Co wiemy? | Opis Herodota | Teorie współczesne | Co mówi Lucyna ŁobosCO MÓWI O LABIRYNCIE LUCYNA ŁOBOS


W szeregu sesjach zadawane były pytania na temat Wielkiego Labiryntu oraz tego, co on zawiera. Ze względu na fakt, że przygotowania do badań w Egipcie dopiero trwają, ze zrozumiałych względów te fragmenty nie będą na razie udostępnione na naszej stronie. Ogólnie można jednak powiedzieć, że Lucyna potwierdziła to, to czym mówi w swoim wywiadzie Patrick Geryl. Potwierdzone zostało istnienie istenienie ?Złotego Kręgu? jako szeregu komnat wypełnionych złotem. Potwierdzony został fakt, że istnieje tam wiedza dotycząca pra-historii ludzkości. Wskazane zostało kilka wejść do Labiryntu, które należy odkopać, aby się tam dostać. Potwierdzony został fakt, że obliczenia Ptricka Geryla oraz współautora książki, astro-archeologa Gino R?.. są prawidłowe i że rzeczywFście w miejscu, o którym Patrick mówi w wywiadzie (czyli koło byłego Miasta Krokodyli, na południe jeziora Moeris) część Labiryntu istnieje. Powiedziane jednak było, że wejście do Labiryntu w tym właśnie miejscu byłoby niezwykle trudne gdyż jest w tej ch

Lucyna usytuowała główną część Labiryntu w zupełnie innym miejscu, gdzie nikt nie spodziewa się, że on istnieje ponieważ nie ma żadnej dokumentacji, żadnych źródeł, które by o tym pisały. Tam właśnie, według Lucyny, znajdują się najprostrze i najłatwiejsze do sforsowania wejścia. Według niej Labirynt znajduje się na głębokości równej wysokości Sfinksa (czyli około 20 metrów pod powierzchnią ziemi) i rzeczywiście posiada dwa poziomy. Pierwszy poziom jest zapadnięty, zasypany ziemią, natomiast drugi, głębszy jest nietknięty i można w jego wnętrzu poruszać się. Na tym właśnie poziomie znajdują się "Złote Komnaty".