DAROWIZNY

 

 

Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida" przy współpracy z polonijną Fundacją "The Mysteries of the World" z Chicago, oraz Fundacjami „ENKIRA“ w Szwajcarii i „TZEC-MOAN“ w Meksyku - zajmuje się finansowaniem projektów w ramach działalności statutowej. Ostatecznym celem są wykopaliska na terenie Trzech Piramid w Gizie i odkopanie Budowniczego Wielkiej Piramidy. Wiele osób z Polski i z zagranicy przekazywało i przekazuje darowizny na konta Fundacji "Dar Światowida", dzięki czemu można było dokonać historycznych badań na terenie Nekropolii w Hawarze. Teraz czekamy na kolejne decyzje Najwyższej Rady Starożytności w sprawie badań w Hawarze i w Gizie.  Dla tych z Państwa, którzy chcieliby przekazać jakiekolwiek kwoty w formie darowizny podajemy konta, na które mogą być wpłacane pieniądze:

 

Beneficjent:
Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida"

Adres Beneficjenta:
ul. Podzamcze 1A, 76-150 Darłowo, Polska

 
Bank:
PKO S.A. I o/Warszawa
Adres Banku:
PL. Bankowy 2, Warszawa, Polska
 
Rachunek beneficjenta (IBAN):
Konto główne:
PL 92 1240 1037 1111 0010 0613 9578
Konto dolarowe:
PL 46 1240 1037 1787 0010 0701 3071
 
SWIFT CODE: PKOPPLPW

Przy okazji dziękujemy bardzo serdecznie tym z Państwa, którzy wpłacają na nasze konta zarówno drobne, jak i bardziej znaczące kwoty. W tej chwili każda złotówka jest bardzo pomocna w osiągnięciu ostatecznego celu.
Zarząd Fundacji "Dar Światowida"

 

System PayPal na naszej stronie

Informujemy, źe dla ułatwienia przekazywania darowizn na rzecz Fundacji „Dar Światowida” został zainstalowany na naszej stronie system PayPal. Za jego pośrednictwem można wpłacać darowizny uźywając kart kredytowych lub – w przypadku zalogowanych użytkowników – środków z konta PayPal.

U dołu strony znajduje się „przycisk” za pomocą którego można dokonywać wpłat.

 

UWAGA:  Do wszystkich darczyńców Fundacja przesyła oficjalny list z potwierdzeniem otrzymania wpłaty i podziękowaniem.  Jeżeli taki list (z jakiegokolwiek powodu) nie jest mile widziany prosimy o telefon do Biura Fundacji w Warszawie: 022/879-8162 lub e-mail na adres: [email protected]

 
Kontakt

BIURO: 04-216 Warszawa,
ul. Biskupia 38,
tel/fax: 022 / 879 81 62
[email protected]

PROJEKT CHEOPS

[email protected]

Our partners:
The Hungarian Leela Foundation
www.nadzsal.com

 

Projektowane stron internetowych
www.brigi.pl
 


 

 

 Books about the Cheops Project


 

 

             Publisher