Cel projektu Cheopsa | Historia projektu | Stan realizacji teraz | Ratunek dla Ziemi? | Zdrowie według En-KI | Co dalej?

STAN REALIZACJI TERAZ


STAN OBECNY

W tej chwili jesteśmy na etapie realizacji wykopalisk na Ślęży. Ekipa archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem dr Aleksandra Limisiewicza prowadzi tam prace wykopaliskowe od 17 sierpnia 2004 r. Wykopaliska stały się możliwe dzięki współpracy z Fundacją z Chicago THE MYSTERIES OF THE WORLD. Dokładne informacje z postępu prac na Ślęży oraz sprawozdania z dokonywanych tam odkryć i aktualne zdjęcia, można znaleźć w dziale "Ślęża".

Jednocześnie trwają przygotowania do drugiego etapu badań, czyli szukania zidentyfikowanych przez Lucynę wejść do Wielkiego Labiryntu. Pierwszym etapem tej fazy poszukiwań Labiryntu będą badania geo-radarowe w okolicy, którą ona wskaże. Jeśli badania te potwierdzą istnienie pustych przestrzeni, będziemy starali się otrzymać zezwolenie na wykopaliska od władz egipskich. Znalezienie nawet jednej komnaty stanie się sensacją na skalę dotychczas niespotykaną, będzie większym wydarzeniem, niż odnalezienie grobu Tutenhamona. To powinno otworzyć drogę do samego faraona.