Sympozjum | Prelegenci | ZdjęciaPROCEDURA ZAKUPU BILETU NA SYMPOZJUM
WROCŁAW, 11 czerwca 2006
Duże Studio Polskiego Radia - Wrocław
ul. Karkonoska 10


Cena biletu: 99,90 zł

1. Wpłata kwoty 99,90 zł za bilet na konto Fundacji "Dar Światowida":
Bank PeKaO SA, I/ o. Warszawa , nr konta:
92 1240 1037 1111 0010 0613 9578
Tytuł wpłaty: Sympozjum 06.
2. Przesłanie dowodu wpłaty (przelewu) faksem na nr tel/faxu ( 071) 795-40-84
3. Zachowanie dowodu wpłaty (przelewu) do dnia Sympozjum.
4. Odbiór biletu w dniu 11 czerwca, przed rozpoczęciem Sympozjum, za okazaniem dowodu wpłaty (przelewu).

lub

Bezpośredni zakup w Biurze Organizacyjnym Sympozjum we Wrocławiu, pl.Teatralny 1, II piętro - po wcześniejszym umówieniu się z organizatorem Sympozjum Iwoną Stankiewicz, tel. 0693/693-143 (biuro nie ma stałych godzin pracy).

Bilety mozna rownież nabyć bezpośrednio: W Warszawie u p.Danuty Chomickiej, tel.0506/066-067
(dla osob zaiteresowanych bedzie zorganizowany przejazd specjalnie wynajetym autokrem Warszawa - Wroclaw.
Wyjazd i powrot w niedziele, 11 czerwca. Informacje: Danuta Chomicka)
W Rybniku u p. Izy Rajter tel. 0509/708-387
W Opolu u p. Jarka Bondzy tel. 0601/735-678


Uwaga: Cały dochód z Sympozjum przeznaczony jest na kontynuację badań archeologicznych na Ślęży oraz na badania w Egipcie.