Kontakt

BIURO:
04-216 Warszawa
ul. Biskupia 38
tel/fax: 022 / 879 81 62
[email protected]

PROJEKT CHEOPS:
[email protected]


Nasi partnerzy:Nasi partnerzy z Węgier
The Hungarian Leela Foundation
www.nadzsal.com


Księgarnia internetowa
z nagranymi sesjami
Lucyny Łobos

www.ksiegarniaszkolna.eu

 
Wykopaliska w Hawarze

Ślęża - przełom

Gdy Lucyna Łobos wskazała archeologom z uniwersytetu miejsce w kosciółku, gdzie należy zacząć kopać usłyszała zdanie: "Daję pani 1% szans, że poza litą skałą jest tam cokolwiek innego?. Cóż, jakże często życie weryfikuje nasze przekonania.

Lipiec 2004: Lucyna Łobos robi ostatnie badania radiostezyjne w kościele przy ambonie, gdzie rozpoczęły się prace wykopaliskowe.

Badania archeologiczne na górze Ślęża zainicjowane zostały dzieki przekazom Lucyny Łobos. Lucyna określiła kilka wejść do podziemi Ślęży. Najprostszym i najłatwiejszym miało być wejście przez XVIII-wieczny kościółek na szczycie góry. Potwierdziły to badania radiostezyjne wykonane zarówno przez Lucynę jak i niezależnie od niej przez radiostetów z Wrocławia: panów Józefa Kołodziejczyka i Mieczysława Wolnickiego.

Następnym etapem było przeprowadzenie badań geo-radarem (instrument wnikający w głąb ziemi zdolny do wykrycia pustych przestrzeni i innych anomalii nawet na znacznych głębokościach), ktore za zgodą konserwatora wojewódzkiego zostały przeprowadzone przez dr Adama Szynkiewicza, pracownika naukowego wydziału geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania przeprowadzono w bardzo trudnych warunkach, przy 5-cio stopniowym mrozie dnia 29 lutego 2004 roku. Wykazały one szereg anomalii, ktore zostały zinterpretowane jako możliwe pochówki i korytarze pod podłogą kościoła.

Badania były prowadzone w okolicach schodów wiodących w kierunku ołtarza. Schody zostały już usunięte i zgodnie ze wskazaniami Lucyny Łobos oraz georadaru, należy wykonać wykop w głąb, w kierunku spodziewanych korytarzy i przejść, które powinny znajdować się pod poziomem dziedzińca zamkowego.

Biorąc pod uwage opinie nauki nasuwa się nurtujące każdego pytanie...

Czy Lucyna Łobos może wiedzieć coś o czym nauka nie ma bladego pojęcia?

Odpowiedź pozostawiam Państwu...

Hawara - kolejny przełom


Najwyższa Rada Starożytności wydała pozwolenie na badania w Nekropolii w Hawarze w dniu 6 marca 2008 roku.  Było ono wydane dla Egipsko-Polskiej Misji Archeologicznej opartej na współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetm w Kairze reprezentowanym przez Wydział Archeologii, oraz Uniwersytetm Wrocławskim, reprezentowanym przez Instytut Nauk Geologicznych.

W dniu 7 kwietnia 2008 podpisana została oficjalna umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetami.  Ze strony Uniwersytetu w Kairze podpisał ją prof. dr Alaaeldin Shaheen, Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisał prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Pro-rektor d/s Współpracy z Zagranicą.

Finansowanie powyższych badań pojęła się Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida",  za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego.  Dlatego jednocześnie została podpisała osobna umowa pomiędzy Fundacją a Uniwersytetem Wrocławskiem.

Z przyjemnością informuję, że dnia 29 stycznia 2009 Najwyższa Rada Straożytności wydała kolejne pozwolenie na badania dla Egipsko-Polskiej Misji Archeologicznej w rejonie Nekropolii w Hawarze, finansowanej przez Fundację "Dar Światowida".  Jak poinformował nas Dyrektor Generalny badań, prof. dr Allaeldin Shaheen, tym razem pozwolenie zawiera słowo "excavations" czyli "wykopaliska".  Oznacza to, że w tym sezonie rozpoczną się już prace ziemne przy piramidzie mułowej bez ograniczenia głębokości badań do 1.5 metra, jak to było dotychczas.

Intrygującą rzeczą jest to, że Lucyna Łobos wskazuje lokalizację Wielkiego Labiryntu w innym miejscu niż przypuszczenia naukowców!

Wkrótce wyjaśni się ta zagadka!

Jak Państwo sądzicie kto ma rację?