Sympozjum | Sympozjum 2006 | Prelegenci | Zdjęcia 15 maja 2005KOLEJNE SYMPOZJUM 2006

SYMPOZJUM W CHICAGO

Decyzją Fundacji amerykańskiej "The Mysteries of the World" oraz polskiej Fundacji "Dar Światowida" w dniu 30 lipca 2006 na terenie Chicago odbędzie się kolejne Sympozjum związane z Projektem Cheops. Sympozjum będzie miało tytuł: "Znaczenie starożytnych przesłań na czas obecnych przemian na Ziemi. Tajemnica grobowca Faraona. Wykopaliska". Program Sympozjum w Chicago oraz skład prelegentów będzie bardzo podobny do programu Sympozjum wrocławskiego, które odbyło się 11 czerwca b.r.

Tych z Państwa, którzy z niecierpliwością czekają na sprawozdanie z Wrocławia chciałem powiadomić, że ukaże się ono na naszej stronie w dniu 24 lipca. Sesja publiczna z Lucyną Łobos, która obyła się w czasie Sympozjum we Wrocławiu jest do wglądu na stronie już teraz (sesja nr 59).

Andrzej Wójcikiewicz
*** S Y M P O Z J U M ***

ZNACZENIE STAROŻYTNYCH PRZESŁAŃ NA CZAS OBECNYCH PRZEMIAN NA ZIEMI.
TAJEMNICA GROBOWCA FARAONA.
WYKOPALISKA.

CHICAGO, 30 LIPCA 2006r.
(Sympozjum będzie dwujęzyczne, w językach: polskim i angielskim)

PUBLICZNA PREZENTACJA SENSACYJNYCH WYNIKÓW BADAŃ NA PŁASKOWYŻU W GIZIE !!!!


Prezenterzy Sympozjum:
Abbas-Mohamed Abbas-Ali (Egipt)
Bill Brown (USA)
Lucyna Łobos (Polska)
Andrzej Kapłanek (Polska)
Krzysztof Dzikowski (Canada)
Patrick Geryl (Belgia)

Prowadzenie: Barbara Choroszy, Andrzej Wójcikiewicz, Iwona Stankiewicz
Tłumaczenie: Leszek Kordylewski
Miejsce: PORTAGE THEATER 4050 N.Milwaukee Ave.; Chicago
Data: 30 lipca 2006 r.
Czas trwania Sympozjum: g.11:00am - 6:00pm.

11:00 - 11:30 Wstęp, program Sympozjum, przedstawienie prezenterów
11:30 - 12:15 Krzysztof Dzikowski: "GALOPUJĄCY PROCES ZMIAN GEO-KLIMATYCZNYCH NA ZIEMI I W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ"
12:15 - 12:55 Patrick Geryl: "POWTÓRZENIE KOSMICZNEGO CYKLU, ZAKODOWANEGO W EGIPSKICH HIEROGLIFACH I W DREZDEŃSKIM KALENDARZU MAJÓW"
12: 55- 1:10 Przerwa
1: 10 - 2:00 Andrzej Kapłanek: "KONTROWERSJE WOKÓŁ PIRAMID W GIZIE"
2: 00 - 3:00 Przerwa obiadowa
3: 00 - 3:20 FILM DOKUMENTALNY Z BADAŃ GEORADAROWYCH W GIZIE
3: 20 - 4:20 Mohamed Abbas: "SEKRETY GROBOWCÓW - WYNIKI BADAŃ GEORADAROWYCH W GIZIE NA DRODZE DO WYKOPALISK"
4: 20 - 5:00 Bill Brown: "GWIAZDY NAD PIRAMIDAMI W GIZIE (NIGHT SKIES OVER GIZA)"
5: 00 - 5: 15 Przerwa
5: 15 - 6: 30 Lucyna Łobos: "RATUNEK DLA ZIEMI I LUDZI". SESJA CHANELLINGU TELEPATYCZNEGO Z PYTANIAMI OD PUBLICZNOŚCI.
6: 30 Zakończenie Sympozjum

Bilety na Sympozjum w cenie $ 44.00 są do nabycia w "Polamerze" : 6140 N.Milwaukee Ave., 4747 N.Harlem, 5894 S.Archer oraz "Centrum Ziołowym" 5251 N.Harlem Ave., "Natural Beginings" oraz w polskich księgarniach: "Golden Bookstore" 5351W.Belmont Ave., "D&Z;" 5714W.Belmont Ave., księgarni "Polonia" 4738 N.Milwaukee Ave. - oraz w kasie PORTAGE THEATER godzinę przed Sympozjum.

Informacje w sprawie zakupu biletów: Barbara Ksepko, tel. (773) 282-1344 w "Natural Beginings" przy 5945 W.Lawrance Ave. oraz drogą elektroniczną u Barbary Choroszy

Cały dochód z Sympozjum jest przeznaczony na badania wykopaliskowe w Egipcie oraz na kontynuację prac wykopaliskowych na Ślęży.

Uwaga! Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość zmian w programie.