Sympozjum | Prelegenci | Zdjęcia

PREZENTERZY NA SYMPOZJUM

ABBAS-MOHAMED ABBAS-ALI (EGIPT)

Dr Abbas jest profesorem i pracownikiem naukowym Narodowego Instytutu Astronomii i Geofizyki (National Research Institute of Astronomy and Geophisics) na Uniwersytecie w Kairze. To właśnie on był kierownikiem georadarowych badań na terenie piramid w Gizie, zainicjowanych przez Fundację DAR ŚWIATOWIDA, które odbyły się w lutym b.r. Były to pierwsze tego typu badania na głębokości od 12 do ponad 60 metrów na terenie Gizy (!), na które egipskie Ministerstwo Kultury Narodowej (Supreme Council of Antiqities) oficjalnie wyraziło zgodę.

Jest specjalistą w dziedzinie geofizyki. Jego praca doktorska dotyczyła geofizycznych badań w zakresie analizy wód gruntowych i zbiorników podziemnych energii termicznych, jako czynnika badań archeologicznych w rejonie piramid w Gizie. Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji naukowych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych w Egipcie, Niemczech, Anglii, Japonii, Francji, USA z zakresu geofizyki i badań georadarowych.

Kontakt z dr Abbasem został nawiązany dzięki rozmowom dr Adama Szynkiewicza z pracownikami naukowymi Instytutu Geofizyki Uniwersytetu w Kairze, w czasie pobytu naszej ekipy w Egipcie w czerwcu 2005. Szukaliśmy wtedy możliwości uwiarygodnienia pomiarów radiostezyjnych Lucyny Łobos przez georadar i dr Szynkiewicz, dzięki rozmowom z osobami związanymi z tematem georadaru, "trafił" do dr Abbasa. Podanie o pozwolenie na badania w rejonie Gizy zostało złożone przez Kairski Instytut Geofizyki w sierpniu 2005. Pozytywna odpowiedź z Ministerstwa, którego szefem jest Zahi Hawass, przyszła pod koniec stycznia 2006.

W czasie Sympozjum dr Mohamed Abbas wraz z dr Adamem Szynkiewiczem (który niezależnie od ekipy w Kairze zrobił własne opracowanie materiału badawczego), przedstawi analizę badań georadarowych wykonanych w lutym tego roku w Gizie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wskazanych przez Lucynę. Wnioski z tych badań mogą mieć decydujące znaczenie dla rozpoczęcia wykopalisk na terenie Gizy - co jest ostatecznym celem Projektu Cheops.

Prezentacja dr Abbasa odbędzie się w języku angielskim z równoległym tłumaczeniem na język polski.
powrót do strony SYMPOZJUM

BILL BROWN(USA)

Bill jest z zawodu inżynierem budowlanym. Jest Amerykaninem i mieszka w stanie Colorado w USA, chociaż obecnie większość czasu spędza w Egipcie, w okolicach Gizy. Od wielu lat zajmuje się egiptologią, starając się rzucić nowe światło na historię Egiptu i sposób, w jaki wpływa ona na dzisiejszą rzeczywistość. Jest autorem książek na temat płaskowyżu w Gizie, w których opisuje badania dotyczące podziemi znajdujących się w okolicy trzech piramid. Publikację tych książek Bill planuje w okresie najbliższych paru miesięcy. Będzie to sprawozdanie i opis badań w Gizie, które były dotychczas utrzymywane w ścisłej tajemnicy przed szeroką publicznością. Jest pionierem nowej metody badań z użyciem astronomicznych obserwacji układu gwiazd w celu znalezienia nieodkrytych jeszcze obiektów archeologicznych pod powierzchnią płaskowyżu w Gizie.

Bill Brown spotkał się z Lucyną Łobos w Gizie w czasie, gdy nasza grupa przybyła tam na badania georadarowe w lutym br. Niezwykłość tego spotkania polega na tym, że za pomocą własnych, niezależnych obliczeń, Bill wskazał jako miejsca znaczące te same punkty archeologiczne w rejonie Wielkiej Piramidy, które były opisane w sesjach z Lucyną oraz wyznaczone w czasie naszej pierwszej wizyty w Egipcie, w czerwcu 2005. Te miejsca to: miejsce pochówku Faraona - Budowniczego Wielkiej Piramidy, oraz miejsce pochówku Faraona, który ją remontował. Ta niezwykła i znacząca zgodność była ogromnym zaskoczeniem zarówno dla Billa, jak i dla Lucyny.

Prezentacja Billa będzie zawierała opis jego najnowszych, nie publikowanych jeszcze nigdzie odkryć dotyczących podziemi Gizy i znaczenia tych odkryć dla współczesnego świata.

Prezentacja będzie w języku angielskim z równoległym tłumaczeniem na język polski.
powrót do strony SYMPOZJUM

PATRICK GERYL (BELGIA)

Patrick od wielu lat ściśle współpracuje z Fundacją DAR ŚWIATOWIDA. Był prezenterem na pierwszym Międzynarodowym Sympozjum we Wrocławiu w maju ubiegłego roku, oraz uczestniczył w ubiegłorocznej, pierwszej wyprawie do Egiptu, zorganizowanej przez naszą Fundację. Jest Belgiem (Flamandem) z pochodzenia i od wielu lat zajmuje się astrofizyką, astronomią i archeologią. Jest autorem dziewięciu książek, z których "PROROCTWO ORIONA NA ROK 2012" i "ŚWIATOWY KATAKLIZM W 2012 ROKU" zostały wydane w języku polskim. W swej książce, zatytułowanej "A New Space-Time Dimention" ("Nowy wymiar czasoprzestrzeni") (1979) podważył słynną teorię względności Einsteina. Przewidział wiele wyjątkowych zjawisk, których istnienie związane było z kosmosem. Jego przewidywania potwierdziły się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, wywołując poruszenie i ogromne zainteresowanie w Belgii.

Dzięki swej wytrwałości, zdolnościom i wiedzy Patrick Geryl zdołał odkryć ślady prowadzące do wysoko rozwiniętej cywilizacji, która została zniszczona przez przebiegunowanie Ziemi około 12.500 lat temu. Odcyfrował również pisma cywilizacji Majów oraz starożytnych Egipcjan, które ostrzegają przed podobną katastrofą w roku 2012.

W czasie Sympozjum Patrick Geryl zaprezentuje słuchaczom wyniki najnowszych badań dotyczących teorii przebiegunowania Ziemi w 2012 roku. Prezentacja będzie w języku angielskim z równoległym tłumaczeniem na język polski.
powrót do strony SYMPOZJUM

ALEKSANDER LIMISIEWICZ (POLSKA)

Dr Aleksander Limisiewicz jest pracownikiem naukowym Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego specjalizacją jest wczesne średniowiecze. Od 20 lat prowadzi badania archeologiczne na górze Ślęży, początkowo pod opieką prof. dr hab. Józefa Kaźmierczyka, obecnie przy współpracy z prof. dr hab. Jerzym Piekalskim. Jako pracownik Instytutu od 5 lat prowadzi badania wykopaliskowe w obrębie XIV-wiecznego zamku na szczycie Ślęży. Jest autorem szeregu artykułów dotyczących tego tematu.

Dr Limisiewicz był prelegentem na ubiegłorocznym Sympozjum we Wrocławiu. Na obecnym Sympozjum zaprezentuje postępy badań archeologicznych w kościółku na Ślęży i przedstawi obecny stan tych badań. Przypominamy, że wykopaliska na Ślęży pod kierownictwem dra Limisiewicza rozpoczęły się w sierpniu 2004 roku i wciąż trwają. Badania te zostały zainicjowane dzięki informacjom otrzymywanym przez Lucynę Łobos i są one finansowane przez Polonię z Chicago oraz Fundację DAR ŚWIATOWIDA.
powrót do strony SYMPOZJUM

LUCYNA ŁOBOS(POLSKA)

Lucyna jest wiceprezesem Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych "DAR ŚWIATOWIDA". Za jej sprawą powstał PROJEKT CHEOPS i rozpoczęły się związane z nim działania w Polsce i na świecie. Dzięki niej powstały dwie ściśle ze sobą współpracujące Fundacje: "DAR ŚWIATOWIDA" w Polsce i "THE MISTERY OF THE WORLD" w USA. Uczestniczyła w wielu konferencjach przedstawiających założenia i cele PROJEKTU dla Polonii amerykańskiej w Chicago, oraz była osobą numer jeden ubiegłorocznego, pierwszego Międzynarodowego Sympozjum we Wrocławiu.

Lucyna posiada niezwykłe zdolności jasnosłyszenia. Posiada dar uzyskiwania informacji przy pomocy tzw. chanellingu telepatycznego z wymiaru świata duchowego. Przez wiele lat odrzucana, często - wyśmiewana przez otoczenie i niektórych "znawców tematu", w końcu zaczęła na swojej drodze spotykać ludzi, którzy nie śmiali się z jej zdolności. Ludzi, którzy zaczęli słuchać informacji, które przez nią są przekazywane.

Pierwszą osobą, która poważnie zainteresowała się jej zdolnościami była Łucja Szajda - psycholog kliniczny, która w maju 2001 roku przeprowadziła z Lucyną pierwszą sesję hipnotycznej regresji wieku do czasów budowy Piramidy Cheopsa.
Od tego momentu krąg ludzi, którzy coraz uważniej słuchają tych informacji rozszerza się, obejmując między innymi naukowców i biznesmenów w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Belgii, na Węgrzech i w Egipcie - wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej Planety.

Na obecnym Sympozjum odbędzie się "na żywo" sesja tzw. chanellingu telepatycznego z Lucyną, w czasie której będzie odpowiadać na pytania zgromadzonej publiczności.
powrót do strony SYMPOZJUM

ADAM SZYNKIEWICZ(POLSKA)

Geolog, adiunkt Zakładu Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z geologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik licznych kursów specjalistycznych, szkół naukowych, seminariów, sympozjów i konferencji organizowanych przez różne uniwersytety, towarzystwa naukowe i grupy badawcze: Polski, Anglii, Australii, Czech, Chorwacji, Egiptu, Francji, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwecji, USA, Wietnamu i Węgier. Organizator ekspedycji paleontologicznych, organizator konferencji naukowych, obozów studenckich. Specjalizuje się w określaniu wieku warstw utworów kenozoicznych, paleogeografii trzeciorzędu i czwartorzędu, konstrukcji map geomorfologicznych i paleogeograficznych; dokumentowaniu zjawisk krasowych, metodyce badań georadarowych i zastosowaniach georadaru (GPR - Ground Penetrating Radar) do badań geologicznych, górniczych, geologiczno - inżynierskich, geotechnicznych, hydrogeologicznych, archeologicznych. Najważniejsze prace badawcze dotyczą: mikrofauny lądowej środkowego pliocenu stanowisk w Centralnej Polsce, wczesno-plejstoceńskich kręgowców w osadach Jaskini Żabiej, krasowych osadów środkowego plejstocenu z Ursus Speleus, wieku węgla w kopalni Bełchatów, monitoringu georadarowego wałów przeciwpowodziowych, podziemnego świata Gór Kaczawskich, monitoringu georadarowego na lotnisku Okęcie, georadarowych badań osuwisk fliszowych w Karpatach, georadarowego monitoringu zbiorników retencyjnych. Jest autorem wielu publikacji w czasopismach naukowych o obiegu krajowym i międzynarodowym.

Dr Szynkiewicz współpracuje z naszą Fundacją od 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy zgodził się wykonać badania georadarem w kościółku na górze Ślęża. Był również uczestnikiem obydwóch wypraw do Egiptu, które zorganizowała ekipa naszej Fundacji. Jest on jedynym w Polsce specjalistą znającym zarówno szwedzkie, jak i amerykańskie systemy georadarowe. W sierpniu 2005, dzięki funduszom Polonii amerykańskiej, poprzez Fundację "The Mysteries of the World" wyjechał do Teksasu, gdzie został przeszkolony w interpretacji i obsłudze amerykańskich programów georadarowych. Taki właśnie system został użyty w Egipcie przez ekipę Instytutu Geofizyki w Kairze podczas badań w Gizie w lutym b.r.

Na obecnym Sympozjum dr Szynkiewicz, wraz z prof. Mohamedem Abbasem, przedstawi analizę wyników badań georadarowych, które zostały wykonane w rejonie trzech piramid. Analiza ta została wykonana przez dwa niezależne ośrodki naukowe: przez Instytut Geofizyki w Kairze i Instytut Geologii we Wrocławiu.
powrót do strony SYMPOZJUM

JANUSZ ZAGÓRSKI(POLSKA)

JANUSZ ZAGÓRSKI

Janusz z wykształcenia jest politologiem. Jest niezależnym dziennikarzem specjalizującym się w tematyce niewyjaśnionych fenomenów, inicjatorem i współtwórcą Forum Nowej Cywilizacji, nieformalnego środowiska animującego działania związane z transformacją obecnych wzorców cywilizacyjnych w kierunku nowego paradygmatu. Był współorganizatorem historycznych już dzisiaj seminariów: "Energie Piramid", "Czy Apokalipsa?". Jest inicjatorem i głównym organizatorem cyklicznych imprez i przedsięwzięć takich jak: UFO Forum, Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków, Konstrukcji i Pomysłów, Akcja Monitoringu Wylatowo - Piktogramy. Jest współautorem i reżyserem filmów dokumentalnych: "Wylatowo - miejsce niezwykłe" i "Geniusza z Kowara".

Z Fundacją "DAR ŚWIATOWIDA" Janusz Zagórski współpracuje od 2005 roku. Wtedy właśnie zaczął promować Projekt Cheops w swoich programach telewizyjnych, a w czasie ubiegłorocznego Sympozjum wspierał nas swoją pomocą, wiedzą i doświadczeniem dziennikarskim.

Na czerwcowym Sympozjum Janusz zaprezentuje swoje przemyślenia i opinie na temat dość niezwykłych zjawisk, które dzieją się w Polsce i na świecie, wskaże jakie konsekwencje i wyzwania mogą z nich wynikać dla ludzi naszych czasów.
powrót do strony SYMPOZJUM

ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ(POLSKA)

Jest prezesem Zarządu Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych "DAR ŚWIATOWIDA". Był organizatorem i prowadzącym ubiegłoroczne pierwsze międzynarodowe Sympozjum we Wrocławiu. Był też organizatorem i uczestnikiem pierwszej wyprawy do Egiptu w czerwcu 2005 roku, oraz kierownikiem i tłumaczem drugiej wyprawy w lutym 2006.

Z Projektem Cheops zetknął się pod koniec 2000 roku poprzez "przypadkowe" spotkanie z Lucyną Łobos. Przeprowadził z nią drugą sesję regresji wieku w czerwcu 2001 i od tego czasu kieruje na terenie Polski działaniami związanymi z Projektem.

Andrzej pochodzi z Warszawy. Tu ukończył Akademię Wychowania Fizycznego ze stopniem magistra. Po studiach pracował w szkole średniej jako nauczyciel w.f. W roku 1970 wyjechał najpierw do Szwecji, następnie do Danii, gdzie otrzymał pozycję trenera kadry olimpijskiej w szermierce. Z szermierzami Danii uczestniczył w Olimpiadzie w Monachium (1972) i w Montrealu (1976). Po Olimpiadzie przeniósł się do stolicy Kanady - Ottawy i przez 12 lat pracował tam jako trener szermierki w klubie oraz jako trener kadry olimpijskiej Kanady w szermierce i w pięcioboju nowoczesnym.

W roku 1980 rozpoczął studia na Uniwersytecie w Ottawie uzyskując drugi stopień magisterski z psychologii sportu. Tematem pracy naukowej było użycie technik hipnozy i sugestii post-hipnotycznych do redukcji napięcia startowego u zawodników w szermierce.

W roku 1988 zainteresował się technikami samokontroli umysłu Metodą Silvy i ukończył kurs instruktorski u twórcy metody - José Silvy otrzymując dyplom instruktora. Od roku 1992 jest dyrektorem generalnym Metody Silvy w Polsce i pierwszym, który zaprezentował ją tutaj w oryginalnej formie.

Jest autorem książek "GOŁĘBICA" i "PRZEBUDZENIE CHEOPSA - CZYLI JAK URATOWAĆ LUDZI I ZIEMIĘ", oraz wielu artykułów naukowych i popularnych z psychologii sportu. Przetłumaczył też szereg książek z języka angielskiego na polski z dziedziny samokontroli umysłu.

Jest współorganizatorem i prowadzącym tegoroczne Sympozjum we Wrocławiu.
powrót do strony SYMPOZJUM

IWONA STANKIEWICZ(POLSKA)

Iwona jest aktorką pracującą w Teatrze Muzycznym "Capitol" we Wrocławiu. Jest od samego początku związana z Projektem Ratowania Ziemii - Misją Cheops i jest osobą, od której "wszystko się zaczęło". Z powodu przejściowych problemów ze zdrowiem Iwona zaczęła poszukiwać fachowca od masażu i w taki właśnie sposób poznała Lucynę Łobos. Większość sesji hipnozy oraz chanellingu telepatycznego z Lucyną odbyło się w jej mieszkaniu. Za jej sprawą Andrzej Wójcikiewicz poznał Lucynę. Stała się swego rodzaju "łączniczką" i "koordynatorką" pomiędzy Lucyną a pozostałymi członkami rozrastajacej się grupy zaangażowanej w Projekt. Wraz z Andrzejem Wójcikiewiczem zorganizowała i poprowadziła pierwsze Międzynarodowe Sympozjum we Wrocławiu w maju 2005 roku. Wtedy to po raz pierwszy w Polsce został przedstawiony publicznie Projekt Cheops.

Jest w stałym kontakcie z grupą naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego pracującą przy wykopaliskach na Ślęży. Była uczestniczką pierwszej wyprawy do Egiptu w czerwcu 2005 roku, której celem było wyznaczenie miejsc do badań georadarowych w okolicach trzech piramid w Gizie.

Iwona jest członkiem Rady Fundacji "DAR ŚWIATOWIDA". Z ramienia Fundacji jest współorganizatorką tego wydarzenia i kierownikiem Biura Organizacyjnego Sympozjum we Wrocławiu. Wraz z Andrzejem Wójcikiewiczem poprowadzi Sympozjum.
powrót do strony SYMPOZJUM

DAGMARA CHOJNACKA(POLSKA)

Jest dziennikarką i tłumaczką języka angielskiego. Przetłumaczyła na język polski kilkadziesiąt książek, m.in. "Niebiańską Przepowiednię" i wszystkie pozostałe książki Jamesa Redfielda, "Księgę Aniołów" Sophie Burnham oraz słynną "Drogę szamana" Michaela Harnera. Była tłumaczką "na żywo" wielu warsztatów metody Silvy z udziałem samego Jose Silvy podczas jego pobytu w Polsce. Tłumaczyła również warsztaty dr Carla Simontona, który uważany jest za jednego z prekursorów psychoonkologii i medycyny psychosomatycznej w Stanach Zjednoczonych.

Dagmara była tłumaczką wykładu Patricka Geryla w czasie naszego ubiegłorocznego Sympozjum we Wrocławiu. Na obecnym Sympozjum będzie tłumaczyła "na żywo" wszystkie prezentacje anglojęzyczne.
powrót do strony SYMPOZJUM