Kontakt

BIURO:
04-216 Warszawa
ul. Biskupia 38
tel/fax: 022 / 879 81 62
[email protected]

PROJEKT CHEOPS:
[email protected]


Nasi partnerzy:Nasi partnerzy z Węgier
The Hungarian Leela Foundation
www.nadzsal.com


Księgarnia internetowa
z nagranymi sesjami
Lucyny Łobos

www.ksiegarniaszkolna.eu

 
Wykopaliska w Hawarze

Najwyższa Rada Starożytności wydała pozwolenie na badania w Nekropolii w Hawarze w dniu 6 marca 2008 roku.  Było ono wydane dla Egipsko-Polskiej Misji Archeologicznej opartej na współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetm w Kairze reprezentowanym przez Wydział Archeologii, oraz Uniwersytetm Wrocławskim, reprezentowanym przez Instytut Nauk Geologicznych.

W dniu 7 kwietnia 2008 podpisana została oficjalna umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetami.  Ze strony Uniwersytetu w Kairze podpisał ją prof. dr Alaaeldin Shaheen, Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisał prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Pro-rektor d/s Współpracy z Zagranicą.

Finansowanie powyższych badań pojęła się Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida",  za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego.  Dlatego jednocześnie została podpisała osobna umowa pomiędzy Fundacją a Uniwersytetem Wrocławskiem.