Śląski Olimp | Stan badań obcenie | Fragmenty sesji z Lucyną o Ślęży | Bonifacy | Opis zdjęc z badań na Ślęży

Kościół na Ślęży - widok ogólny
Lipiec 2004: Lucyna Łobos robi ostatnie badania radiostezyjne w kościele przy ambonie, gdzie rozpoczęły się prace wykopaliskowe.
Ślęża, 21 września. średnio zaawansowana faza badań. Zdjęcie wykopu wzdłuż ściany kościoła od ambony w stronę wejścia.
Ślęża, 21 września. Wizyta w kościółku wraz z delegacją z Chicago. Od lewej stają: Danuta Chomicka, Barbara Choroszy (Chicago), Łucja Szajda, Halina Śledzik-Kamińska (z-ca konserwatora wojewódzkiego), dr Aleksander Limisiewicz (kierownik prac na Ślęży), Iwona Stankiewicz, prof. Jerzy Piekalski (dyrektor Instytutu Archeologii przy U.W.), Lucyna Łobos, Sława Malarz (Chicago).
Ślęża, 21 września. Studenci wydziału archeologii przy pracy w kościele na Ślęży.
Ślęża, 21 września. Studenci wydziału archeologii przy pracy w kościele na Ślęży.
Ślęża, 21 września. Studenci wydziału archeologii przy pracy w wykopie. Wyjątkowa ilość "kulek" na tym zdjęciu.
Ślęża, 21 września. Praca przy wykopalisach. Proszę zwrócić uwagę na trzy "kule" wyraźnie widoczne w środkowej lewej części obrazu. Zdjęcie zrobione było aparatem cyfrowym - kule widoczne były natychmiast i pokazane osobom obecnym. Specjaliści twierdzą, że są to energie duchowe, które w ten sposób demonstrują swoją obecność. Nie jest to jedyne zdjęcie z "kulami". Pojawiały się one przy robieniu zdjęc cyfrowych na Ślęży z różnych aparatów, o różnych porach dnia, w różnych miejscach, co wyklucza "zabrudzenie" soczewki aparatu, odbicia słoneczne, krople wody, czy inne racjonalne próby tłumaczenia tego zjawiska. Ocenę tego co to jest - zostawiamy czytelnikom.
Ślęża, 21 września. Kolejne zdjecie z "kulami". Tym razem nieco mniej wyrażne i w innych miejscach - robione tym samym aparatem.
Ślęża, 21 września. Barbara Choroszy wykonuje zdjecie wykopalisk. Wyraźna "kula" nad jej głową.
Znalezione w wykopie szczątki kosci i naczyń glinianych. Znaleziska szacowane na pochodzące z XIV wieku.
Ślęża, 13 października. Zdjęcie z góry wykopu około 3.5 metra w kierunku ołtarza kościoła.
Ślęża, 13 października. To samo zdjęcie, ale z dziwnymi efektami wizualnymi. Proszę zwrócić uwagę na niebiesko-fioletową kulę w lewym górnym rogu zdjecia i efekty świetlne w części środkowej.
Ślęża, 13 października. Stan wykopalisk na ten dzień - zdjęcie w kierunku ołtarza.
Ślęża, 13 października. Dr Aleksander Limisiewicz pokazuje odnalezioną w wykopie cześć rzeźby "sfinksa".
Ślęża, 13 października. Część wykopu - widok od strony ołtarza w kierunku wejścia kościoła.
Ślęża, 13 października. Odkryte przejście w kierunku ołtarza. Dokąd ono prowadzi?
Ślęża, 13 października. Wykop koło ambony. Kolejne "kule" widoczne na zdjęciu.
Ślęża, 18 października. Andrzej Kapłanek, autor książki TROPAMI SYNÓW SŁOŃCA, inżynier-górnik i geolog wraz z Lucyną Łobos sprawdzają wykop.

30 paździenika 2004. Lucyna Lobos i Danuta Chomicka w wykopie. zdjęcie w kierunku ambony. W tym momencie głębokość wykopu jest około 3.5 metra.
30 października 2004. Ostatnia wizyta na Ślęży przed przerwą zimową. Iwona Stankiewicz i Lucyna Łobos w wykopie w kościółku. Widok w kierunku gdzie stała ambona. Ołtarz po lewej stronie.
30 października 2004. Widok w kierunku ołtarza i tajemnicze wejście. Taki będzie kierunek kolejnych badań archeologicznych. W kierunku ołtarza i dalej w głąb góry... Teraz tylko trzeba poczekać na wiosnę i cieplejszą pogode.

16.07.2005 - przed  wznowieniem  prac  na  Ślęży. 

Paweł  Marek - górnik z  okolic  Sobótki , który  zaoferował  swoją  pomoc  przy  "operacji"  zdjęcia  schodów prowadzących  do  ołtarza  w  kościółku  na  Ślęży. Zdjęcie  wykonane  przez  Iwonę  Stankiewicz  aparatem cyfrowym  OPTIO S 50.

16.07.2005 - Lucyna  Łobos  i  Paweł  Marek  w  rozmowie  jak  najbezpieczniej  i  najszybciej  usunąć  potężne  i  ciężkie  schody  oddzielające  dotychczasowe  wykopaliska  od  części  ołtarza  w  kościółku  na  Ślęży. Zdjęcie  wykonane  przez  Iwonę  Stankiewicz  aparatem  cyfrowym OPTIO S 50 .

16.07.2005 - Paweł  Marek przy  końcowych  obliczeniach ciężaru  poszczególnych  części  kamiennych  schodów sprzed  ołtarza  w  kościółku  na  Ślęży.W  głębi  Lucyna  Łobos  i  Iwona  Stankiewicz. Zdjęcie  wykonane  przez Elżbietę  Kliber  aparatem cyfrowym  OPTIO S 50.

21.08.2005 - Ogólny  widok  na  ołtarz . Stan  wykopalisk  w  kościółku  na  Ślęży po  zdemontowaniu  ciężkich , kamiennych  schodów ( każdy  segment  o  wadze  ok. 500 kg ). Z  prawej  strony  widoczne  kule  energii. Zdjęcie  wykonane  przez  Iwonę  Stankiewicz aparatem cyfrowym  OPTIO S 50

21.08.2005 - Widok  na  część  ołtarza  w  kościółku  na  Ślęży  w  kierunku  drzwi  zakrystii. Lucyna  Łobos  i  Krystyna  Maciąg w  rozmowie  nad  postępami  prac archeologicznych  w  kościółku. Zdjęcie  wykonane  przez  Iwonę  Stankiewicz  aparatem cyfrowym OPTIO S 50.

21.08.2005 - Iwona  Stankiewicz dokumentująca  kamerą video  obecny  etap  wykopalisk. Zdjęcie  wykonane przez Krystynę Maciąg aparatem cyfrowym  OPTIO S 50.


26.09.2005 - Andrzej Wójcikiewicz  i  Aleksander  Limisiewicz na  ostatnich  skrawkach  ziemi w  części  ołtarza w kościółku  na  Ślęży . Widać  wyrażny  postęp  prac  wykopaliskowych w  tej  części  kościółka. Zdjęcie wykonane przez Iwonę Stankiewicz aparatem cyfrowym OPTIO S 50.


26.09.2005 - Lucyna Łobos: "Czy  to  możliwe , aby  prace archeologów toczyły  się  szybciej , sprawniej...". Zdjęcie wykonane przez Iwonę Stankiewicz aparatem cyfrowym  OPTIO S 50.

26.09.2005 - Aleksander Limisiewicz , ekipa archeologów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego przed przystąpieniem do kolejnego dnia wykopalisk w kościółku   na Ślęży. Zdjęcie wykonane przez Iwonę Stankiewicz aparatem cyfrowym OPTIO S 50.

26.09.2005 - Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego pogłębiający wykop w prawej części ołtarza w kościółku na Ślęży. Zdjęcie wykonane przez Iwonę Stankiewicz aparatem cyfrowym OPTIO S 50.


26.09.2005 - Część pracującej grupy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego przy pogłębianiu wykopu w prawej  części ołtarza  kościółka na Ślęży. W tle ? widoczne drewniane pale podtrzymujące ołtarz kościółka. Zdjęcie wykonane przez Iwonę Stankiewicz aparatem cyfrowym OPTIO S 50.

26.09.2005 - Ogólny widok na ołtarz kościółka na Ślęży . Resztki warstwy ziemi pozostałe do zdjęcia i wyrażne drewniane podpórki podtrzymujące ścianę z ołtarzem. Zdjęcie wykonane przez Andrzeja Wójcikiewicza aparatem cyfrowym FINEPIX.

26.09.2005 - Lucyna Łobos i Aleksander Limisiewicz po lewej stronie ołtarza kościółka na Ślęży -  w rozważaniach : "Jak najszybciej dotrzeć do poziomu nr 2  ? ....". Zdjęcie wykonane przez Andrzeja Wójcikiewicza aparatem cyfrowym FINEPIX. 

26.09.2005 - Ostatnie skrawki ziemi przed zejściem poniżej poziomu obecnego poziomu ołtarza w kościółku. Aleksander Limisiewicz ze swoją ekipą w ustaleniach , co dalej ....?. Zdjęcie wykonane przez Andrzeja Wójcikiewicza aparatem cyfrowym  FINEPIX.


26.09.2005 - Las drewnianych belek podtrzymujących z lewej strony ścianę "wiszącego?" ołtarza w kościółku na Ślęży.  Zdjęcie wykonane przez Andrzeja Wójcikiewicza aparatem cyfrowym FINEPIX.

28.09.2005 -  Centralny kadr na ołtarz w kościółku na Ślęży. Masa kul energii nad wykopem wewnątrz kościółka . Zdjęcie wykonane przez Danutę Chomicką aparatem cyfrowym KONICA MINOLTA D IMAGE Z 10.


28.09.2005 - Ta  sama  sesja  zdjęciowa . Zdjęcie wykonane minutężniej. Zdjęcie wykonane przez Danutę Chomicką aparatem cyfrowym KONICA MINOLTA D IMAGE Z 10.