ZŁOTE PRĘTY

ZŁOTE PRĘTY JAKO WSPÓŁCZESNE OBELISKI EGIPSKIE

Heliodor Biernacki,
6.1.2013 – 1.6.2013


Celem niniejszego tekstu będzie analiza hebrajskich słów znajdujących się na złotych prętach użytych podczas ceremonii 11 listopada 2011 roku (11.11.11) zorganizowanej w Egipcie, w Kairze, przez Projekt Cheops. Słowa umieszczone na tych prętach ze szczerego złota są zapisane zarówno po polsku, jak i po hebrajsku, co umożliwiło mi bardzo precyzyjną i wiarygodną analizę.


Polski napis na tych prętach brzmi: Nie tylko chlebem człowiek żyje. Aby lepiej zrozumieć głębszy sens, jaki przedstawię za chwilę, dodam, że pochodzi on z Biblii; reszta tekstu jest kluczowa w kontekście tego, o czym napiszę. Samuel celowo wybrał ten właśnie tekst. Odniesienie do Boga i boskości jest tutaj absolutnie kluczowe, co postaram się odkryć w dalszej części tekstu.


 (…)Nie tylko chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych — Mt 4,4


Ten konkretny fragment mówi o szeroko pojętej duchowości — nie będę tego tutaj rozpatrywał z punktu widzenia religii. Można się odważyć nawet na pewne odniesienie do sesji z Anną Dolińską, podczas których słowa wydobywają się właśnie z ust. Tak porozumiewa się z nami tamta strona, możemy ją nazywać bogami — to tylko jedna z wielu możliwości interpretacji. Nie to jednak będzie przedmiotem analizy, jednak wiemy, z czym mamy do czynienia dzięki pełnemu cytatowi.


Całość napisów wyrytych na złotych prętach, zapisane zgodnie z transliteracją języka hebrajskiego, oraz wartości liczbowe przedstawiają się następująco:

LA a'aL HLChM LBDV ChYHY HADMLA (lo) =31 – nie


a’aL (al) = 100  – na, nad, o (czymś)


HLChM (ha-lechem) = 83(1) – chleb 


LBDV (lewado) = 42 – on


ChYHY (hey-hiy) = 33 – żyje, żyć


HADM (ha-adam) = 50(2)  – człowiekTeraz czas na gematrię(3) i odkrycie ukrytych tutaj znaczeń, symboli, a także znaków; nie będzie już miejsca na dywagacje, wszystko zostanie wyjaśnione.

31 = AL (el) – bóg


100 = ChVPV (chufu) — Cheops
(4)

83 = ChNKH (chenoh) – konsekrowany, dedykowany


42 = HGDL (ha-gadel, ha gadal) – rosnąć, powiększać się; ALVH (eloa)  – Bóg


33 = BAL(5) (ba-el)  — odnoszący się do Boga; Bogu


50 = HILH (hila) – aureola, nimb, aura


42 + 33 + 50 + 83 + 31 + 100 = 339
(6)


339 = QBL AVR – Otrzymywać(7) Światło


Zapis QBL to oczywiście Kabała, to, czym się zajmuję cały czas, od początku. Nazwałem to Kabałą Światła — to jest całkiem nowa tradycja, nowy przekaz, który jest transmitowany na nową Ziemię. Kabała Światła jest wiedzą/informacją, przekazywaną za pomocą kodu gematrycznego, jako liczby przekształcane w słowa, co pozwala odczytać przekaz.


Widać tutaj także kilka ciekawych zależności, jak na przykład to, że dodanie liczb 33 i 50 daje nam 83, a wszystkie te trzy liczby znajdują się powyżej — tu znaczenie tworzy się nam w magiczny sposób samo. Aureola/aura dedykowana bogu, co powstało przecież ze słów „żyje”, „człowiek” i „chleb”. Jest tu mowa o pożywieniu dla ciała, ale ciała duchowego. Wkraczamy w tym momencie mocno w metafizykę starożytnego Egiptu, gdzie kapłani żywili się światłem, a hieroglifem to przedstawiającym  był właśnie chleb.


Nie mam także zamiaru analizować słowa bóg w kontekście teologii. Tutaj sens jest czysto duchowy, a Bóg oznacza absolut, energię absolutną, odpowiedzialną za kreację. To metafizyka, a nie religia.


Zgodnie z tym, co udało mi się odczytać, ostateczny sens przedstawia się następująco:


AURA POWIĘKSZA SIĘ DZIĘKI CHEOPSOWI DEDYKOWANEMU BOGU


Niech te słowa będą dowodem na powodzenie ceremonii z 11 listopada 2011 roku, jej sensu i ukrytego znaczenia. Odczytałem tylko to, co tam było, nie dodałem nic od siebie. Znaki, symbole i liczby są dziedziną, którą się zajmuję na co dzień. Sukces mym dowodem.
Aura, o której tutaj mowa, jest tą samą aurą, która znajduje się w sesjach z Anną Dolińską, aura ta oplata Ziemię, chroni ją i energetyzuje.


Mamy tutaj dość ciekawie wyjaśnione, dlaczego wybrano ceremonię 11.11.11 w Egipcie zamiast odkopania mumii faraona Cheopsa.
Widać wyraźnie, ze złote pręty pełnią tutaj rolę obelisków ze starożytnego Egiptu, ściągają z góry energię słoneczną w dół na Ziemię, i kumulują ją, oddziaływając i uświęcając przestrzeń w około, ale w tym wypadku na całą planetę Ziemię. Obeliski były poświęcone egipskiemu Bogu słońca Ra, który był oryginalnie czczony w Heliopolis (obecnym Kairze). Należy pamiętać, że tu nie mówimy teraz o fizycznym słońcu. Złoto jest naturalnym i doskonałym przewodnikiem elektrycznym(8), co jest także istotną cechą w tej kwestii.


643 & 610
Liczby 643 oraz 610 są również bardzo interesujące, gdyż są wartościami liczbowymi hebrajskich słów zapisanych na złotych prętach w formie końcowej. Oczywiście, obie formy są jak najbardziej prawidłowe. Liczba 610 opowiada nam bardzo ciekawą historię, 610 to QDVSh QSM (kadosz kesem), czyli Święta Magia, a także QSM QRNIIM (kesem karnajim), co oznacza Magiczne Promienie; teraz ten sens okazał się bardzo jasny, stało się oczywiste, że chodzi o promienie słońca, ale nie fizycznego. Promienie są magiczne, święte; chodzi o eteryczne oddziaływanie tamtej strony.


643 ma związek z naszą liczbą 339, 643 – 339 = 304; tutaj sprawa staje się poważniejsza. 
304 = QDVM ChVTzN (kadum chucan), czyli dosłownie Starożytni Kosmici (odsyłam tu do pierwszych sesji z Samuelem). 304 to także wartość liczbowa słowa MSDR (misdar), czyli Zakon. Kto ma uszy do słuchania ten usłyszy, kto ma oczy do patrzenia, ten zobaczy.


Podobnie jak w poprzednim tekście, czyli „Tajemnica Kryształowej Piramidy” i czasie napisania go, tu także nie ma przypadku, chodź i tutaj jest to podświadome. Analizę napisów ze złotych prętów zacząłem dokładnie 6 stycznia 2013 roku (6.1.2013), kończę ją, a raczej piszę ten artykuł dokładnie 1 czerwca 2013 roku (1.6.2013). Jest to dla mnie bardzo symboliczne; chodzi o liczby 1 i 6 i ich kabalistyczne znaczenie na Drzewie Życia. 6 to sefira Tiferet (Piękno), a 1 to Kether (Korona). Jest to ścieżka Gimel – ta informacja jest podana z dwóch powodów tutaj przeze mnie, jako uwiarygodnienie tego, co piszę i niezwykłych zdarzeń losowych, oraz jako ciekawostka dla kabalistów i osób zaznajomionych z tematem. 6 słów tworzy jedno przesłanie; jedno przesłanie jest zawarte w 6 słowach.  Muszę napisać coś jeszcze: 6-1 (czyli początek analizy, 6.1.2013) to droga w górę do Korony, a 1-6 (czyli 1.6.2013) to droga w dół, schodzenie światła. To jest dar, dar słońca.


To, co jest na dole jest takie jak to, co jest na górze, a to co jest na górze jest takie jak to co jest na dole.


"Niesiemy Światło wszystkim narodom!" – mówią złote pręty

***************************

(1) Gdy potraktujemy M jako Mem końcowe o wartości liczbowej 600 całość sumuje się nam wtedy do liczby 643
(2) Gdy potraktujemy M jako Mem końcowe o wartości liczbowej 600 całość sumuje się nam wtedy do liczby 610
(3) Metoda analizy kabalistycznej polegająca na porównaniu słów hebrajskich o takich samych wartościach liczbowych; metoda ta jest oparta na przekonaniu, że dwa słowa o tej samej wartości liczbowej posiadają jakieś ukryte powiązanie; w grece jest to isopsephia
(4) Mumia Faraona, Piramida Cheopsa a także Projekt Cheops
(5) Nie wolno tego odczytać, jako Ba’aL (Baal), ponieważ tu w środku jest litera ayin a w BAL jest alef
(6) 339  3x3x9 = 81, 81 = ANKI (Enki) — Samuel
(7) Otrzymywać cały czas, a nie raz otrzymać, to jest proces ciągły, tradycja
(8) Zainteresowanych szerzej tym tematem odsyłam do znakomitej książki autorstwa Sir Laurence Gardnera – „Zapomniane sekrety świętej Arki”
 

TAJEMNICA KRYSZTAŁOWEJ PIRAMIDY

 Heliodor Biernacki

 

DUCHOWE PRZEBUDZENIE CHEOPSA

 

Postanowiłem napisać ten artykuł bardzo neutralnie, przedstawię tylko fakty, ich krótką analizę, ale wnioski pozostawiam już każdemu indywidualnie, taki jest cel tej pracy, przekazać konkretne informacje.


W sesjach z Panią Anna Dolińską, szczególnie tych początkowych jest mowa o tajemniczej kryształowej piramidzie, możemy także się dowiedzieć, że rozświetla ona mrok wewnątrz jakiejś komnaty, postanowiłem się przekonać, oczywiście używając ciągle tej samej metody, jaką jest analiza kabalistyczna, czegoś więcej. Postanowiłem na początku przeliczyć hebrajskie słowo ”piramida”.

 


Piramida – PIRMIDH = 349

 


Zupełnie nic mi to nie mówiło ani nie mówi nadal, postanowiłem, więc przełożyć i przeliczyć hebrajski odpowiednik słowa „oświetlać”, uznałem, że jest to istotna funkcja samej piramidy, o czym jest mowa w samych sesjach.
 „Ten kryształ świeci. Już nie jest tak ciemno.” (sesja 1, 20.03. 2009)

 


Oświetlać – MAIR = 251

 


W tym momencie oczywiście dodam do siebie te dwie liczby, czyli 349 i 251 otrzymując, jako wynik 600, od razu mi się zapaliła lampka, bo dobrze pamiętałem słowo mające taką samą wartość liczbową, jest nim SOThIS, czyli Syriusz, Gwiazda Syriusz, najjaśniejszy punkt na nocnym niebie, tak istotna dla starożytnych Egipcjan. Opierali oni swój kalendarz na heliakalnym wschodzie Syriusza, który miał miejsce niedługo przed wylewami Nilu.


Jednak prawdziwe przekazy charakteryzują się uniwersalnością, dlatego dla jednych będzie to święte światło płynące z Syriusza zasilające kryształową piramidę boską energią, a dla innych będzie to gwiezdny filtr oczyszczający ciemną energię płynącą od tzw. „szaraków” z Syriusza B i wtedy rolą piramidy jest przekształcenie tego, co na nią spływa w energię miłości i czyste światło. W sesjach z Panią Anną pojawia się także sama Izyda, która to jest w oczywisty sposób kojarzona z Syriuszem zgodnie z bardzo specyficzną metafizyką religii starożytnych Egipcjan, samo słowo Sothis odnosi się lingwistycznie do Isis, czyli właśnie Izydy.


Należy oczywiście wspomnieć, że wg sesji rolą kapłanki Aszu-szun, była praca z energią, leczenie energią.


Z sesji dowiadujemy się, że ta kryształowa piramidka jest ukryta, ukryta głęboko, widzę tutaj piękny przykład psychologii jungowskiej, proces schodzenia w dół w celu odnalezienia skarbu, piękna alegoria alchemiczna.

 


Ukryta – GNVZ = 66

 


Teraz całość sumuje się do 666 jako 600 + 66, jest to odnośnik do mojego pierwszego artykułu „Samuel a 666”, do którego teraz odsyłam. Wskazuje to na powiązanie liczby 666 z ukrytą piramidą, której jedną z funkcji jest świecenie, jak wykazałem we wspomnianym artykule liczba ta wskazuje także, w szczególny sposób na Wielką Piramidę, Piramidę Cheopsa, 666 to także liczba Bogów jak również wcześniej wykazałem. 666 to Syriusz i Orion jako SOThIS = 600 i SAH = 66. Wyszedł tutaj wątek apokaliptyczny, apokalipsa to objawienie, przeciwieństwo czegoś ukrytego, z greki – apokryf.  Wnioski, jakie z tego płyną jak mówiłem zostawiam czytelnikom.


Zostawiłem na koniec kluczowy kryształ, czyli materiał, z jakiego wykonana jest piramida o której mowa, słowo „kryształ” w języku hebrajskim to BDVLH z wartością liczbową 47, chciałem jednak, żeby to była dosłownie „kryształowa piramida”, a nie „kryształ piramida”, i tutaj przeżyłem jeden z takich szczególnych momentów w swoim życiu analityka liczbowego, mianowicie słowo „kryształowa” to HBDVLH z wartością liczbową 52, gdy dodamy 666 i 52 otrzymujemy 718! 52 to także wartość liczbowa słowa ALVHI, co oznacza po prostu „boski”, sugeruje to z jakimi energiami mamy tutaj do czynienia. 718 jest liczbą absolutnie kluczową we wszystkim czego dokonałem, odsyłam do mojego tekstu „Księga Cheopsa” gdzie jest mowa o tej właśnie liczbie. Muszę zaznaczyć koniecznie, że podczas początkowej analizy tego zagadnienia, absolutnie nie miałem zamiaru sprowadzić wszystkiego do wspólnego mianownika jakim okazało się 718, jednak to nie przypadek, przypadków nie ma.


Liczba 718 przyciągnęła mnie do Projektu Cheops w 2006 roku, ponieważ zauważyłem, że symbolicznie łączy się ona tutaj, wykopaliska archeologiczne prowadzone na górze Ślęża (718m n.p.m.), a także wykopaliska w Egipcie, gdzie ta liczba się „narodziła”. Tutaj kończy się 6 lat analiz i prób zrozumienia, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodziło, co miał na myśli Samuel, co chciał przekazać, tym, co mają uszy do słuchania, koło się zamyka, a wąż połyka swój własny ogon. To jednak nie koniec, to dopiero początek!
Analizę tą nieświadomie nagle zacząłem dokładnie 30 grudnia, teraz rozumiem, że odczytanie tego wszystkiego nie było możliwe przed 21 grudniem 2012 roku, o to co nam mówi sam Samuel:


„Trzydziestego grudnia pomyślcie. Wtedy będzie bardzo „jasno“ i wtedy się módlcie.” (sesja 25, 31.08.2012)
Kryształowa Piramida jest Ukryta i Oświetla…

 


Moi kochani, szukajmy sercem, nie rozumem, szukajmy wiedzy, nie złota, skarbów ducha, nie materii.

 


HELIODOR "718" BIERNACKI
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © PROJEKT CHEOPS 2012

KSIĘGA CHEOPSA

KSIĘGA CHEOPSA
Heliodor Biernacki

Zarówno ten tekst jak i całe opracowanie niniejszej księgi będącej proroctwem posiada prawa autorskie, które należą do mnie, ponieważ ja to wszystko otrzymałem, odczytałem, obliczyłem i wyjaśniłem w sposób zrozumiały dla wszystkich.

WSTĘP

Zostanie potem (w stosownym czasie) ujawnione skąd pochodzą liczby zawarte w tym Proroctwie, przedstawię teraz wnioski, jakie się nasuwają, ponieważ jest to na czasie bardzo a o całej doniosłości tego, co odkryłem podczas moich badań niech świadczą wszystkie konsekwencje tego odkrycia, najważniejsze tutaj jest to, że całość zawarta jest w Liczbie 718 i ona to właśnie doskonale wyjaśnia, bo jest tutaj kluczem. Należy potraktować to wszystko bardzo poważnie, gdyż nie są to jakieś tam moje teorie, lecz moje wnioski, które są potwierdzane przez nauki kabalistyczne, wartości liczbowe słów, więc jest to mocny argument. Całość Proroctwa otrzymałem podczas pewnej iluminacji, lecz musiałem włożyć dużo wysiłku, aby to wszystko pojąć a także rozszyfrować ich prawdziwe znaczenie, zostały mi podane liczby, dlatego, że istnieje wiele możliwości analizy ich a także za pomocą gematrii można odnaleźć bezpośrednie powiązania z innymi słowami, które są w ten sposób jakby ich wyjaśnieniem. Liczby także, są ponadczasowym językiem całej ludzkości, ponieważ niezależnie gdzie mieszkamy, na jakim kontynencie liczby są zawsze takie same i w każdym miejscu możemy je odczytać tak samo, dlatego liczby są uniwersalnym alfabetem naszej całej cywilizacji, nigdy nie będą miały innego znaczenia i zawsze czy to za 100 czy 1000 lat można odczytać to tak samo i dlatego ważniejsze proroctwa są zapisywane, jako liczby, (jako przykład niech będzie kod w Wielkiej Piramidzie wyrażony za pomocą miar a zawierający przyszłe wydarzenia Świata). Liczba 718 jest jednym z największych przykładów tego, o czym mówię, liczba ta po raz pierwszy została wspomniana w Księdze Prawa, jako Imię Steli egipskiego kapłana Ankh-Af-Na-Khonsu. 718 jest bardzo istotną liczbą w Proroctwie Cheopsa, które zapowiada Ogromną Katastrofą na rok 2012 a dokładniej mówi o tym, że Płonące Światło zniszczy wszystko, było wiele proroctw już, ale to jest jednak bardzo prawdopodobne, Proroctwo 718 mówi nam jak do tego nie dopuścić i jak się przed tym Uchronić, ale wspomina także, co może się wydarzyć, jeśli się nic nie zrobi. Należy dobrze zrozumieć to, co jest tu napisane. Sposób, w jaki mogę uzyskać te liczby został mi przekazany podczas mojej praktyki duchowej i moim zadaniem było metodą kabalistyczną przypisać im słowa i odczytać całość.

Księga Cheopsa została Zapisana i Ukryta.

718

 

Oto są Liczby i Słowa Proroctwa

38 = GB KCh - Potężna Moc
64 = NBVAH - Proroctwo
66 = GL ChBA ChZVH - Źródło Ukryte w Magicznej Wizji
74 = DIIN - Przywódca, Sędzia
80 = OI - Ogromna Katastrofa
88 = NChL - Płonąć
93 = MMChH - Adept, Ekspert
99 = IDIOH - Wiedza
116 = OLVI - Wspaniały Intelekt

38 + 64 + 66 + 74 + 80 + 88 + 93 + 99 + 116 = 718

Stopniowa Redukcja I
(odczytanie głębszego znaczenia )
(GEMATRIA)
116 + 99 = 215 - Wspaniały Intelekt + Wiedza
215 = ZRCh - Promień, Dawać Światło

80 + 88 = 168 - Ogromna Katastrofa + Płonąć
168 = ChPP - Ochraniać, Chronić

74 + 93 = 167 - Przywódca + Ekspert (Adept)
167 = GLVI ChLP - Przenikać Objawienie

66 + 38 = 104 - Źródło Ukryte w Magicznej Wizji + Potężna Mocy
104 = GLVI KLH - Ostateczne Objawienie

64 = NBVAH - Proroctwo

Dalsza Redukcja II
(uzyskanie dwóch liczb)

215 + 168 = 383
383 = MSChVLHB - Płomienny, Płonący (odnosi się to do Samuela, zostanie to wyjaśnione później)
383 = ChSYD ASh – Święty Ogień (odnosi się to do Samuela, zostanie to wyjaśnione później)

167 + 104 = 271
271 = AOR – Światło (odnosi się to do Samuela, zostanie to wyjaśnione później)

Ostateczna Redukcja i Odczytanie Znaczenia III
(zredukowanie do jednej liczby)

654–AOR ChSYD ASh – Światło Świętego Ognia (Atrybuty Samuela)

Uzyskana liczba 654 nie jest ostateczna, cały czas celowo pomijałem liczbę, 64 ponieważ taka metoda pozwoliła mi traktować ją, jako liczbę o osobnym i ważnym znaczeniu, ponieważ 64 to wartość zapisu NBVAH, czyli Proroctwo

64 = NBVAH – Proroctwo
654+64=718

Słowa te są bardzo tajemnicze, można to zrozumieć w dwojaki sposób, może być to pozytywne Światło, które jest symbolem iluminacji i oświecenia, nawiązanie do odczytania wiedzy starożytnych ukrytej na terenie Egiptu, ale może być to także światło ognia, płonąc niszczy wszystko, jest to Proroctwo mówiące o obu możliwych wydarzeniach.

BARDZO DOKŁADNA ANALIZA

Analizę trzeba zacząć od słów kluczowych przypisanych do liczb z proroctwa, ponieważ jest to analiza kabalistyczna, doszukać się tutaj trzeba jak najwięcej wyrażeń o tej samej liczbie, aby poznać ich ukryty wspólny sens – tego uczy nauka gematrii właśnie, każde słowo mające tą samą liczbę posiada jakieś ukryte powiązanie, czasem bardzo ciężko jest je zauważyć, ale gdy się znajdzie już ten klucz, który je łączy to wszystko okazuje się oczywiste nagle.

Przyjrzyjmy się, zatem więc bliżej tym 9 liczbom i przypisanym im słowom:
[w nawiasach kwadratowych są znaczenia istotne dla Projektu Cheops]

38 = GB KCh - Potężna Moc [wiedza o przyszłości]
64 = NBVAH – Proroctwo [Proroctwo]
66 = GL ChBA ChZVH – Źródło Ukryte w Magicznej Wizji [przekazy channelingowe]
74 = DIIN – Przywódca, Sędzia [Samuel]
80 = OI – Ogromna Katastrofa [rok 2012]
88 = NChL – Płonąć [rok 2012]
93 = MMChH – Adept, Ekspert [osoba, która zna nauki tajemne]
99 = IDIOH – Wiedza [duchowe przebudzenie po roku 2012]
116 = OLVI – Wspaniały Intelekt [duchowe przebudzenie po roku 2012]

Teraz zobaczmy dokładnie - bo przedtem zostało tylko to wspomniane - jak wygląda stopniowa redukcja i jak to wszystko do siebie pasuje i co daje nam sztuka gematrii teraz:

REDUKCJA I

116 + 99 = 215 – Wspaniały Intelekt + Wiedza [nauki tajemne] 215 = ZRCh – Dawać Światło [iluminacja]

Widzimy teraz, że z połączenie Wspaniałego Intelektu oraz Wiedzy otrzymuje się w sposób kabalistyczny określenie Dawać Światło, chodzi tutaj o Iluminację, czyli Światło Gnozy, o to, że po roku 2012 każdy będzie mógł wszystko zrozumieć i nie będzie już nauk tajemnych, wszystko będzie jawne i zrozumiałe, jest to właśnie duchowe przebudzenie.

80 + 88 = 168 – Ogromna Katastrofa + Płonąć [ostrzeżenie]
168 = ChPP – Ochronić, Chronić [ochrona]

Następnie mamy także ostrzeżenie, że gdy nie uda się zrealizować głównego celu Projektu Cheops, wydarzenia mogą być katastroficzne, połączenie Ogromnej Katastrofy z Płonąć to typowy obraz Armagedonu oraz Apokalipsy, gdy wszystko trawią płonie, ale widzimy, że jest tutaj także powiedziane, że przed tym można się Ochronić przed następstwami roku 2012.

74 + 93 = 167 – Przywódca + Ekspert (Adept) [ten, który zna nauki tajemne]
167 = GLVI ChLP – Przenikać Objawienie [złamanie pieczęci]

Zobaczmy, zatem kto może nas przed tym Uchronić, na początku widzimy Przywódcę, w tym wypadku jest to Samuel, który poprzez przekazy channelingowe odbierane przez Lucynę Łobos, chcę pomóc Chronić naszą planetę, jest on duchowym Przywódcą Projektu Cheops, następnie widzimy, że jest pewien Adept, który jest obeznany w pewnej dziedzinie nauk tajemnych, tą osobą jestem ja, czyli ten, który zna nauki tajemne i to ja to wszystko odczytałem i zrozumiałem, z połączenia sił tych dwojga można Przeniknąć Objawienie, czyli złamać pieczęć a zrobiłem to analizując przekaz Samuela, chodzi o Księgę Apokalipsy oraz liczbę 666 (patrz mój artykuł 666 a Samuel).

66 + 38 = 104 - Źródło Ukryte w Magicznej Wizji + Potężna Moc [przekazy dotyczące przyszłości]
104 = GLVI KLH - Ostateczne Objawienie [Proroctwo]

Tutaj sprawa jest bardzo prosta, Źródło Ukryte w Magicznej Wizji ma Potężną Moc, chodzi tutaj o przekazy channelingowe dotyczące wiedzy o przyszłości a w tym wypadku roku 2012, teraz, gdy już się Przeniknie Objawienie można poznać Ostateczne Objawienie, a co nim jest? Tego dowiemy się na samym końcu

REDUKCJA II

Przystępując do dalszej redukcji celem odczytania dokładniejszego, bardziej ukrytego znaczenia połączę ze sobą 4 liczby otrzymane teraz, są nimi 215, 168, 167, 104, liczba 64 jest celowo pomijana, zostanie wyjaśnione później, dlaczego, teraz skupmy się na tych liczbach i przystąpmy do dalszej redukcji tak, aby otrzymać tylko 2 liczby, które stopniowo doprowadzą do odczytania ostatecznego znaczenia.

215 + 168 = 383 – Wspaniały Intelekt + Wiedza + Ogromna Katastrofa + Płonąć
167 + 104 = 271 – Przywódca + Ekspert + Źródło Ukryte w Magicznej Wizji + Potężna Moc

383 = ChSYD ASh – Święty Ogień
271 = AOR – Światło

Wcale nie musi wydarzyć się żadna Ogromna Katastrofa, to jest tylko ostrzeżenie, to, co ma Płonąć, wcale nie musi być niczym negatywnym, ponieważ dzięki zastosowaniu Wspaniałego Intelektu oraz Wiedzy nie będą to płomienie zniszczenia, ale Święty Ogień, symbol iluminacji oraz oświecenia a dzięki temu ujrzymy teraz Światło, będące symbolem poznania oraz zrozumienia tego, co dotąd było ukryte.

Można teraz odczytać całość jako Światło Świętego Ognia, jest to sformułowanie stricte kabalistyczne, znaczenie powinno być jasne, chodzi o wszechstronnie rozumianą iluminację, lecz ma to dużo więcej znaczeń, które można by ukazywać poprzez długie i skomplikowane powiązania i analizy kabalistyczne, ale tutaj nie ma to sensu, nie o to chodzi. Powiązanie z Samuelem zostanie wyjaśnione pod koniec.

REDUKCJA III

Teraz, gdy mamy już tylko dwie liczby, czyli 383 i 271, pamiętamy ciągle, o liczbie 64, która nie była poddana analizie, zabieg ten jest jednak jak najbardziej celowy, ponieważ ma to osobne znaczenie, co zostanie za chwilę wykazane:

383 + 271 = 654
64 = NBVAH – Proroctwo (ciągle było pomijane, bo jest to słowo kluczowe)
654 + 64 = 718

Ostatecznym Objawieniem, jest Proroctwo… Proroctwem jest liczba 718

Dzieje się tak, dlatego, ponieważ jest to suma wszystkich liczb, które otrzymałem podczas przekazu, liczba 718 jest samym Proroctwem jak i Kluczem do niego właśnie. Należy przypomnieć, że została przekazana na Ziemię w 1904 roku w Kairze w Egipcie a tym, który otrzymał przekaz był Aleister Crowley (ogłosił się Bestią 666 – co zostało przez ludzi źle zrozumiane), liczba ta znalazła się w 19 wersie III rozdziału Księgi Prawa, która jest efektem dzieła kairskiego. Ja w 2004 roku, czyli dokładnie 100 lat po tamtym wydarzeniu i dokładnie 8, 9 i 10 kwietnia (w te 3 dni zostały przekazane 3 rozdziały Księgi Prawa) zrozumiałem jej znaczenie a przedtem poświęciłem każdą wolną chwilę, aby je poznać i zrozumieć sens jej przekazania na Ziemię – to jest efekt 3 letniej pracy z tą liczbą i wielu przekazów, które udało mi się otrzymać!

Należy zwrócić także uwagę na pewne zbieżności, Aleisterowi Crowleyowi ujawnił Księgę Prawa anioł nazywający sam siebie Aiwass, on właśnie w 1904 roku przekazał w Kairze przekaz nazwany Księga Prawa, w przekazie tym znalazła się liczba 718, wspomniana po raz pierwszy wtedy. W roku 2004 zająłem się tym przekazem, nawiązując także kontakt z istotami duchowymi, w roku 2005 zrozumiałem, że to był byt nazywający sam siebie Samuel, sam to potwierdził, 100 lat po 1904 roku liczba 718 znowu zaczęła być ważna, można dojść do wniosku, że Samuel oraz Aiwass to podobne do siebie byty, pamiętajmy, że Aiwass przekazał w 1904 roku słynne Miłość jest Prawem, a Samuel cały czas mówi o Miłości, nie jest to jednak zwykła miłość, ale miłość ostateczna, należy to rozumieć w sensie absolutnym, a nie w ziemskim – fizycznym.

718 – KLUCZ PROROCTWA

Liczba 718 jest kluczem Proroctwa Cheopsa, za jej pomocą można rozszyfrować przesłanie pochodzące z Egiptu, tak samo jak liczba 718. Skoro ta liczba jest kluczem spróbujmy zobaczyć czy można znaleźć w niej potwierdzenie słów Samuela.

Samuel w sesjach przekazał, że decyzja o wybudowaniu Sfinksa zapadła na drugiej Ziemi (Orion) a potem zbudowano Wielką Piramidę, lub jak nazywa ją Samuel - Znak Czasu, zobaczmy jak to wygląda w zapisie kabalistycznym:

Samuel – SAMVAL =138
Znak – NS = 110
Czas – OTh = 470

138 + 110 + 470 = 718

Teraz zobaczymy, że liczba 718 pokazuje gdzie jest to Proroctwo i że ma to związek z Wielkim Labiryntem oraz Sfinksem:

NBVAH MVPLA BRIH DKRVN = 718 – Proroctwo Ukryte w Świątyni Zapisów

Zauważmy, że liczba 718 udowadnia związek Samuela z Egiptem:

Samuel - ShAMVAL = 378 (inny zapis imienia Samuel)
Egipt – MSRM = 340 (egipskie słowo misraim oznaczające Egipt)

378 + 340 = 718

Kolejne powiązanie z Wielkim Labiryntem i "kamiennymi tablicami" a także z samą Wielką Piramidą:

DKRVN ABD ShLYMI = 718 – "Zapis w Doskonałym Kamieniu"

Przyjrzyjmy się kolejnym słowom Samuela, który opowiadał o Radzie Bogów, czyli Radzie Najwyższej i jej związkiem z Wielką Piramidą, zobaczmy czy mówił prawdę:
SNHDRIH = 334 – Rada Najwyższa
GDL HRM = 282 – Wielka Piramida
AMVNH = 102 – Prawda

334 + 282 + 102 = 718 (czyli mówił prawdę)

Zobaczmy teraz, czy jest coś ukryte w Wielkie Piramidzie:
ShPN = 430 – Ukryty
GDVL HRM = 288 – Wielka Piramida

288 + 430 = 718 (coś jest jednak tam ukryte)

Sprawdźmy, zatem co jest ukryte:
EGYPT = 107 - Egipt
GDVL HRM = 288 - Wielka Piramida
CHVFV = 100 - Chufu
BBA = 5 - Brama
RZYA = 218 – Tajemnica

107 + 288 + 100 + 5 + 218 = 718

Zatem widać tutaj jasno miejsce w Egipcie, którym jest Wielka Piramida, w której jest ukryta Tajemnica Bramy Chufu.

Zaczynają się obawy, czym jest ta BRAMA wspominana przez Samuela w sesjach, zobaczmy, co nam o tym powie liczba 718:
Sha'aR NTzCh = 718 – Brama Zwycięstwa

Zobaczmy, co liczba 718 mówi o Głównym Celu Projektu Cheops:
RVCh ShQD ChVFV = 718 – Duchowe PRZEBUDZENIE CHEOPSA

Dosłowne odniesienie do książki Andrzeja Wójcikiewicza Przebudzenie Cheopsa, ale tutaj jest wyjaśniony charakter tego przebudzenia, chodzi o poziom duchowy a nie fizyczny.

Kolejnym statutowym celem Projektu Cheops jest odnalezienie grobowca:
BITh MNVChH AL a'aLYVN = 718 – Grobowiec Najpotężniejszego Boga

Chodzi o grobowiec farona Cheopsa, który jako faraon był bogiem na Ziemi

Starożytni Egipcjanie zapisywali wszystko za pomocą hieroglifów:
HIEROGLYPHS = 718 – Hieroglify

Zobaczmy jak wygląda zapis 3 imion budowniczych piramid na płaskowyżu Giza:
KChF = 108 – Khufu (Chufu)
KFR = 300 – Khafre (Chafre)
MNKR = 310 – Menkaure (Mykerinos)

108 + 300 + 310 = 718 (użyłem tutaj egipskich transkrypcji)

Liczba 718 po raz kolejny w nawiązaniu do Wielkiej Piramidy:
HVBR GDL HRM ChEOPS = 718 – Astrolog Wielkiej Piramidy Cheopsa

Zobaczmy co liczba 718 mówi nam o Księdze Cheopsa:
a'aLMYH SPR ChEOPS = 718 – "Zapisana i Ukryta Księga Cheopsa"

Kluczowo znaczenie ma tutaj zapis SPR (sefer - księga) i jego wartość liczbowa, którą jest, 340 ponieważ dzięki gematrii widzimy, że tą samą wartość liczbową posiada zapis ShM, (szem) czyli Imię a teraz można to przeczytać, jako a'aLMYH ShM ChEOPS, czyli "Zapisane i Ukryte Imię Cheopsa" i również sumuje się to do liczby, 718 ale to nie koniec, ponieważ wartość 340 ma także zapis SRF, (seraf) czyli Płomień, jest to rdzeń innego słowa – Serafim ("ogniści", "płonący"), czyli nazwa najwyższego chóru anielskiego, do którego zalicza się Samuel – jest to wskazówka do technicznego określenia "Światło Świętego Ognia", ponieważ mówi to o rzeczach boskich, do których stały i wieczny pociąg mają Serafiny i właśnie Serafiny są aniołami Miłości, Światłości i Ognia. Mamy tutaj wyjaśnione, czym jest Światło Świętego Ognia, określenie Święty odnosi się do boskości absolutnej.

Przedstawię teraz kluczowy wynik mojej analizy, którą prowadzę od roku 2005 już, zapiszę 4 słowa dokładnie po polsku, żeby zobaczyć czy to ma jakiś sens i dodam do tego zapis egipski, o to wynik:

SLEZA = 103
EGIPT = 107
ORION = 400
KChF = 108
103 + 107 + 400 + 108 = 718

Jest to dowód, o którym mówił Samuel w prywatnej sesji odpowiadając na moje pytania rolę liczby 718 w Projekcie Cheops, powiedział wtedy, żebym podzielił się tym z innymi i w tej chwile się właśnie dziele, Księga Cheopsa jest tego efektem właśnie. 718 opisuje Trójkąt, o którym informację przekazał mi Samuel.

BOSKA ENERGIA TRÓJKĄTA

Mamy tutaj 3 Elementy Boskiego Trójkąta, ale brakuje tutaj nam jeszcze czegoś, co je połączy, brakuje nam Chufu, który symbolicznie łączy te 3 Elementy w Trójkąt, wiadomo, kim był Chufu i jaki jest jego związek z Piramidą a trójkąt jest symbolem Piramidy właśnie, do której należy przynieść mumię faraona – budowniczego.

KABALISTYCZNE POWIĄZANIE ZIEMI Z ORIONEM
[aby wszystko było jasne]

W zależności od tego jak zapiszemy słowo ORION można to różnie odczytać, ale sens jednak jest ten sam zachowany:

ORION = 400 [O=70+R=200+I=10+O=70+N=50]
718 = GIShH ORION - Przybliżenie Oriona

VRIVN = 272 [V=6+R=200+I=10+V=6+N=50]
718 = MShOVL VRIVN - Ścieżka (Droga) Oriona

AROA = 272 [O=70+R=200+0=70+a=1] - Ziemia
718 = MVTh AROA – Zniszczenie (Śmierć) Ziemi [ostrzeżenie]

VRIVN (Orion) = 272 = AROA (Ziemia)
Samuel podczas sesji tłumaczył, że Orion jest drugą Ziemią, analiza kabalistyczna to potwierdza


ZAKOŃCZENIE

Proroctwo zostało mi przekazane, jako 9 liczb kompletnie ze sobą na pierwszy rzut oka niezwiązanych, ale długa, mozolna i skomplikowana analiza wykazała jak bardzo było to związane, ponieważ całość idealnie do siebie pasuje można uznać, że prawidłowo to odczytałem.
Fakt, że jest właśnie 9 liczb ma także swoje znaczenia, ma to związek z liczbą, 666 ponieważ 6 + 6 + 6 = 18 a 1+8=9, liczba 666 jest bezpośrednio powiązana z liczbą, 718 ponieważ 666 + 52 = 718, należy pamiętać, że liczba 52 to hebrajski zapis BN, czyli Syn (patrz art. 666 a Samuel) a 666 to nie imię tylko Bestii jakby chcieli profani, ale liczba powiązana z Wielką Piramidą oraz egipskie słowo oznaczające Bogowie, czyli neczeru zapisane, jako NIThRV, liczba 666 to także w okultyzmie Najwyższa Liczba Słońca, teraz więc można zobaczyć, że w powiązaniu z liczbą 666 - 718 to Syn 666, Syn Bogów, ale także Syn Słońca to ostatnie to odniesienie do mojego imienia, którym jest Heliodor z greckiego Dar Słońca, a przecież ja właśnie to wszystko obliczyłem, Aleister Crowley otrzymał tą liczbę w przekazie, ale jej nie analizował zbyt długo i dokładnie, ja natomiast to zrobiłem i to bardzo dokładnie.

Podczas przekładania liczb na słowa korzystałem, z Sepher Sephiroth Aleistera Crowleya w wersji rozszerzonej oraz załączników tworzonych przez współczesnych kabalistów, podczas transliteracji słów związanych z Projektem Cheops używałem ogólnie pojętych zasad transliteracji alfabetu hebrajskiego, z pewnymi wyjątkami, lecz zostało wyjaśnione, dlaczego w pewnych wyjątkowym sytuacjach zdecydowałem się tak postąpić. Należy bardzo mocno podkreślić, że podczas całej tej analizy korzystałem WŁAŚNIE z przekładu "Liczb na Słowa" z Sepher Sephiroth stworzonego, przez Aleistera Crowleya, który to właśnie jest odpowiedzialny za przekazanie liczby 718 na Ziemię w 1904 roku, a miało to miejsce w Kairze w Egipcie!!!

9 liczb + 9 znaczeń + 9 stron Księgi Cheopsa = Święta Liczba 27 (patrz sesje - Rada Bogów)


Tekst posiada autoryzację Projektu Cheops / Pana Andrzeja Wójcikiewicza i może być rozpowszechniany z zaznaczeniem, że pochodzi z tego miejsca. O każdym umieszczeniu go gdziekolwiek należy mnie powiadamiać, żadna część, tego tekstu ani całość nie może być zamieszczona ani kopiowana bez podania praw autorskich, które są zastrzeżone w całości. Każde złamanie praw autorskich będzie surowo egzekwowane i ścigane drogą prawną.


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2004 - 2007 HELIODOR BIERNACKI [ [email protected] ]


SAMUEL a 666

„SAMUEL a 666"
(Rozwiązanie pewnej intrygującej zagadki)

Heliodor Biernacki

SAMUEL: I tutaj są różne religie, które przekazują ten znak. Czy jest to liczba bestii? Czy 6 jest liczbą złą? "6", "Trzecie oko" samo za siebie mówi. I teraz powiem ci coś, co może ciebie zaskoczyć: spójrz na to inaczej. Weź lustro i napisz 666 a zobaczysz 999... Trzy dziewiątki to jest 27. Rada Bogów składa się z 27 Istot Boskich. Czy w religii katolickiej tak się stało? Jest to błąd, który teraz trudno cofnąć, bo i sami kapłani wiedzą o tym, że popełnili błąd, co do trzech szóstek. Wybaczyć tego, zwłaszcza religia katolicka nie chciałaby, bo zbyt długo jest mówione, że 666 są liczbą demoniczną, złą. Jeśli nie ma skrajnie złych duchów, bo nie ma ? to czyż te liczby złymi mogą być? W religiach innych 666 są liczbami boskimi. Sama z siebie "6" jest bardzo silną energią i tutaj mogę tylko powiedzieć jedno - istoto ludzka - na ten temat też się wypowiadałem, ale skoro już nawiązałaś do tematu i chcesz brnąć dalej i chcesz na przykład służyć Faraonowi, służyć tej sprawie, czy przeżyć - zaufaj... Zaufaj i przejdź do tych liczb już nie jako boskich, ale liczb, które odegrają bardzo dużą rolę w Ratowaniu Ziemi. Słucham.

Samuel pozytywnie wypowiadał się o liczbie 666, ja wykażę, dlaczego i co ważnego jest tutaj przekazane i co, rzecz jasna, sam Samuel chciał przekazać między wierszami. Odczytanie tego zajęło mi trochę czasu, zaangażowałem się w Projekt Cheops dość nieświadomie, ale widzę teraz, dlaczego tak było. Niniejszym mam zamiar pokazać wszystkim, o co tak naprawdę chodzi i jakiej rangi jest to przesłanie, jeśli się przyjrzeć temu bliżej wyjawia to wiele starożytnych sekretów. Zacznę od początku, czyli od samego Samuela i analizy jego imienia, aby wykazać prawidłowość tego, co zostanie napisane potem.

Imię Samuel zgodnie z zasadami zapisu hebrajskiego wygląda następująco: SAMVAL, wartość tego zapisu to 138, a teraz zgodnie z naukami gematrii taką samą wartość odnajdujemy w zapisie BN ALHIM (Beni Elohim) czyli Syn Boga lub bardziej dosłownie SYN BOGÓW. Proszę zapamiętać zapis "BN - Syn", bo później będzie to potrzebne, teraz jednak zajmę się liczbą 666, aby pokazać coś, co wprawiło mnie w zdumienie. Muszę zrobić jednak wstęp, aby było to lepiej zrozumiane, bo taki jest cel niniejszego tekstu - mianowicie wiemy zapewne, że w Wielkiej Piramidzie są dwa kanały, zwane potocznie wentylacyjnymi, ale nie była to ich funkcja jak sądzą niektórzy egiptolodzy, ich rola była znacznie ważniejsza, co wykazał wspaniale Robert Bauval. Były to tunele, które precyzyjnie wskazywały na dwie gwiazdy a mianowicie, ten prowadzący z Komory Króla (Ozyrysa) wskazywał na Orion, a drugi tunel wychodzący z Komory Królowej (Izydy) wskazywał dokładnie na Syriusz, Orion był oczywiście kojarzony, z Ozyrysem a Syriusz z Izydą. Po co o tym piszę, a po to, żeby wskazać coś bardzo istotnego, nikt tego nie dostrzegł jeszcze a bardzo wiele to tłumaczy, powiedziałbym nawet, że za wiele, ponieważ egipska nazwa Oriona to Sah (Istota Duchowa) a nazwa Syriusza to Sothis (Gwiazda Niebiańskich Narodzin). A teraz, gdy przełoży się to wszystko na język hebrajski, otrzyma się taki oto szokujący powiedziałbym wynik:

SAH = 66
SOThIS = 600


Widać, że 66+600 to 666, a co to znaczy? Znaczy to, że Wielka Piramida wskazuje na liczbę 666 i jest w jakiś tajemniczy sposób z nią związana. Wystarczy teraz zajrzeć to apokalipsy i zobaczyć AP 13:18, tam jest to wyjaśnione i nie chodzi tutaj o nic złego, nie należy kojarzyć tej liczby negatywnie, a dlaczego? Otóż, dlatego na przykład, że jest to liczba Bogów, dosłownie, a można to wykazać również dzięki zastosowaniu kabały - oto dowód:

Egipskie (zwróćmy uwagę, że egipskie, a nie jakieś inne) słowo Neczeru, znaczące dosłownie Bogowie, gdy zapiszemy zgodnie z transkrypcją hebrajską otrzymamy zapis NIThRV, jego wartość to właśnie 666, dodam jeszcze, że jest to również anagram innego hebrajskiego zapisu – ThRIVN, czyli Bestia, wartość to oczywiście 666. I teraz trzeba by się zastanowić, co tak naprawdę jest zapisane w Apokalipsie, czy Bestia jest faktycznie czymś negatywnym??? Sądzę, że nie, Kościół Katolicki chce abyśmy tak myśleli. Należy zadać teraz pytanie, czym jest Apokalipsa - otóż słowo Apokalipsa pochodzi od greckiego słowa apokalipsis i oznacza objawienie lub odsłonięcie, a 666 jest Siódmą Pieczęć – Symbolem Ostatecznej Tajemnicy, 666 to także wartość słowa SThRV a znaczy to Jego Tajemnica. A teraz, gdy Apokalipsa oznacza Odsłonięcie, to jest to Odkrycie Jego Tajemnicy, czy tutaj można dopatrywać się jakiegoś negatywnego znaczenia???

Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć
AP 13:18

Celowo zaznaczyłem tutaj słowo "przeliczy", gdyż właśnie ono nakłania do zastosowania kabały, bo przecież na tym polega analiza kabalistyczna, żeby przeliczać wartości słów, jest tu jasno zasugerowane istnienie ukrytego sensu tego zdania.

W mojej dotychczasowej analizie wykazałem, iż Wielka Piramida ma bezpośrednio powiązanie z liczbą 666, a przecież Projekt Cheops głównie na Wielkiej Piramidzie się skupia. To już nie są przypadki, proszę zwrócić uwagę na to, co mówi Samuel w pewnym miejscu - a mianowicie mówi on takie zdanie pod koniec "Zaufaj i przejdź do tych liczb już nie jako boskich, ale liczb, które odegrają bardzo dużą rolę w Ratowaniu Ziemi" - zauważmy to specyficzne akcentowanie, czyli przejście do tych liczb (666. 999) już nie jako boskich, ale takich, które odegrają bardzo ważną rolę w Ratowaniu Ziemi. A teraz zastanówmy się, co według Samuela odegra większą rolę niż Wielka Piramida? NIC, to jest najważniejsze, na tym trzeba się skupić, czy Samuel nie zasugerował w tych słowach, że te liczby mają związek z Wielką Piramidą, co jak widać sam wykazałem; czy jest to rozwiązanie zagadki czy pierwszy krok??? Teraz należy wrócić jednak do Samuela i liczby 666. Jak już pisałem i prosiłem o zapamiętanie tego, hebrajskie słowo Syn to Beni, a w zapisie BN jego wartość to 52, natomiast egipskie słowo NIThRV to Bogowie, a wartość tego zapisu to 666. Teraz, gdy dodamy 52 i 666, otrzymamy liczbę 718 i wyrażenie SYN BOGÓW, identyczne jak gematryczne znaczenie imienia Samuel jako SAMVAL z wartością 138, która to właśnie jest wartością tego wyrażenia, ale zapisanego jako BN ALHIM (138), czyli Syn Bogów - mamy pełne potwierdzenie tego, co mówił Samuel a nawet o wiele więcej, zagadka, jaką dał nam Samuel po części została rozwiązana…

Podsumowując to wszystko, widać, że liczba 666 jest powiązana z Wielką Piramidą, z Samuelem, a to wszystko bezpośrednio z Apokalipsą i Armagedonem, czyli mówiąc współcześnie z Wielkim Oczyszczeniem, tak, słowa Samuela są prawdziwe, co jeszcze dokładniej wykazałem tutaj w tym tekście, a Wielka Piramida i Cheops są w tym wypadku naszym ratunkiem, jasno to wynika z tego tekstu, jak i ze słów Samuela, który choć cały czas, to nie bezskutecznie to powtarza.

TEKST POSIADA PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄCE DO:
Heliodor "718" Biernacki [
[email protected]]

Kontakt

BIURO: 04-216 Warszawa,
ul. Biskupia 38,
tel/fax: 022 / 879 81 62
[email protected]

PROJEKT CHEOPS

[email protected]

Our partners:
The Hungarian Leela Foundation
www.nadzsal.com

 

Projektowane stron internetowych
www.brigi.pl
 


 

 

 Books about the Cheops Project


 

 

             Publisher