Kontakt

BIURO:
04-216 Warszawa
ul. Biskupia 38
tel/fax: 022 / 879 81 62
[email protected]

PROJEKT CHEOPS:
[email protected]


Nasi partnerzy:Nasi partnerzy z Węgier
The Hungarian Leela Foundation
www.nadzsal.com


Księgarnia internetowa
z nagranymi sesjami
Lucyny Łobos

www.ksiegarniaszkolna.eu

 
Wykopaliska w Hawarze

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

Realizacja wykopalisk na Ślęży rozpoczęła się w sierpniu 2004 roku i z niewiadomych powodów została wstrzymana w maju 2006.  Ekipa archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego wykonywała prace wykopaliskowe w kościele na Ślęży była kierowana przez dr Aleksandra Limisiewicza z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Wykopaliska te stały się możliwe dzięki współpracy i wsparciu Fundacji z Chicago "THE MYSTERIES OF THE WORLD."  Dokładne informacje z postępu prac na Ślęży oraz sprawozdania z dokonywanych tam odkryć wraz z aktualnymi zdjęciami można znaleźć w dziale „Ślęża”.

Drugim etapem były badania georadarowe wykonane w lutym 2006 roku przez prof. Abbasa Mohameda Abbasa z Narodowego Instytutu Astronomii i Geofizyki w Kairze.  Badania te zostały przeprowadzone za pozwoleniem Najwyższej Rady Starożytności i ich wyniki były analizowane w dwóch placówkach naukowych:  w Narodowym Instytucie Geofizyki w Kairze (przez prof. Abbasa) oraz w Instytucie Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego przez dra Adama Szynkiewicza (który również uczestniczył z ramienia polskiej Fundacji w badaniach w Gizie).  Wyniki analizy, które zostały oficjalnie ogłoszone na Międzynarodowym Sympozjum we Wrocławiu w dniu 11 czerwca 2006 roku jednoznacznie sugerują istnienie wyraźnych anomalii, szczególnie w miejscach wskazanych uprzednio przez Lucynę Łobos.  Ponadto, wyniki te zostały oficjalnie ogłoszone przez prof. Mohameda Abbasa w artykule: „UNCOVERING THE PYRAMIDS PLATEAU-GIZA PLATEAU IN A SEARCH FOR ARCHAEOLOGICAL - RELICS BY UTILIZING GROUND PENETRATING RADAR“  ogłoszonym w naukowym periodyku NRIAG Journal of Geophysics,  Special Issue,  PP. 1 ñ 16, (2006).  Niestety, pomimo ewidentnych anomalii Najwyższa Rada Starożytności w Egipcie nie zezwoliła na wykopaliska w rejonie Trzech Piramid w Gizie.

POSZUKIWANIE WEJŚCIA DO WIELKIEGO LABIRYNTU

W lipcu 2007 roku został przedstawiony projekt umowy pomiędzy Wydziałem Archeologii Uniwersytetu w Kairze i Uniwersytetem Wrocławskim dotyczący kompleksowych badań w okolicach piramidy mułowej w miejscowości Hawara, około 90 km na południe od Trzech Piramid w Gizie.  Jest to obszar, który  wielu egiptologów traktuje jako potencjalne miejsce, gdzie znajduje się Wielki Labirynt opisany przez Herodota.  Jest to również miejsce, które wskazała Lucyna Łobos. 

W grudniu 2007 roku Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, prof. dr Alaaeldin Shaheen złożył na ręce dr Zahi Hawassa oficjalne podanie do Najwyższej Rady Starożytności o pozwolenie na badania
w rejonie Hawary przez Egipsko-Polską Misję Archeologiczną przy współudziale Uniwersytetów w Kairze i we Wrocławiu. Dnia 6 marca 2008 projekt ten został zatwierdzony przez Najwyższą Radę Starożytności.  Pozwolenie zostało udzielone na kompleksowe badania w rejonie Nekropolii w Hawarze (Fayum), koło znajdującej się tam piramidy mułowej.

W dniach 14-19 marca pojechała do Kairu delegacja Fundacji „Dar Światowida“ w składzie: William Brown, inżynier, specjalista od pomiarów GPS, Adam Szynkiewicz, geolog, pracownik naukowy Instytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista od badań georadarem (GPR), oraz Andrzej Wójcikiewicz, kierownik ekipy i tłumacz.  Dnia 18 marca, przy współudziale Uniwersytetu w Kairze, zostały wykonane pierwsze badania georadarowe na głębokości 20-25 metrów wokół pieramidy mułowej w Hawarze.  Wyniki tych badań były analizowane w Instytucie Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego wkazując szereg znaczących anomalii.  Badania georadarem zostały powtórzone 25 maja 2008 wykazując znacznie więcej anomalii, szczególnie po stronie wschodniej i północnej piramidy mułowej.

W dniu 7 kwietnia 2008 została podpisana oficjalna umowa o współpracy naukowo – badawczej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem w Kairze.  Umowa dotyczy kompleksowych badań geofizycznych, hydrologicznych oraz archeologicznych w Nekropolii w Hawarze (Fauym).  Badania te są w całości finansowane przez Fundację Wspierania Badań Archeologicznych „Dar Światowida“ za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisał Prorektor d.s. Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Karzysztof Nawotka.  Ze strony egipskiej umowę podpisał Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, prof. dr Alaaeldin Shaheen.

W dniu 3 sierpnia 2008 roku rozpoczęły się prace porządkowe i wykopaliskowe po wschodniej stronie piramidy mułowej.  Prace te trwają do dzisiaj (patrz dział "Nowości").

Warto zaznaczyć, że ostatnie, tak szerokie badania  w tym rejonie były przeprowadzone w latach 1888 - 1911 przez Anglika Charlesa Flindersa Petri.