Co wiemy o Piramidzie | Nie wiemy jak była budowana | Nie wiemy kiedy była budowana | Kolejne znaki zapytania

NADAL NIE WIEMY, KIEDY BUDOWANO WIELKĄ PIRAMIDĘ...


O budowie Piramidy dowiadujemy się od "ojca historii" - Herodota. Jemu historię budowy opowiedzieli egipscy kapłani, gdy wędrował do Egiptu. Ale egipskich kapłanów współczesnych Herodotowi, od czasów budowy Wielkiej Piramidy (nawet według ogólnie przyjęteE wersji) dzieli czas prawie równy temu, jaki oddziela nas od Herodota. Jak dużo wiemy o tamtej epoce?
Z archeologicznego punktu widzenia starożytny Egipt jest dość dobrze zbadanym terenem. Zachowało się dość dużo pisemnych zapisków, które dają możliwość odtworzenia różnych aspektów życia w starożytnym Egipcie. Z pewnością (i tak prawdopodobnie jest) te najważniejsze dokumenty jeszcze nie zostały znalezione. Istniejące oryginalne pamiątki starożytnej literatury egipskiej bardzo niewiele mówią na temat Piramidy. Wydaje się, że Egipcjanie traktowali jeden z siedmiu cudów świata, jako coś naturalnego, coś co istniało od zawsze. Dzisiaj nawet nie wiemy, czy słowo ?piramida? należało do języka egipskiego.
Oficjalna archeologia uważa, że Wielka Piramida została zbudowana około 2,500 lat p.n.e. Nie wszystcy jednak zgadzają się z tą datą. Wspomniany już Robert Bouval uważa, że mogło to być o wiele wcześniej.
Trzy piramidy w Gizie ? z pewnością nawiazują do 10450 roku przed narodzeniem Chrystusa. Z tego trudno wywnioskować, że piramidy były budowane właśnie w tym czasie ? ale rozumiemy, że ta data była bardzo ważna dla projektantów Piramidy i to oni utrwalili Eą bardzo wyraźnie.

Odwzorowanie mapy nieba poprzez trzy piramidy w Giza oraz Sfinksa może być przesłaniem dla ludzkości dotyczącym jakiegoś niezwykle ważnego zdarzenia. Inaczej mówiąc ? co stało się około roku 10450 p.n.e. co mogło być powodem uwiecznenia tego wiele, wiele Eat później. Takim zdarzeniem mogła być katastrofa o globalnej skali, na przykład ta, która zniszczyła Atlantydę i spowodowała przesiedlenie części mieszkańców Atlantydy do Egiptu. To samo odnosi się do daty budowy Sfinksa.

Według przekazów Lucyny Sfinks został zbudowany 1000 lat przed rozpoczęciem budowy Wielkiej Piramidy. Robert Bauval datuje jego budowę na okres około roku 10500 p.n.e. opierając się na założeniu, że była to Era Lwa a Sfinks jest przecież lwem z ludzką twarzą. Według naszych obliczeń, opartych na przekazach, Wielka Piramida była zbudowana około 6000 lat od dzisiaj, czyli około 4,500 lat przed urodzeniem Chrystusa ? o 2000 lat wcześniej niż jest to obecnie przyjęte przez oficjalną naukę.