W tym dziale będziemy podawać informacje opisujące najważniejsze działania i postępy związane z realizacją celów statutowych Fundacji DAR ŚWIATOWIDA. Ostatecznym celem Fundacji jest dotarcie do grobowca faraona Cheopsa w Egipcie. CELEM POSREDNIM JEST WSPIERANIE WRAZ Z ORGANIZACJA W CHICAGO "THE MYSTERIES OF THE WORLD" (TAJEMNICE SWIATA) badań archeologicznych na górze Ślęża. Badania te prowadzone są przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu finansowym organizacji z Chicago.
WYJAZD DO HAWARY (FAYUM) 12-18 MARCA 2008

 • Skład ekipy Fundacji "Dar Światowida"
 • WILLIAM BROWN - inżynier, pomiary GPS
 • ADAM SZYNKIEWICZ - geolog, specjalista GPR
 • ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ - tlumacz, kierownik ekipy
Po otrzymaniu wiadomości, że Najwyższa Rada Starożytności wydała w dniu 6 marca 2008 roku oficjalne pozwolenie na kompleksowe badania w rejonie piramidy mułowej w Hawarze i Nekropolii Fayum, Zarząd Fundacji "Dar Światowida" podjął decyzję natychmiastowego wyjazdu do Egiptu. Pozwolenie zostało wydane dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i przy finansowaniu ze strony Fundacji "Dar Światowida".
Przypominam, że "Projekt Hawara" powstał dlatego, że w maju 2007 dowiedzieliśmy się, iż Narodowy Instytut Astronomii i Geofizyki w Kairze, który wykonywał dla nas badania georadarowe w Gizie - nie otrzymał pozwolenia na wykopaliska w miejscach wskazanych anomalii w rejonie trzech piramid. Z tego powodu powstał plan rozpoczęcia badań od Wielkiego Labiryntu, jako terenu "łatwiejszego", jeśli chodzi o uzyskanie pozwolenia.
Rozmowy na ten temat ze strony Fundacji "Dar Światowida", zainicjowane zostały w czerwcu 2007 roku przez Williama Browna, oraz Dziekana Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, prof. dr Alaa Shaheena. Uwaga skierowana została w stronę piramidy mułowej w Hawarze. Podczas kolejnych wyjazdów i rozmów złożona została propozycja współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem w Kairze, oparta na podobnej umowie, która była podpisana z Intytutem Astronomii i Geofizyki, a która wygasła ze względu na brak pozwolenia.
Dyrektorem generalnym "Projektu Hawara" został Dziekan Wydziału Archeologii w Kairze, prof. dr Alaaeldin Shaheen. W skład ekipy egipskiej weszło szereg naukowców i specjalistów m.in z dziedziny hydrologii. Powodem zainteresowania hydrologią jest fakt, że pierwszym zadaniem grupy badawczej będzie sprawdzenie systemu irygacyjnego przy piramidzie mułowej. Po wejściu do piramidy, na głębokości około 5 metrów znajduje się woda, która uniemożliwia wejście głębiej. Znalezienie źródła dopływu tej wody i jej zablokowanie będzie pierwszym zadaniem grupy.
Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego współpracuje z nami dr Adam Szynkiewicz, pracownik naukowy Wydziału Instytutu Nauk Geologicznych, który jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od badań georadarowych (GPR). Dr Szynkiewicz brał również udział w badaniach i analizie wyników GPR na terenie trzech piramid w Gizie, prowadzonych przez prof. Mohameda Abbasa w 2005 roku.
Ze względu na fakt, że Uniwersytet Wrocławski nie ma Wydziału Egiptologii ani Archeologii Śródziemnomorskiej, polska grupa zdecydowała się zatrudnić Egipcjanina, dr Redę Abd El-Haleem Khaliefa, archeologa-egiptologa, który z ramienia Najwyższej Rady Starożytności pracuje jako inspektor na terenie piramid w Gizie. Do "grupy polskiej", poza dr Szynkiewiczem, należą również Lucyna Łobos, jej mąż William Brown oraz Andrzej Wójcikiewicz.
Otrzymanie pozwolenia na badania w Hawarze przesuwało się w czasie ze względu na fakt, że ubiegały się o nie aż dwie placówki naukowe w Egipcie: Narodowy Instytut Astronomii i Geofizyki, gdzie pracuje dr Mohamed Abbas, oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze. O tej sytuacji dowiedzieliśmy się dość późno. Okazało się, że grupa dr Abbasa związała się z Patrickiem Gerylem i belgijską Fundacją, której nazwy do tej pory nie znamy. Patrick Geryl widocznie nie bardzo wierzył, że Polacy załatwią pozwolenie i związał się z grupą belgijską i dr Abbasem, który, jak się okazało, nic nam nie mówiąc - już w marcu 2007 roku otrzymał pozwolenie na wykonanie badań georadarowych koło piramidy mułowej, którego jednak do marca bieżącego roku, nie potrafił wykorzystać ze względu na brak funduszy. Na początku marca 2008 roku, gdy nasza ekipa otrzymała oficjalne zezwolenie na badania w tym rejonie, dr Abbas wykonał swoje badania w Hawarze na głębokości nie większej niż 8 metrów. Z naszych informacji wynika, że były to pierwsze badania GPR w tym rejonie.
Z uwagi na fakt, że prof. Alaa Shaheen otrzymał pozwolenie na badania dotyczące całości nekropolii w Hawarze - Fayum (nie tylko na badania georadarem), badania dr Abbasa mogą być wykorzystane przy analizie struktur podziemnych przez Uniwersytet w Kairze.
Badania georadarowe wykonane przez naszą grupę pod kierownictwem dr Adama Szynkiewicza odbyły się 18 marca b.r. Użyte zostały anteny o zmiennej częstotliwości w zakresie od 17 do 80 MHz, które zostały nastawione na badanie do głębokości około 25 - 30 metrów, czyli o wiele głębszej niż badania dr Abbasa.
W rozdziale "Egipt" i w zakładce "Hawara" znajduje się szereg zdjęć z tych badań.
Głównym celem badań grupy egipskiej było znalezienie źródła dopływu wody do piramidy mułowej. Głównym celem dla nas było sprawdzenie wskazań Lucyny Łobos, która podczas kolejnego pobytu naszej grupy w Hawarze w październiku 2007 roku wskazała szereg punktów i obszarów, gdzie mogą znajdować się podziemne wejścia do Wielkiego Labryntu. Według Lucyny Wielki Labirynt rozciąga się w zupełnie innym kierunku, niż to twierdzi większość egiptologów, opierających się na badaniach Anglika Charlsa Flendersa Petri, które miały swój początek w 1888 roku, czyli pod koniec XIX wieku. Ch. F. Petrie usytuował Labirynt na południe i na północny zachód od piramidy mułowej. Lucyna twierdzi, że Labirynt rozciąga się na północ i na wschód od piramidy, a wejścia są po stronie wschodniej i północnej. Ponadto, według przekazów Lucyny, od północnej i wschodniej strony piramidy, nie ma wody, czyli te części Labiryntu nie są zalane i można je odkopać.
Badania i odczyty georadaru będą analizowane w Instytucie Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego przez dr Adama Szynkiewicza i wstępne informacje powinniśmy mieć w ciągu następnych 3 tygodni.
W przypadku odkrycia anomalii sugerujących istnienie podziemnych przepływów wodnych, które najprawdopodobniej znajdują się od strony południowo-wschodniej i/lub zachodniej - następną fazą będzie dotarcie do tych przepływów i zablokowanie ich.
Jednocześnie, w przypadku wyraźnych anomalii w pobliżu piramidy, sugerujących istnienie podziemnych komnat lub przejść istniejących od strony północnej i/lub wschodniej - mogą być równocześnie rozpoczęte prace wykopaliskowe w tych rejonach. Te sprawy jednak będą jeszcze uzgadniane ze stroną egipską.

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ POMIĘDZY UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM A UNIWERSYTETEM W KAIRZE DOTYCZĄCEJ BADAŃ W REJONIE NEKROPOLII W HAWARZE (FAYUM) W EGIPCIE

W poniedziałek 7 kwietnia 2008 roku o godz. 13:00, w Sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego zostały podpisane dwie umowy: o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem w Kairze, reprezentowanym przez Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze, oraz umowa o kompletnym finansowaniu tych badań naukowych pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim i Fundacją "Dar Światowida".
Umowy te dotyczą kompleksowych badań geofizycznych, hydrologicznych oraz archeologicznych w Nekropolii w Hawarze (Fayum), przy tzw. "piramidzie mułowej". Na te badania jest już oficjalne pozwolenie ze strony Najwyższej Rady Starożytności (odpowiednik Ministerstwa Kultury) w Egipcie.
Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego szczególną rolę będzie odgrywał Instytut Nauk Przyrodniczych i Geologicznych, gdyż pierwszym krokiem będzie interpretacja danych z badań tzw. georadarem (GPR), które zostały wykonane 18 marca b.r. przez naukowców egipskich, ale pod kierownictwem pracownika naukowego tego Instytutu, dr Adama Szynkiewicza.
Badania te będą w całości finansowane przez Fundację Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida" za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisał Prorektor d.s. Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Karzysztof Nawotka. Ze strony egipskiej umowę podpisał Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze, prof. dr Alaaeldin Shaheen, a w imieniu Fundacji "Dar Światowida" - Prezes Fundacji - Andrzej Wójcikiewicz.
Warto zaznaczyć, że ostatnie, tak szerokie badania były w tym rejonie robione w latach 1888 - 1911 przez Anglika Charlesa Flindersa Petri. Badania te doprowadziły do teorii, że Wielki Labirynt jest zalany wodą (a więc, nie można się do niego dostać) i znajduje się na stronie południowo - zachodniej od piramidy mułowej. Zadaniem badań będzie sprawdzenie tych teorii.
"Projekt Hawara" już wywołał ogromne zainteresowanie wśród archeologów w Egipcie, gdyż jest to pierwszy, tak poważny projekt kompleksowych i głębokich badań hydrologicznych, geofizycznych i archeologicznych w tym rejonie od 1911 roku. "Osuszenie" piramidy w Hawarze i odkrycie jakichkolwiek śladów Wielkiego Labiryntu w tym rejonie będzie światową sensacją archeologiczną, która powinna otworzyć drogę do dalszych badań - tym razem już - na terenie trzech piramid w Gizie.
Andrzej Wójcikiewicz

ZEZWOLENIE NA BADANIA ARCHEOLOGICZNE W EGIPCIE

W dniu 6 marca 2008 specjalna komisja Najwyższej Rady Starożytności w Kairze podjęła decyzję wydania zezwolenia na kompleksowe badania w rejonie piramidy mułowej w Hawarze. Za wnioskiem głosowało 30 członków komisji. Badania będą przeprowadzone przez Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i przy finansowaniu Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida".
Pozwolenie jest na czas nieograniczony i prace w rejonie Hawary mogą rozpocząć sie natychmiast. W marcu pojedzie do Kairu delegacja składająca sie z przedstawiciela Uniwesytetu Wrocławskiego oraz Fundacji "Dar Światowida" w celu ustalenia harmonogramu prac oraz określenia budżetu na bieżący rok.
Jest to niezwykle ważne wydarzenie, tak bardzo oczekiwane przez wszystkie osoby zainteresowane Projektem Cheops. Przypominam, że rejon piramidy mułowej w Hawarze uważany jest przez większość egiptologów za miejsce, gdzie znajdują się wejścia do Wielkiego Labiryntu opisanego przez Herodota.
Warto zaznaczyć, że ostatnie prace wykopaliskowe w tym rejonie odbyły się w roku ... 1911.

Kolejna sesja publiczna z Lucyną Łobos 16 marca 2008

Nastepna sesja publiczna z Lucyna Lobos, wraz z prezentacja Projektu Cheops odbedzie sie w Bydgoszczy, dnia 16 marca 2008, w Klubie POW, ul.Sułkowskiego 52 sala 72 1 piętro.
Spotkanie rozpocznie sie o godz.17:00.
Organizator: Jolanta Kacprzykowska, tel. 052/342-1015.


Warszawa, 20 grudnia 2007 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I WIADOMOŚCI

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wszystkim zainteresowanym Projektem Cheops, wszystkim forumowiczom, wszystkim moim korespondentom i wszystkim osobom, które zaglądają na naszą stronę internetową spokojnego i radosnego Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Życzę Wam, aby każdy dzień roku 2008 był lepszym od poprzedniego i aby wszystkie ważne cele, które sobie stawiamy były osiągnięte.
Dziękuję też za Wasze zainteresowanie i wsparcie. Dziękuję za Waszą liczną obecność na wszystkich naszych prezentacjach multimedialnych na terenie całego kraju. Dziękuję wszystkim darczyńcom - zarówno tym, którzy wpłacali i wpłacają niewielkie kwoty, jak i tym, którzy wspomogli nas bardzo znacząco. Dzięki Wam wszystkim - możemy funkcjonować jako Fundacja i jesteśmy przygotowani do finansowania początkowych badań w Hawarze.
Zdaję sobię sprawę, że przez ostatnie parę miesięcy nie było na naszej stronie internetowej żadnych "nowości". Przyczyną tego był fakt, że nie chciałem pisać o Projekcie dopóki nie będzie konkretnych decyzji ze strony egipskiej. Trudno jest opisywać rozmowy, negocjacje, ustalenia, terminy (które są później przesuwane), gdyż są to procedury wstępne, które - jak nauczyły nas poprzednie doświadczenia - mogą znaczyć wiele lub bardzo mało.
Nie znaczy to jednak, że w Projekcie nic się nie działo. Działo się - i to sporo. W dniach 15-19 października 2007 roku, czteroosobowa grupa z Fundacji "Dar Światowida" wyjechała do Egiptu na rozmowy z  przedstawicielami władz Uniwersytetu w Kairze, oraz na wizytę w rejonie piramidy mułowej w miejscowości Hawara, około 90 km na południe od trzech piramid. Tam, gdzie według Lucyny Łobos znajduje się wejście do Wielkiego Labiryntu. Towarzyszyła nam ekipa telewizji TVN z programu "Discovery". Sądzę, że materiał, jaki został nakręcony będzie bardzo ciekawy i że nasza współpraca będzie kontynuowana.
Projekt badań w rejonie Hawary (przy współpracy Uniwersytetu w Kairze z Uniwersytetem Wrocławskim) został już złożony Dyrektorowi Najwyższej Rady Starożytności - Zahi Hawassowi. Mamy zapewnienia, że decyzja będzie podjęta jeszcze w tym roku, ale ponieważ czas egipski płynie trochę inaczej niż nasz w Polsce - sprawa może się przesunąć do stycznia 2008. Teraz czekamy tylko na odpowiedź. Gdy się pojawi - ogłosimy to natychmiast w naszych ""Nowościach"".
Pozdrawiam i życzę wszystkim wspaniałej zabawy Sylwestrowej!
Andrzej Wójcikiewicz

16 grudnia 2007 roku o godz. 18:00

po Kursie Silvy Andrzeja w Warszawie
odbędzie się kolejne spotkanie z Lucyną i Billem.
Miejsce spotkania: Warszawa, Sala OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 (II piętro).
Informacje: Marta Skóra - Laboratorium Pierwiastków Śladowych,
ul. Biskupia 38, tel.: 022/ 879 - 81 - 62

26 sierpnia 2007 Lucyna Łobos i William Brown w Polsce

Lucyna Łobos i Bill Brown przylatują do Polski z Chicago na początku września. W związku z tym planowanych jest szereg prezentacji połączonych z publicznymi sesjami chanelingu telepatycznego. Spotkania odbęda się w następujących miastach i terminach:
ŁÓDŹ: Wtorek, 18 września, godz. 17:00,
Miejsce: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, Wstęp 5 zł.
Organizator: "AIGIS" Laboratorium Psychotroniki c/o Lech Dauksza,
tel.042/653-12-12 lub 0501/053-271, www.aigis.pl
WROCŁAW: Niedziela, 23 września, godz. 17:00 (po trzecim dniu kursu Silvy)
Miejsce: ul. Starograniczna 28, Wstęp Wolny.
Organizator: Centrum Terapii Naturalnej
GDAŃSK: Niedziela, 30 września, po trzecim dniu kursu Silvy o godzinie 17.00
Miejsce: Miedzyszkolny Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji, ul.Grunwaldzka 244
Organizator: Aldona Insinska
Informacje: Aldona Insinska, tel. 0602/717-715
KRAKÓW: Niedziela, 7 października, godzina 17.00
Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232, sala 203.
Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury, dział oświatowy, tel. 012 644 28 63, Wstęp wolny
WROCLAW niedziela 21 października, godz. 18.oo
(Po drugim dniu kursu Silvy II Stopnia)
Miejsce: ul. Starograniczna 28, Wstęp Wolny.
Organizator: Centrum Terapii Naturalnych

OLSZTYN poniedziałek 29 października, godz. 17.oo
HOTEL "WARMIA" ul.KOLOBRZESKA 1

29 lipca 2007 Badania w Egipcie


Kolejna, długa przerwa w informacjach i prawdopodobnie kolejne zniecierpliwienie wśród osób zainteresowanych dalszymi losami Projektu Cheops. Czy coś się dzieje? Czy będą jakieś dalsze badania?
Mam wielką prośbę do wszystkich zainteresowanych - prośbę o cierpliwość i …o wiarę… Nie stoimy w miejscu. Przez cały czas - dzieje się i działo - bardzo dużo. Nie pisaliśmy o tym wszystkim, bo długo nie było żadnych konkretnych wyników tych działań. Pisanie o rozmowach, o korespondencji, o spotkaniach, o negocjacjach - dla wielu osób jest czymś mało wiarygodnym, dlatego skupiamy się na podawaniu wyłącznie faktów i tego wszystkiego, co już się zdażyło i jest konkretnym krokiem naprzód w naszych działaniach.
Od momentu, gdy dowiedzieliśmy się, że nasz "Plan A", czyli wykopaliska na terenie Gizy, w miejscu, które umownie nazywamy "Cheops II", przy współpracy z dr Mohamedem Abbasem i jego Instytutem Astronomii i Geofizyki, na razie nie może być zrealizowany, rozpoczęliśmy realizację tzw. "Planu B", czyli badań w innym miejscu niż Giza. W tym momencie Giza - ze względów politycznych - jest niedostępna nawet dla badań prowadzonych przez samych Egipcjan.
W kwietniu b.r. pojechała do Egiptu czteroosobowa delegacja naszej Fundacji w składzie: Lucyna Łobos, Bill Brown, Beata Kalinowska (tłumacz), oraz Danuta Chomicka (kierownik delegacji). Przeprowadzone zostały wstępne rozmowy z naukowcami egipskimi - tym razem jednak - z Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze. Uniwersytet w Kairze jest odrębną uczelnią, nie związaną z Instytutem Astronomii i Geofizyki.
W wyniku rozmów ustalono ogólne warunki współpracy między Uniwersytetem w Kairze i Uniwersytetem we Wrocławiu, dotyczące badań na terenie Egiptu. Początkowo była mowa o terenach znajdujących się za trzecią piramidą w Gizie, gdzie Lucyna wskazała istnienie wejścia do labiryntu prowadzącego do podziemi trzech piramid, oraz położenie tzw. "Świątyni Aniołów". Z uwagi na to, że wyznaczony teren znajdował się w dalszym ciągu w obrębie Płaskowyżu Giza, przedstawiciele Uniwersytetu w Kairze poprosili o wyznaczenie innego miejsca, leżącego dalej, poza terenem Gizy.
W tym momencie postanowiliśmy powrócić do pierwotnego planu, który był przekazany w sesjach z  En-Ki parę lat temu: do poszukiwania wejścia do Wielkiego Labiryntu. Chodzi oczywiście o dokonanie odkrycia, które będzie na tyle ważne, że uwiarygodni informacje uzyskiwane przez Lucynę władzom egipskim i jednocześnie otworzy drogę do Gizy, do Chopsa I. Odnalezienie nawet jednej komnaty w Wielkim Labiryncie byłoby niewątpliwie takim odkryciem.
W lipcu b.r. (2-5 lipca) byliśmy po raz kolejny w Egipcie.Tym razem pojechali Bill Brown oraz Andrzej Wójcikiewicz. Bill przyleciał ze Stanów Zjednoczonych (z Chicago), Andrzej z Polski. Celem wyprawy było ustalenie z władzami uczelni kairskiej dokładnego miejsca badań, oraz uściślenie zasad współpracy i określenie budżetu badań.
Nowym, wyznaczonym miejscem - jest teren wokół piramidy mułowej w miejscowości HAWARA (patrz: artykuł Andrzeja Kapłanka "Poszukiwania Labiryntu" w dziale "Artykuły, komentarze" lub do działu "Labirynt"), która znajduje się w oazie El-Fajum, około 100 km na południe od Gizy, w okolicy dawnego jeziora Moerisa. Jest to miejsce, o którym pisze w swoich książkach Patrick Geryl, miejsce, w którym byliśmy z Lucyną podczas pierwszego wyjazdu do Egiptu w czerwcu 2005 roku.
Razem z przedstawicielami uczelni kairskiej, pojechaliśmy do Hawary, aby zrobić odpowiednie "rozeznanie terenu"…Według naukowców egipskich - jest to teren w bardzo niewielkim stopniu zbadany przez archeologów. Jedyne, poważniejsze badania, które były tam prowadzone (o których nas poinformowali nasi przewodnicy), miały miejsce pod koniec lat 50-tych i na początku lat 60-tych ubiegłego wieku. Wykonano wówczas kilkanaście wykopów do głębokości około 3 m i archeologowie doszli do wniosku, że teren głębiej położony - jest zalany wodą i nie ma możliwości dokopania się do czegokolwiek.
Według Lucyny, na tym terenie znajduje się jedno z głównych wejść do Wielkiego Labiryntu, opisanego przez Herodota.
Obecnie mamy już potwierdzenie, że Rada Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Kairze zatwierdziła plan badań na terenie Hawary, które powinny zacząć się - nie później niż w październiku b.r. Początkowo nie będą to jeszcze wykopaliska, lecz przede wszystkim badania geofizyczne i geologiczne (GPR - georadarowe), porządkowanie terenu, itp. Badania będą prowadzone na podstawie umowy pomiędzy Uniwersytetami. Ze strony polskiej będzie to Uniwersytet Wrocławski, ze strony egipskiej - Wydział Archeologii Uniwersytetu w Kairze.
Zanim faktycznie dojdzie do pierwszych badań w Hawarze, potrzebne będzie jeszcze kilka formalności i zezwoleń. Są to jednak sprawy, których załatwienia, podjęli się przedstawiciele władz uczelni egipskiej.
Telewizja Polska - program "Discovery"
Bardzo miło mi poinformować wszystkich zainteresowanych Projektem Cheops, że polska sekcja "Discovery", podjęła decyzję nakręcenia filmu dotyczącego naszego Projektu. Decyzja została już zatwierdzona przez Centralę "Discovery" w Londynie i na początek - będzie zrealizowanych co najmniej - sześć odcinków o Lucynie i badaniach w Polsce (Ślęża), oraz o dotychczasowych i przyszłych badaniach w Egipcie. Jak widać - podczas naszych kolejnych wyjazdów do Egiptu, będą nam już towarzyszyć kamery "Discovery". W przypadku znaczących odkryć, program będzie pokazany na całym świecie.
Lucyna Łobos i William Brown we wrześniu w Polsce
Wiele osób pytało mnie - czy będą w Polsce jeszcze "sesje publiczne" z Lucyną. Otóż, wszystkich zainteresowanych chciałem poinformować, że Lucyna i Bill wracają z Chicago do Polski na początku września i we wrześniu może odbyć się kilka prezentacji publicznych.Takie spotkania (z sesją chanelingu), mogą mieć miejsce na planowanych we wrześniu kursach Silvy prowadzonych przez Andrzeja Wójcikiewicza. Mogą też odbywać się "otwarte spotkania" w innych miastach, jeśli znajdą się organizatorzy, którzy zechcą takie spotkania przygotować. O wszystkich sesjach i spotkaniach będziemy informowali zarówno na "Forum" jak i w "Nowościach" strony Projektu Cheops, oraz na stronie Silvy (www.silva.alpha.pl)
Andrzej Wójcikiewicz

Egipt, 27 luty 2007

Domyślam się, że wiele osób czytających naszą stronę inernetową zadaje sobie logiczne pytanie: Co dalej z tym Egiptem? Czy dzieje się coś w sprawie wykopalisk? Czy jest to tylko "balon", który został nadmuchany i teraz uchodzi z niego powietrze, a "w balona" zostali zrobieni ludzie, którzy uwierzyli, że naprawdę coś się dzieje?
Chciałem zatem, uspokoić wszystkich forumowiczów, wszystkich czarnowidzów, wszystkich tych, którzy tworzą kolejne teorie spiskowe, i wszystkich tych , którzy są z nami "bez zastrzeżeń" - że w Projekcie Cheops dzieje się - i to bardzo wiele się dzieje. Przyczyną, dla której nie pisaliśmy przez długi czas i nie zamieszczaliśmy na stronie informacji był fakt, że trudno jest opisywać rozmowy, korespondencję mailową, negocjacje i inne posunięcia, które doprowadziły nas do chwili obecnej. Chciałem napisać wtedy, gdy będzie coś bardzo konkretnego do napisania - coś takiego - jak pozwolenie na wykopaliska, lub przynajmniej złożenie podania o takie pozwolenie do Najwyższej Rady Starożytności. Ponieważ moment złożenia podania przesuwa się w czasie (trzeba zdać sobie sprawę, że czas egipski płynie "inaczej" i dużo wolniej niż czas polski - kto tego doświadczył osobiście - wie o czym mówię...), postanowiłem poinformować o obecnym stanie Projektu.
Na początku chciałem przytoczyć kolejne fakty dotyczące Projektu, które doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy obecnie.
 • W sierpniu 2004 roku rozpoczęły się badania archeologiczne w kościółku na Ślęży, które były kontynuowane przez dwa sezony: 2004 i 2005. Badania zostały wstrzymane w maju 2006 z powodu decyzji władz kościelnych Wrocławia, które nie przedłużyły pozwolenia na dalsze prace. Do tego momentu stan kościółka jest taki, jaki był w listopadzie 2005 roku. Badania uwiarygodniły informacje uzyskiwane przez Lucynę Łobos.
 • W czerwcu 2005 roku odbył się pierwszy wyjazd przedstawicieli Fundacji "Dar Światowida" do Egiptu w celu zidentyfikowania przez Lucynę miejsc ważnych dla Projektu. Zostało wskazane miejsce grobowca faraona - budowniczego Wielkiej Piramidy (umownie nazywamy go "Cheops I"), miejsce grobowca faraona, który (wg. przekazów Lucyny) remontował Wielką Piramidę 2000 lat później ("Cheops II"), oraz wejścia do Wiekiego Labiryntu.
 • W lutym 2006 roku na Płaskowyżu w Gizie zostały wykonane badania georadarowe (GPR) we wskazanych przez Lucynę miejscach. Wyniki badań i ich analiza, zostały po raz pierwszy publicznie ogłoszone i pokazane na II Sympozjum "Projektu Ratowania Ziemii" we Wrocławiu 11 czerwca 2006 roku. Wyniki tych badań przedstawili: prof. Mohamed Abbas z Narodowego Instytutu Astronomii i Geofzyki w Kairze, oraz dr Adam Szynkiewicz z Istytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Analiza przekrojów uzyskanych w wyniku tych badań wykazała, że na głębokości 25 - 30 metrów występują w wielu miejscach wyraźne anomalie sugerujące istnienie pustych przestrzeni lub struktur (grobowców?) wykonanych ręką ludzką. Najprawdopodobniej pod całym komleksem Trzech Piramid istnieje cały system labiryntów i przejść, które powinny być zbadane archeologicznie. Dla nas najbardziej interersujące były oczywiście punkty wskazane przez Lucynę.
 • We wrześniu 2006 roku Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Leszek Pacholski podpisał umowę pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Instytutem Astronomii i Geofizyki w Kairze. Umowa dotyczyła współpracy obydwóch placówek naukowych przy planowanych wykopaliskach w rejonie Płaskowyżu w Gizie. Instytut w Kairze zobowiązał się do złożenia podania na wykopaliska w Najwyższej Radzie Starożytności. Umowa została wysłana do Kairu.
 • Na początku grudnia 2006 roku umowa została podpisana przez stronę egipską. Przez trzy miesiące (od września 2006 r.) - treść umowy była analizowana i ostatecznie zaakceptowana przez egipskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przeszła tzw. "security check". Tutaj zakończyły się informacje na naszej stronie i wielu czytelników mogło dojść do wniosku, że w Projekcie "nic się nie działo". Oto jakie były nasze kolejne działania:
 • Na początku stycznia (2 - 8) 2007 roku - po raz trzeci - delegacja naszej Fundacji wyjechała do Kairu. Reprezentowały nas trzy osoby: Lucyna Łobos, jej mąż - Bill Brown, Andrzej Wójcikiewicz, oraz - jako czwarty - dołączył do nas jeden z głównych sponsorów naszej Fundacji. W czasie tego pobytu odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie z dr Zahi Hawassem (na spotkaniu byli Bill Brown i Andrzej Wójcikiewicz). Dyskutowane były sprawy pozwolenia na planowane wykopaliska w miejscach największych anomalii wynikających z badań georadarowych.
 • W czasie tego pobytu nasza grupa spotkała się też (nieoficjalnie) z kilkoma członkami komisji Najwyższej Rady Starożytności, członkami egipskiej elity biznesu oraz - oczywiście z prof. Mohamedem Abbasem.
 • Na początku lutego 2007 roku została przysłana z Egiptu do Uniwersytetu Wrocławskiego propozycja podania na wykopaliska, która ma być złożona w biurze Najwyższej Rady Starożytności, zawierająca miejsce, które nas w tej chwili najbardziej interesuje: grobowiec faraona "Cheopsa II". Sugerowane jest również powtórzenie badań georadarem w rejonie "Cheopsa I".
  W tej chwili, czyli 25 lutego 2007, sytuacja wygląda tak, że podanie (które zostało przysłane do nas w języku arabskim) zostało przetłumaczone na język polski oraz dopracowane przez dr Adama Szynkiewicza i prof. Mohameda Abbasa. Obecnie prof. Abbas jest przygotowany do złożenia go w Najwyższej Radzie Starożytności przed spotkaniem specjalnej komisji, która ocenia takie podania i podejmuje ostateczne decyzje. Stanie się to prawdopodobnie w marcu.

  Lucyna Łobos i Bill Brown.

  Po grudniowym powrocie z Egiptu, w styczniu b.r. Lucyna i Bill wyjechali do Chicago, gdzie przebywają obecnie. Spotkali się tam m.in. z naukowcami z Uniwersytetu w Chicago, którzy są bardzo zainteresowani współpracą na rzecz naszego Projektu. Do Polski (do Wrocławia) wracają na początku kwietnia. Planują tu pobyć kilka tygodni następnie (zakładając, że do tego czasu będzie już pozwolenie na wykopaliska), z pewnością pojadą do Egiptu.
  Otrzymuję pocztą e-mailową wiele pytań dotyczących kolejnych sesji z Lucyną. Chcę poinformować, że od ostatniej sesji umieszczonej w internecie (sesja nr 67 z 16 listopada 2006 r.) nie było żadnych nowych sesji. Owszem, był szereg tzw. "sesji roboczych" przed wyjazdem do Egiptu i w Egipcie, gdzie otrzymywaliśmy informacje jak postępować i jak rozmawiać z osobami, które mieliśmy spotkać w Egipcie, jaką przyjąć strategię, itp. Przez cały czas odbywały się i nadal odbywają w Chicago tzw. "sesje prywatne", które są jedynie do wiadomości osób zainteresowanych.
  Przypuszczamy, że najbliższa sesja z Lucyną w Polsce możliwa będzie najwcześniej w kwietniu 2007 roku. Wszystko jednak okaże się po powrocie Lucyny i Billa do Polski.

  20 grudnia 2006


  W dniu 7 stycznia (niedziela) w programie TVN "Nie do wiary" bedzie kolejna emisja programu na temat Projektu Cheops. Bdzie to program oparty na tegorocznym Sympozjum we Wroclawiu oraz dotychczasowych badan w Egipcie. Program "Nie do wiary" na ogol nadawany jest okolo godziny 23:30, sugeruje jednak sprawdzic godzine, gdyz po Nowym Roku moze ona ulec zmianie.
  Andrzej Wójcikiewicz

  11 grudnia 2006

  Ksiazka "Przebudzenie Cheopsa" po angielsku i po niemiecku.
  Ukazalo sie juz angielskie i niemieckie tlumaczenie ksiazki Andrzeja Wojcikiewicza "Przebudzenie Cheopsa".
  Angielska wersja zostala wydana przez wydawnictwo amerykanskie AuthorHouse pod tytulem "Awakening the Pharaoh. How to Avoid World Cataclysm in 2012" Mozna ja zamowic poprzez strone www: KLIKNIJ TUTAJ:
  Wersja niemiecka zostala wydana pod tytulem "Die Erweckung des Pharao. Des Schlussel fur das Goldene Zeitalter" przez wydawnictwo Vitages-Varlag i mozna ja zamowic przez strone Wydawnictwa. KLIKNIJ TUTAJ:

  10 grudnia 2006

  Co nowego w Egipcie?

  Wielu forumowiczów jest zniecierpliwionych brakiem informacji z Egiptu, oraz na temat Lucyny i Billa. Słyszałem nawet głosy, że "projekt się rozpadł", "Lucyna zrezygnowała", itp. Cóż, podobnie bylo pod koniec zeszłego roku, kiedy przez szereg miesięcy nic się nie działo do momentu, gdy pod koniec stycznia 2006 przyszło zawiadomienie o pozwoleniu na badania georadarowe w Gizie.
  Podobnie jest teraz, choć trzeba zaznaczyć, że ciągle posuwamy się małymi kroczkami do przodu. Ale od początku. Pod koniec września b.r., po dość długich negocjacjach, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego podpisał umowę z Instytutem Geofizyki i Astronomii w Kairze (w którym pracuje prof. M. Abbas), na podstawie której Instytut może wystąpić, w imieniu obydwu placówek naukowych, o pozwolenie na wykopaliska w Gizie do Najwyższej Rady Starożytności. Wydawało się, że podpisanie tej umowy ze strony egipskiej (przez Rektora Instytutu) to kwestia paru dni, potrzebnych na odesłanie dokumentów do Polski.
  Sprawa okazała się jednak bardziej skomplikowana. Ze względu na fakt, że jest to mięzynarodowa umowa i dotyczy tak ważnego rejonu jak Giza, została ona przekazana do analizy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu oraz do sprawdzenia przez służby specjalne (tzw. "security check"). Od września do końca listopada właściwie niewiele się działo i miałem tylko sporadyczne informacje od prof. Abbasa, że sprawa "posuwa się naprzód". Nie były to jednak żadne konkrety, więc trudno było informować o tym na "Forum". Pierwsza konkretna odpowiedź przyszła pod koniec listopada. Była to informacja, że tekst umowy został zaakceptowany przez "security check", ale w dalszym ciągu umowa była analizowana przez Ministerstwo. W dniu 30 listopada przyszła do nas kolejna wiadomość. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu wydało zezwolenie dla Instytutu Geofizyki i Astronomii na podpisanie umowy z Polską. Tak więc umowa została fizycznie podpisana przez Rektora Instytutu w Kairze na początku grudnia i natychmiast przesłana do Wrocławia.
  Sprawa umów jest więc w tej chwili załatwiona, co umożliwia Instytutowi wystąpienie z podaniem o wykopaliska w Gizie do Najwyższej Rady Starożytności, czyli do dr Zahi Hawassa. Sądzę, że podanie takie zostanie złożone w najbliższych dniach.
  Jeśli chodzi o Lucynę Łobos i jej męża - Billa Browna, obydwoje od połowy października przebywali w Chicago. Odbyło się tak kilka sesji, między innymi w czasie mojego kursu Silvy w Nowym Jorku (66) i w Chicago (67). Obydwie sesje są już umieszczone na stronie. Celem pobytu Lucyny i Billa miało być spotkanie z dr Markiem Lehnerem, amerykańskim archeologiem, bardzo ważnym członkiem specjalnej komisji Najwyższej Rady Starożytności, która decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu pozwolenia na wykopaliska. Dr Lehner mieszka i pracuje w Chicago. Niestety - do spotkania nie doszło, gdyż w międzyczasie Mark Lehner wyjechał do Egiptu. Niemniej jednak przesłane zostały do niego materiały dotyczące wyników badań georadarowych w Gizie z lutego b.r.
  Aby doprowadzić jednak do spotkania - Lucyna i Bill wyjechali na początku gdudnia do Kairu. W dniu 15 grudnia obydwoje planują powrót do Polski, gdzie chcą spędzić Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
  W tej chwili czekamy więc na dalsze wieści z Egiptu - a wszystkich forumowiczów znów proszę o uzbrojenie się w cierpliwość. No i trochę więcej wiary panowie.
  Andrzej Wójcikiewicz

  Wrzesień 2006

  Szczęść Boże dla Młodej Pary!

  W dniu 26 lipca b.r. w Chicago odbył się ślub Lucyny Łobos z Williamem Brownem z USA. Jest to wiadomość o tyle sensacyjna, że Lucyna spotkała Billa Browna w lutym br. podczas badań georadarowych w Gizie. Bill mieszkał w tym czasie w Kairze i własnymi metodami doszedł do tych samych wniosków i wskazał te same punkty, które wskazywała Lucyna w czasie sesji hipnozy, chanelingów i ubiegłorocznego pobytu w Egipcie.
  Bill Brown przyjechał następnie do Polski na Drugie Międzynarodowe Sympozjum dotyczące Projektu Cheops we Wrocławiu, gdzie miał niezwykle interesujący wykład "Niebo nad piramidami w Gizie" ("Night Skyes Over Giza"), gdzie znajomość z Lucyną ugruntowała się i pogłębiła. Zaznaczyć należy, że Lucyna nie zna języka angielskiego, a Bill nie mówi ani słowa po polsku. Musiała więc dominować komunikacja niewerbalna... Pomimo tych problemów miłość stała się decydującym elementem tej znajomości. Na początku lipca Lucyna wyjechała do Chicago aby pomóc w organizacji Sympozjum Projektu Cheops na tamtym terenie (które odbyło się 30 lipca 2006), Bill dojechał do niej z Kairu dwa tygodnie później i tam zapadła decyzja o ich ślubie.
  Cóż - patrząc na to "ezoterycznie” można powiedzieć, że obydwoje zjawili się na Ziemi, aby się "przypadkiem" spotkać i razem sfinalizować Projekt Ratowania Ziemi. Patrząc na to praktycznie, połączyło się dwoje ludzi, którzy mają ten sam cel: doprowadzić do wykopalisk w rejonie Wielkiej Piramidy w poszukiwaniu grobowca jej Budowniczego.
  Lucyna i Bill są obecnie w Kairze. Przylatują do Polski w piątek, 22 września na 10 dni, po czym wylatują do Stanów, aby po miesiącu ponownie powrócić do Kairu.
  Życzymy Młodej Parze: NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI.

  Umowa o wykopaliska.

  W poniedziałek, 18 września br. podpisana została oficjalna umowa pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Narodowym Instytutem Badawczym Astronomii i Geofizyki w Kairze w sprawie badań i wykopalisk na terenie Płaskowyżu w Gizie. Do zapewnienia funduszy na te badania zobowiązała się odrębną umową z Uniwersytetem Fundacja "Dar Światowida".
  Umowa ta umożliwia złożenie podania przez Narodowy Instytut Badawczy do Najwyższej Rady Starożytności w Kairze o udzielenie pozwolenia na wykopaliska w rejonie Płaskowyżu w Gizie. Gdy takie pozwolenie zostanie wydane, wykopaliska mogą być rozpoczęte nawet w tym roku.

  Maj 2006
  DZIWNA SYTUACJA NA ŚLĘŻY


  Prace wykopaliskowe na Ślęży miały się rozpocząć 15 maja tego roku od wykopania zabezpieczonej studni pomiędzy obecnym poziomem wykopalisk, a poziomem domniemanych przejść podziemnych (lub - jak spekulują archeologowie z Instytutu Archeologii Uniwersytetu we Wrocławiu - korytarzy po kopalniach złota z czasów pra-słowiańskich). O tych podziemiach mówiła Lucyna Łobos w przekazach, ich istnienie potwierdziły badania georadarowe wykonane przez dr Adama Szynkiewicza z Instytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do przekopania było około 5-6 metrów w dół. Miejsce do wykopania studni (przejścia w głąb) zostało precyzyjnie wskazane przez Lucynę i znajduje się po prawej stronie kościoła, w rejonie, gdzie znajdowała sie ambona.

  W dniu 9 maja b.r. została podpisana umowa z firmą studniarską Andrzeja Maćkowskiego z Jeleniej Góry na wykonanie odpowiednich prac, które miały być finansowane z funduszy Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida", na podstawie ustnego zapewnienia władz kościelnych (właściciela kościoła ślężańskiego), że pozwolenie na badania archeologiczne w sezonie 2006 będzie wydane. Prace nad studnią miały być zakończone najpóźniej w pierwszej połowie czerwca, po czym ponownie do akcji miała wkroczyć ekipa archeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Ekipa Pana Maćkowskiego wjechała na Ślężę ze sprzętem w poniedziałek 15 maja. We wtorek Fundacja otrzymała wiadomość od dr Aleksandra Limisiewicza, który jest kierownikiem badań archeologicznych na Ślęży, że władze kościelne zezwolenia na prowadzenie robót w kościele jeszcze nie podpisły i nie wiadomo kiedy podpiszą.

  W tej sytuacji Fundacja była zmuszona odwołać ekipę studniarską ze Ślęży i zerwać zawartą z nimi umowę. Do tej pory nie jest jasne czy i kiedy prace te będą mogły być kontynuowane. Tak więc cały Projekt Ślęża jest w tej chwili "zawieszony w próżni".


  SYMPOZJUM

  Szanowni Panstwo,
  W czerwcu b.r. odbędzie sie we Wroclawiu drugie Miedzynarodowe Sympozjum związane z Projektem Cheops, zatytulowane: " PROJEKT RATOWANIA ZIEMI, PRZEBUDZENIE FARAONA - WYKOPALISKA".; Rok obecny przyniósl wiele sensacyjnych wydarzeń jesli chodzi o nasz Projekt i w czasie Sympozjum dowiemy sie co czeka nas w najbliższej przyszlosci. Wyjątkową atrakcją będzie prezentacja multimedialna prof. Mohameda Abbasa z wydzialu geofizyki Uniwersytetu w Kairze. Będzie to pierwsza oficjalna prezentacja wyników badań geradarowych, wykonanych w rejonie trzech piramid w Gizie w lutym b.r. Prof. Abbas byl kierownikiem tych badań. Niezwykle ciekawie zapowiadają się również prezentacje inż. Williama Browna ze Stanów Zjednoczonych (który od 1997 roku pracuje nad rozwiązaniem zagadek podziemi w rejonie Gizy) oraz Patricka Geryla z Belgii, autora nowej książki "Swiatowy; kataklizm w roku 2012".;
  Z polskich prezenterów zobaczymy dr Adama Szynkiewicza, geologa, specjalistę od georadaru, który uczestniczyl w badaniach w Egipcie; znanego dziennikarza, Janusza Zagórskiego, specjalistę od spraw inteligencji pozaziemskich; dr Aleksandra Limisiewicza, kierownika prac wykopaliskowych na Sleży, oraz Lucynę Lobos w sesji chanelingu telepatycznego "na żywo" z pytaniami od publicznosci.
  Andrzej Wójcikiewcz

  Podziękowania 13 lutego 2006
  Fundacja DAR ŚWIATOWIDA serdecznie dziękuje Polakom z Chicago za częściowe zasponsorowanie wyjazdu naszej delegacji na badania georadarowe w Gizie w Egipcie w lutym b.r. Pare dni temu otrzymalismy przesylke pieniezna z Fundacji THE MYSTERIES OF THE WORD, która pokryła część naszych kosztów w Egipcie i pomoże nam w opłaceniu kosztów kolejnych badań archeologicznych na Ślęży, które powinny rozpocząć się już w kwietniu b.r. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy.
  Jednocześnie chciałem zawiadomić, że w zwiazku z rocznica smierci Jana Pawla II planowana emisja programu na temat Projektu Cheops w telewizji TVN zostala przeniesiona z 2 kwietnia na niedziele, 9 kwietnia, o godzinie 22:50 (w programie "Nie do wiary). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia niedzielnej audycji.  Grudzień 2005 - Ślęża
  W dziale " Ślęża stan badań obecnie" są informacje na temat bieżącego stanu badań w kościółku na Ślęży.
  Odpowiadając na pytania wielu Forumowiczów chciałem poinformować, że Lucyna Łobos od 12 listopada przebywa w Chicago i wraca do Polski około 10 stycznia 2006. Dlatego kolejna sesja z pytaniami od formumowiczów może odbyć się nie wcześniej niż w drugiej połowie stycznia.
  W Chicago, 20 listopada b.r. odbyła się sesja publicznego chanellingu telepatycznego w której uczestniczyło bardzo wiele osób z miejscowej Polonii. Sesja będzie udostępniona na naszej stronie internetowej w momencie, gdy jej transkrypt dotrze do Polski z Chicago.
  Dzięki uprzejmości i inicjatywie jednego z absowlentów kursu Silvy niedługo dostępna będzie rosyjska wersja naszej strony. W planach jest również oczywiscie wersja angielska.
  Na zakończenie - wszystkim czytelnikom strony, forumowiczom, wszystkim miłośnikom i przeciwnikom życzę wspaniałych, pięknych, harmonijnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2006 z życzeniami, aby dla każdego z Was ten rok był najlepszym z możliwych. Chciałbym aby dla wszytkich uczestników Projektu Cheops był to rok dlaszych odkryć archeologicznych, zarówno w Polsce jak i w Egipcie. Rokiem dotarcia do Faraona.
  Andrzej Wójcikiewicz
  (w imieniu Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych DAR ŚWIATOWIDA)

  25 listopada 2005
  Jest już wydana najnowsza książka Andrzeja Wójcikiewicza "Przebudzenie Cheopsa". Książkę można zamawiać w Sklepie internetowym www.silva.alpha.pl
  12 pażdziernika 2005
  W dziale "Sesje" umieszczone zostały kolejne dwie sesje z Lucyną Łobos: nr 31 i 32. Zapraszamy do lektury.
  11 października 2005
  W dziale "Ślęża badania obecne” umieściliśmy kolejne informacje o postępach badań archeologicznych w kościółku na Ślęży.
  11 sierpnia 2005
  W dziale "Ślęża badania obecne” jest informacja na temat kontynuacji badań archeologicznych w kościółku na Ślęży. Druga faza badań rozpoczęła się w poniedziałek, 8 sierpnia b.r.
  8 sierpnia 2005
  W dziale "Sesje" dodano kolejne trzy sesje z Lucyną Łobos: 21, 22, 23. Zapraszamy do lektury i refleksji w dziale "Forum". 4 sierpnia 2005
  W dziale "Sesje" dodano dwie nowe sesje z Lucyną Łobos nr 19 i 20. Poprawiono też nawigację w tym dziale, dzięki czemu w pasku nawigacji widoczne są odnośniki do wszystkich sesji.
  Zapraszamy też do Galerii zdjęć z wyprawy do Egiptu w dziale "Egipt"

  27 lipca 2005
  W dziale "sesje" znajdziecie Państwo stenogram kolejnych dwóch sesji hipnocy z Lucyną Łobos. Zapraszamy do lektury!

  26 lipca 2005
  Zapraszamy do dzielenia się refleksjami i uwagami na Forum Projektu Cheops. Link do Forum znajduje się w dziale "Forum"

  23 lipca 2005
  Wiele jest pytań dotyczących kontynuacji badań archeologicznych w kościółku na Ślęży. Chcieliśmy poinformować, że badania będą wznowione w dniu 2 sierpnia b.r.. Będą one w dalszym ciągu prowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr Aleksandra Limisiewicza. O wynikach badań będziemy informowali w rozdziale "Ślęża" z odnośnikiem w "Nowosciach".

  22 lipca 2005
  W dziale Sesje i Sympozjum umieściliśmy stenogram sesji hipnozy z Lucyną Łobos, przeprowadzonej podczas Sympozjum "Misja Ratowania Ziemi" we Wrocławiu.

  17 lipca 2005
  W serwisie uruchomiono nowy dział "EGIPT", w którym Andrzej Wójcikiewicz zamieścił relację z wyprawy do Państwa Faraonów. Celem tej ekspedycji było zidentyfikowanie miejsc, w których będą prowadzone badania georadarem.
  27 kwietnia 2005
  Wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie, ze Jego Świątobliwość Dalaj Lama przyśle na nasze Sympozjum swojego obserwatora. Będzie nim Pan Geshe Jampel Senge. Wiadomość otrzymaliśmy wczoraj z Indii od Sekretarza Biura Głównego Jego Świątobliwosci Pana Tenzin Taklha. Jest to dla nas wielki zaszczyt i niewątpliwy znak, ze Jego Świątobliwosc Dalaj Lama bardzo poważnie traktuje informacje dotyczące Projektu Cheops i Misji Ratowania Ziemi...
  Przyjazd delegacji od Dalai Lamy jest wynikiem tego, że do jego Biura Głównego w Indiach zostala wysłana informacja o Sympozjum z programem i z fragmentami sesji z Lucyną Łobos dotyczącymi ochrony Ziemi (oczywiście w tłumaczeniu na angielski).
  4 kwietnia 2005
  Badania archeologiczne na Ślęży będą kontynuowane przez ekipę z uniwersytetu w momencie, gdy pozwoli na to pogoda. Kierownik badań, dr Aleksander Limisiewicz twierdzi, że ekipa może wejść do kościółka na Ślęży około połowy kwietnia. Przypominam, że prace zostały przerwane pod koniec listopada ubiegłego roku. Celem dalszych badań będzie dokopanie się do korytarzy znajdujących się głębiej pod kościółkiem. Ich istnienie sugerują kolejne badania georadarowe, wykonane w zeszłym roku przez dr Adama Szynkiewicza z Wydziału Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Były one wykonane w listopadzie ub. roku z poziomu aktualnych wykopalisk, czyli około 4 m poniżej poziomu podłogi kościoła.