Cel projektu Cheopsa | Historia projektu | Stan realizacji teraz | Ratunek dla Ziemi? | Zdrowie według En-KI | Co dalej?

CO DALEJ?


Trzy lata temu w całą sprawę zaangażowane były cztery osoby: Lucyna Łobos, Łucja Szjada, Iwona Stankiewicz oraz Andrzej Wójcikiewicz. Teraz wiedzą już o tym tysiące ludzi na całym świecie? W projekt zaangażowane są osoby prywatne, biznesmeni oraz naukow y z Polski, Belgii i USA. Jaki będzie dalszy ciąg Projektu Cheopsa - pokaże życie. Jeżeli choć niewielki procent tego, co mówi Lucyna jest prawdą, to wszystkie państwa, wszystkie rządy na świecie powinny zaangażować się w 100% w odnalezienie grobowca. Wykopanie 15 czy 20 metrów w głąb pustyni jest niczym w porównaniu z prawdziwym scenariuszem "Pojutrze".

Do chwili obecnej odbyło się już ponad 40 sesji z Lucyną i posiadamy ogromną ilość informacji z różnych dziedzin, które stopniowo będziemy umieszczć na tej stronie - w miarę możliwości w dwóch językach: polskim i angielskim. Ocenę ich wiarygodności pozos awiamy Państwu.

Będziemy wdzięczni na wszelkie uwagi, komentarze lub pomoc w dotarciu do osób, które mogą w jakikolwiek sposób pomóc w naszym projekcie.

Jeśli informacje od Lucyny okażą się prawdziwe i grobowiec zostanie odnaleziony - świat zmieni się. Często słyszę pytanie: ?A co będzie, jeśli to wszystko jest tylko projekcją wyobraźni pani Łobos, jeśli to wszystko nieprawda, a Ślęża to czysty przypadek ? Cóż - wtedy powstanie kilka fascynujących scenariuszy do kolejnych filmów o tematyce rzadko dotychczas poruszanej w produkcjach hollywodzkich - filmów o Wielkiej Piramidzie i jej budowie. Fimów o historii świata.

Sesje z Lucyną Łobos (zamieszczone w dziale "Sesje") - to autentyczne teksty, nagrane w trakcie sesji w obecności jednej, lub kilku osób zadających pytania. Usunięte zostały jedynie fragmenty dotyczące prywatnego życia uczestników sesji.. Usunięte zostały jedynie fragmenty prywatne, czyli odpowiedzi na pytania dotyGzące życia prywatnego uczestników sesji.