie oraz to, co wydarzyło się w dniu 11 listopada wielu ludzi ocenia jako „całkowite fiasko“ planu uaktywnienia Wielkiej Piramidy energią miłości. W mojej opinii jednak ten wyjazd był sukcesem z dwóch powodów:
     a. Cała absurdalna akcja, aby zatrzymać i nie dopuścić do przeprowadzenia obydwu Ceremonii zarówno w Polsce jak i w Egipcie, z włączeniem prasy, internetu, przedstawicieli Władz Egiptu oraz wojska - dowiodła JAK WAŻNE miało to być działanie, skoro znaleźli się ludzie, którzy rozpętali taką histerię. Pomijam już nasze lokalne, polskie bzdury typu „Wpuszczanie jaszczurów na naszą Planetę“, czy „Otwarcie kanału dla złych Syriuszów, którzy nam będą szkodzić“.
    b. Ceremonia planowana na godzinę 11:00 rano, która miała się odbyć w Komnacie Królewskiej Wielkiej Piramidy – odbyła się z udziałem wszystkich zaproszonych osób, z wykorzystaniem kryształów oraz złotych prętów. Czy fakt, iż odbyła się poza Wielką Piramidą miał aż tak duży wpływ na przesyłaną w tym czasie z całego świata energię – jest sprawą dyskusyjną. Przekonamy się w roku 2012. W tym samym czasie tysiące grup medytacyjnych na całym świecie połączyło się w łańcuch pięknej energii, której tak boją się ci, którzy rządzą naszą Planetą.

Wyjątkowym, szczególnie poruszającym serce wydarzeniem były listy od osób przysyłających do naszej Fundacji darowizny złota. W tym momencie, po raz kolejny przekonaliśmy się, jak wielu mamy przyjaciół w Polsce i na świecie, jak wielu ludzi czyta naszą stronę i jak wielu nam pomaga. Wasza energia, wasza „złota“ pomoc jest w Egipcie i wykonuje swoją pracę – pomimo, iż to, co tam się obecnie dzieje wygląda na chaos. Sądzę, że mimo wszystko, jest on potrzebny, aby wyłoniło się z niego nowe państwo, które umożliwi i poprze wszystko to, czego tak uparcie zabraniał dr Zahi Hawass w czasie swojego „królowania“.

PROBLEMY ROKU 2011

Do tych należą m.in. różnice zdań co do sposobów działania poszczególnych fundacji, które zostały stworzone przecież w celu wspierania badań i prac wykopaliskowych w Polsce i w Egipcie. Odejście od Fundacji „Dar Światowida“ Lucyny Łobos i jej „walka“ z tym, co przekazuje Anna Dolińska zmieniły nieco obraz całego Projektu Cheops, ale nie zmieniły jego celów.

Minusem był również fakt, że w roku 2011 żadnej fundacji nie udało się załatwić oficjalnego pozwolenia na wykopaliska w intresujących nas rejonach. Przyczyniła się do tego „Wiosna Arabska“, która rozpoczęła się w Egipcie na Placu Tahrir 25 stycznia 2011 roku, co spowodowało zatrzymanie wszystkich projektów archeologicznych i misji międzynarodowych na terenie Egiptu. 

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW
W momencie, gdy trwały prace badawcze w Hawarze, wszystkie fundacje harmonijnie ze sobą współpracowały i współfinansowały wiele projektów. Problemy rozpoczęły się, gdy badania zostały nagle przerwane przez dra Hawassa.

Misją, celem wszystkich stworzonych w ramach Projektu Cheops fundacji było i jest wspieranie badań archeologicznych. Sądzę, że wyjątkowo ważnym elementem tych badań, równie ważnym jak odkopanie grobowców „Cheopsa I“ czy „Cheopsa II“ jest odkrycie wiedzy, która tam się znajduje, która jest ukryta w Wielkim Labiryncie, w podziemiach terenu Trzech Piramid w Gizie.

Być może dlatego niektórzy tak bardzo starają się przeszkodzić i skompromitować nasze działania w Egipcie. Jak bardzo „niebezpieczna“ może być to wiedza, skoro nie dopuszczono nawet do tego, aby kilka tysięcy ludzi stanęło wokół Wielkiej Piramidy, chwyciło się za ręce i przesłało w czasie medytacji energię miłości w stronę Matki Ziemi? Jakie „zagrożenie“ i dla kogo stanowił ten akt?

Od początku było powiedziane przez Anię (Samuela), że „mamy iść drogą wytyczoną przez Lucynę“. Lucyna, a raczej istota duchowa, która przez nią dawniej przemawiała - czy nazwiemy ją Samuelem, czy En-Ki, czy innym imieniem – nie ma znaczenia – zapoczątkowała działania, które przyniosły konkretne efekty. Wiemy, że zarówno na terenie Nekropolii w Hawarze, jak i na terenie Trzech Piramid w Gizie georadar wykazał znaczące anomalie. Ania Dolińska była w miejscach pokazanych przez Lucynę i jej reakcje wskazywały również na wyjątkowo silne energie, istniejące w tych rejonach. Dlatego NIE WOLNO NAM w żadnym wypadku rezygnować z tego kierunku działań. Ceremonia 11.11.11 była etapem do tego, aby ludzie byli lepiej przygotowani na przyjęcie wiedzy, która może być odkryta w miejscach, które nas interesują. Czy energia Wiekiej Piramidy została rzeczywiście uaktywniona tym, co zostało wykonane o godzinie 11:00 rano, 11 listopada w Gizie przez cztery „ziemskie Anioły“? Przekonamy się już niedługo obserwując wydarzenia na świecie w tym roku.

ROK 2012 – KONTYNUACJA PROJEKTU
Cele Fundacji „Dar Światowida“ na rok 2012 są jednoznaczne: stworzenie warunków, aby mogły być kontynuowane badania przy piramidzie mułowej w Hawarze oraz finansowanie badań na terenie Trzech Piramid w Gizie. Warunki do tego są teraz o wiele bardziej sprzyjające niż kiedykolwiek wcześniej. W Egipcie nie ma już dra Zahi Hawassa, który blokował nasze działania. Obecne władze, które zmieniają się wprawdzie co kilka miesięcy, są jednak bardziej przyjazne naszym zamierzeniom. Wszak wszelkie pozwolenia na obydwie Ceremonie 11.11.11 były wydane zarówno przez Radę Wojskową, jak i przez Najwyższą Radę Starożytności. Wprawdzie Egipt jest ciągle niespokojny, ale archeologia prędzej czy później rozpocznie swoje działania. Rok 2011 przygotował do tego wspaniały grunt, a kolejne zmiany we władzach Uniwersytetu w Kairze są szczególnie obiecujące dla naszych zamierzeń.

Badania wykopaliskowe, będące naszym celem mogą udowodnić tezę o istnieniu w przeszłości cywilizacji, która zniknęła zniszczona globalnym kataklizmem. Przez prowadzenie wykopalisk możemy znaleźć nie tylko ślady tej cywilizacji, ale także zostawiony dla nas przekaz brzmiący w lapidarnym skrócie: „Uważajcie! To co spotkało nas, może powtórzyć się jeszcze raz”.

Nasze badania mogą znaleźć wiele dowodów na to, że ortodoksyjna egiptologia nie we wszystkim ma rację. Dlatego tak ważne są wykopaliska na terenie Egiptu. Jeszcze kilka takich sukcesów jak chociażby wyniki badań C-14 w Hawarze i Fajum, wykonanych w roku 2011 przez Instytut Nauk Geofizycznych we Wrocławiu, a będziemy mogli podważyć wiele dotychczasowych hipotez, związanych z Egiptem. Będzie to wiedza daleko wykraczająca poza teorie roku 2012, która może rzeczywiście zmienić nasz sposób myślenia i postrzegania historii.

Dlatego zwracamy się z gorącym apelem do naszych darczyńców i sponsorów: pamiętajcie o nas w dalszym ciągu. Ceremonia 11.11.11 była etapem naszego działania, ale główne cele pozostały wciąż te same i są ciągle przed nami. Osiągnęliśmy dzięki Wam już bardzo wiele, ale pragniemy dokończyć to, co zostało rozpoczęte i przerwane. Każda darowizna, mniejsza czy większa, przesłana z sercem – liczy się, gdyż dzięki takim wpłatom powstaje fundusz gwarantujący finansowanie badań, które zaczną się wkrótce. Każdy sponsor strategiczny może liczyć na ogromny rozgłos, jeśli okaże się, że dotrzemy do znalezisk i wiedzy, która zmieni nasz świat i ludzi. Apelujemy o pomoc takich sponsorów, ponieważ w momencie, gdy umowy będą gotowe do podpisania, gdy będzie można zacząć wykopaliska w interesujących nas miejscach – gwarancje i wsparcie takiej osoby lub osób są niezwykle istotne. Zapewni to nam spokój i pewność w rozmowach i negocjacjach. Każda jednostkowa pomoc się liczy i bardzo o nią prosimy.

Bardzo liczymy również na to, że w momencie, gdy będą podpisane nowe umowy, pozostałe fundacje przystąpią do harmonijnej współpracy i włączą się aktywnie do tego dzieła.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM: BADANIA C-14
Fundacja „Dar Światowida“ podtrzymuje stałą i ścisłą współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim na poziomie finansowania badań związanych z naszymi projektami w Egipcie. W grudniu 2010 nasza Fundacja zobowiązała się sfinansować badania węglem radioaktywnym C-14 próbek z piramidy mułowej w Hawarze oraz z piramidy mułowej w Lahun (znajdującej się około 10 km od Hawary). Jest rzeczą trudną do zrozumienia, że takie badania nie były dotychczas wykonywane, ale takie są fakty.

Badania zostały wykonane w roku 2011 za pośrednictwem Instytutu Nauk Geofizycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadzorował je dr Adam Szynkiewicz, pracownik naukowy tego Instytutu. Wykonano je w jednym z najbardziej renomowanych laboratoriów w Europie i wyniki tych badań po odpowiednim opracowaniu, będą wkrótce podane do wiadomości publicznej.

KOŃCOWE PRZEMYŚLENIA
Coraz więcej racjonalnie myślących ludzi popiera Projekt Cheops, dostrzegając jego niezaprzeczalne osiągnięcia i potencjalne korzyści na przyszłość. Wprawdzie na niektórych forach wciąż wypowiadają się różni „specjaliści“ twierdząc, że wszystko to jest „bzdurą i manipulacją“, że Ziemi i ludziom nic nie grozi, a energia miłości nie istnieje. Każdy ma prawo tak myśleć jak chce, na tym polega wolna wola. Lecz jeśli faktycznie w roku 2012 Ziemia i ludzie są zagrożeni przebiegunowaniem, nadaktywnością Słońca, działaniem ze strony Planety X, czy innych „Jeźdźców Apokalipsy“, i jeśli rzeczywiście Egipt i wykopaliska są rozwiązaniem – hamowanie tego procesu zabezpieczenia jest prostą drogą do globalnego samobójstwa i samozagłady. Mam nadzieję, że niektóre rządy to zrozumieją i zmieni się ich nastawienie, bo pomoc świata duchowego na naszym ziemskim poziomie ma niestety swoje ograniczenia. Decyzje o naszej przyszłości podejmujemy my, ludzie.
 
Zastanawiającym jest fakt, że wszystkie działania Projektu Cheops (rozpoczęte w roku 2004 wykopaliskami na Ślęży) wykonywane są bez rozgłosu prasowego, bez telewizji, świateł, mikrofonów, kamer… Pomimo ogromnych, spektakularnych osiągnięć w dziedzinie archeologii „wyższe instancje“ wyraźnie starają się NIE NAGŁAŚNIAĆ naszych działań, a jeśli coś piszą, to na zasadzie drwin i kłamstw, jak to zdarzyło się już dwa razy w Kairze i raz w Polsce (audycja Ekspresu Reporterów na temat Lucyny).

Czy to znaczy, że ujawnienie działań Projektu Cheops jest niemożliwe? Rok 2012 powinien przynieść wiele odpowiedzi. Dowiemy się, czy „przepowiednie“ Samuela przez Anię (np. „wodny, płaczący grzyb“, harmonijna współpraca wszystkich fundacji, wykopaliska, itp) są tylko przesunięte w czasie, czy wogóle nie zaistnieją? Przekonamy się, czy ujawni się działanie energii Wielkiej Piramidy i energii miłości, bo być może właśnie dzięki naszym działaniom i pozytywnej energii bardzo wielu ludzi na świecie, uniknęliśmy niektórych katastrof i zagrożeń? Okaże się również, czy Słońce pod koniec roku zacznie „wariować“ jak twierdzi Patrick Geryl i czy koniec kalendarza Majów będzie oznaczał koniec jednej epoki, a początek następnej?

Przekonamy się też, czy w ludziach zacznie następować „przebiegunowanie umysłów“, czyli nasza świadomość zacznie się zmieniać i czy ci, którzy będą na ten proces przygotowani – przejdą go łagodnie (przepowiednie zarówno En-Ki poprzez Lucynę, jak i Samuela przez Anię), natomiast ci, którzy nie „otworzą swoich umysłów na zmiany“, będą mieli ogromne problemy. Czy kryzysy ekonomiczne, wojny, kataklizmy, które teraz gnębią ludzkość – pogłębią się, czy powoli zaczną się kończyć, aby nasza cywilizacja mogła wejść w nowy cykl rozwoju.

Krytycy Projektu Cheops twierdzą, że informacje uzyskane przez Lucynę i przez Anię, dotyczące zagrożeń roku 2012 są zupełnie bezpodstawne, bo Planety X jeszcze „nie widać“, kalendarz Majów w rzeczywistości ma inne daty, Patryk Geryl źle wszystko wyliczył, więc nie ma żadnego zagrożenia. Nie będzie więc żadnych zmian, żadnych „przebiegunowań Ziemi, czy umysłów“, a w miejscach wskazanych przez Lucynę nie ma królewskich grobowców, ani wejścia do Wielkiego Labiryntu. Wspaniale! W takim razie spokojnie przejdziemy przez zaczynający się właśnie rok, a wykopaliska z całą pewnością doprowadzą i tak do niezwykłych odkryć. Georadar się nie myli i anomalie zauważone podczas finansowanych przez nas badań zarówno na terenie Trzech Piramid w Gizie, jak i wokół piramidy w Hawarze wskazują na istnienie komnat, przejść, tuneli, grobowców oraz innych niezwykłych i potencjalnie sensacyjnych znalezisk archeologicznych. 

Jedno jest pewne – rok 2012 będzie bardzo ciekawym rokiem a nam wszystkim przyszło żyć w bardzo ciekawych czasach.  Obyśmy je wszyscy przeżyli bezpiecznie.
Andrzej Wójcikiewicz

 


Kontakt

BIURO: 04-216 Warszawa,
ul. Biskupia 38,
tel/fax: 022 / 879 81 62
[email protected]

PROJEKT CHEOPS

[email protected]

Our partners:
The Hungarian Leela Foundation
www.nadzsal.com

Projektowane stron internetowych
www.brigi.pl
 


 

 

 Books about the Cheops Project


 

 

             Publisher