Co wiemy? | Opis Herodota | Teorie współczesne | Co mówi Lucyna ŁobosTEORIE WSPÓŁCZESNE


Teorie te są zilustrowane w wywiadzie, którego udzielił Patrick Geryl, autor książki PRZEPOWIEDNIA ORIONA NA ROK 2012 prasie belgijskiej. Wywiad ukazał się pod tytułem LABIRYNT - NAJWIĘKSZE ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE WSZECHCZASÓW.

Z pomocą urządzenia zwanego GPS Patrick Geryl i Gino Ratinckx namierzyli pozycje najważniejszych świątyń i piramid w Egipcie. Na tej podstawie odcyfrowali tzw. "Klucz" nazywając go "Master plan". Autorzy twierdzą, że starożytni Egipcjanie lokalizowali swoje ważne budowle właśnie według tego planu. Dzięki obliczeniom z zastosowaniem "klucza" byli w stanie odreślić miejsce, w którym obecnie znajduje się Labirynt. Ta ogromna świątynia składająca się z ponad 3000 komnat była astronomicznym sercem Egiptu. W Labityncie mają znajdować się dowody dotyczące biblijnego Potopu, który ponownie zagraża Ziemi w roku 2012.

Geryl: Od tysięcy lat istnieją przekazy i legendy na temat prastarej budowli ukrytej pod powierznią ziemi w Egipcie. Ta budowla ma być tysiące razy ważniejsza od skarbu Tutanhamona. Są przekazy i informacje, że Labirynt posiada tajemne komnaty wypełnione technologicznymi urządzeniami zapomnianej cewilizacji, o wiele starszej niż egipska. Na podstawie obliczeń położenia gwiazd byliśmy w stanie ustalić położenie Labiryntu. Być może jest to zbieg okoliczności, ale egiptologiwie wskazują na ten sam punkt jako najbardziej prawdopodobne umiejscowienie Labiryntu. Nawiększe zdziwienie budzi jednak fakt, że przez ostatnie sto lat nie były prowadzone w tym miejscu żadne poważne wykopaliska. Wykonano zaledwie kilka niewielkich badań powierzchniowych. Dlatego też potrzebne jest zdecydowane działanie w tym kierunku.

Pytanie: Co Pan wie o historii Atlantydy?

Geryl: Francuski egiptolog Albert Slosman napisał na ten temat kilka prac. Oparł swoje wnioski na hieloglifach pokrywających świątynie Esna, Dendera i Edfu. Slosman w sposób unikalny odcyfrował te hieloglify i w mojej opinii następujący tekst można uznać za poprawny:

"Musisz cofnąć się teraz do roku 21 312, roku szokujących wydarzeń. W przeciągu czasu mniejszego niż godzina miała miejsce katastrofa. Nie tylko kontynent, ale cała Ziemia doświadczyła ogromnego trzęsienia. Następnie oś Ziemi zaczęła się przesuwać. BuFynki zapadły się, łańcuchy górskie zatrzęsły się i runęły podczas gdy cały świat robił wrażenie, jakby zaczął się przesuwać. Cała planeta zaczęła się napełniać wodą z niesamowitą ilością energii kinetycznej. Niekontrolowana fala zalała ogromne połacie lądu. Atlantyda zanurzyła się pod poziom wody i na skutek przesuniecia się całej ziemi, pozostała częściowo pod powierzchnią tego, co było w tym czasie Biegunem Północnym i pokryta została grubą powierzchnią lodu."

Pytanie: Co się stało z ludźmi?

Geryl: Byli w głębokim szoku i dlatego postanowili dokładniej studiować niebo. Wszystkie ruchy i kombinacje Słońca, Księżyca i planet były skrupulatnie zapisywane i opisywane na tablicach. Studiowane były najdrobniejsze detale i z największą dokładnością opisywane. Specjalną uwagę przykładano do ruchów Zodiaku.

W miarę nabierania wiedzy i w miarę nauki ludzie posiedli wspaniałą kontrolę nad użyciem materiałów budowlanych i postanowili zacząć budować monumenty o charakterze religijnym. W ten sposób powstało mega-dzieło, które nazywali ?Złotym Kręgiem?. Budowa zFjęła setki lat. W tym niewyobrażalnie ogromnym budynku, którego przekątna ciągnie się wiele kilomentrów zapisywane były i ukrywane wszystkie naważniejsze pomiary astronomiczne i inne. Ludzie ci byli ekspertami matematycznymi i studiowali matematyczne zależnosci i kombinacje pomiędzy ciałami niebieskimi. Studiowali Słońce, planety, gwiazdy, kartografię i niezliczoną ilość innych nauk. W końcu byli w stanie przewidzieć katastrofę w roku 9792 p.n.e. Zbudowali tysiące specjalnych łodzi ratunkowych i uciekli.

Pytanie: To brzmi bardzo ekscytująco?

Geryl: Gdyby Pani zdała sobie sprawę, że w obecnym czasie identyczna kopia ?Złotego Kręgu? istnieje pod piasakami w Egipcie, miałaby Pani jeszcze więcej powodów, aby być podekscytowaną. Jest to najcenniejszy, najbardziej fantastyczny skarb na świecie. NGjciekawszą rzeczą jest fakt, że wiemy, gdzie trzeba szukać. Potrzebna jest tylko wiara osoby, która takie badania chciałaby zasponsorować

Pytanie: Dlaczego to chcecie zrobić? Co was motywuje?

Geryl: Labitynt zawiera informacje dzięki którym cywilizacja przed potopem była w stanie obliczyć dokładną datę poprzedniego przebiegunowania Ziemi. To znaczy momentu, kiedy Biegun Północny stał się Południowym, czmu towarzyszyła niewyobrażalna katastrofa. Populacja ludzka została w ogromnej większości zniszczon. Dlatego też tamta cywilizacja chciała zachować te informacje dla przyszłych generacji.

Gdy odkopiemy te informacje, będą miały one szokujące konsekwencje na całym świecie, archeologia zostanie odwrócona do góry nogami. Obecni astronomowie będą pełni strachu. Piętnaście tysięty lat temu ówczesna cywilizacja była w stanie zrobić teoretyczne obliczenia cyklu plam słonecznych, czegoś, czego obecni specjaliści nie są w stanie zrobić!!! Dzięki temu tamci ludzie byli w stanie obliczyć precyzyjnie, co do dnia moment katastrofy. Uciekli więc do Egiptu, do Ameryki Południowej, gdzie stworzyli nowe kultury, nowe cywilizacje. Dlatego historię Noego powinniśmy potraktować dosłownie.

Pytanie: Patricku, czy odcyfrował pan drezdeński Kodeks Majów?

Geryl: Tak, częściowo. Zajmowałem się tym dniami i nocami przez ostatnie dwa lata, nie mogłem spać dopóki nie znalazłem tego, czego szukałem. Zawiera on szokujące dla świata informacje. Zawiera wzór dotyczący cyklu plam słonecznych, który jest oparty na teorii pól magnetycznych Słońca. W momencie, gdy osiągną one punkt krytyczny, będzie to miało fatalne konsekwencje dla pola magnetycznego Ziemi.

Pytanie: Jakie są konsekwencje przbiegunowania?

Geryl: Katastrofalne. Każdy wie, że Ziemia krąży wokół Słońca i wokół własnej osi. Słońce dla mieszkańców ma tylko ruch pozorny. Jeśli Biegun Północny stanie się Południowym oznacza to, że Ziemia zacznie się obracać w odwrotnym kierunku.

P. I to spowoduje tak ogromną katastrofę?

Geryl: Nie oszukujmy się, przebiegunowanie nie jest łagodnym wydarzeniem. Wszystkie kultury świata mają legendy, podania, które go opisują. Chińczycy, Hindusi podobnie jak Majowie i niezliczone inne cywilizacje opowiadają historie o straszliwych wydarzeniach na Ziemi. Według historii opowiadanych w Laponii ? prawie wszyscy ludzie zginęli, kiedy świat został obezwładniony huraganami i olbrzymią falą powodzi.

Pytanie: Czy jest na to jakiś dowód?

Geryl: Te przebiegunowania można naukowo udowodnić za pomocą skał pirogennych (pyrogenous rock). Wyniki badań geologicznych sugerują, że takie zmiany miały miejsce wielokrotnie, ale naukowcy w dlaszym ciągu nie mają najmniejszego pojęcia jaki mechanizm powoduje te przebiegunowania. Zagadką jest również fakt dlaczego poprzednie bieguny znajdowały się w różnych miejscach na Ziemi. Na przykład dawno temu centralny punkt Bieguna Północnego znajdował się w Chinach, innym razem na Madagaskarze.

Dowodem jest również zakrzepnięta lawa, posiadająca tysiąc razy silniejsze pole magnetyczne, niż pole magnetyczne Ziemi. Ujawnia to naturę zmian i siły, które działają w czasie takiego zdarzenia ponieważ we wszystkich miejscach, gdzie odkryto ślady przebiegunowania, znaleziono również ogromne ilości lawy.

Pytanie: Czy może Pan dokładniejszy opis tego, co Pan spodziewa się znaleźć w Labiryncie?

Geryl: Możemy znaleźć archiwa, które dotyczą cywilizacji posiadającej kulturę podobną do cywilizacji egipskiej: podobne prawa, sztukę i dyplomację. I nie zapominajmy o tajemnej wiedzy ukrytej w ich Świętych Pismach.

Pytanie: Co jeszcze może być znalezione w "Złotym Kręgu"?

Geryl: Ogromną wiedzę. W środku istnieje koło (okrąg), w którym uwidoczniony jest zodiak Dendery. Dwanaście znaków gwiezdnych jest uwidocznionych w wyjątkowo dużym formacie. Drugi okrąg zawiera jeszcze bardziej skomplikowane elementy. Widocznych jest tam trzdzieści sześć elementow, dzięki którym ówcześni ludzie byli w stanie obliczyć wcześniej czas poprzedniej katastrofy. Było to najważniejsze. Bez tych obliczeń nikt nie mógłby jej przeżyć.

Ponadto znajdziemy obraz Geb, ostatniego władcę Aha-Men-Ptah (Atlantydy), który umarł w katastrofie. Na głowie niesie on ciężar Ziemi, która się odrodzi za sprawą jego żony ? Nut. Jej udało się uciec i razem z innymi, którzy przeżyli założyła nową ojczyGnę.

Bez właściwej wiedzy na temat tej mieszanki historycznych i duchowych zdarzeń nie możemy prawidłowo odtworzyć historii Egiptu. Przykładowo Sfinks jest okeślony jako lew, ponieważ poprzednia katastrofa iała miejsce w Erze Lwa. W Zodiaku Dendery można zauważyć złamane linie pod lwem. Są one symbolem ogromnych fal powodziowych.

Ponadto Labirynt zawiera ogromną ilość hieroglifów dotyczących Exodus, w której Horus i Isis odgrywali główne role. Są również obrazy wskazujące na nowy wiek (New Age) takie jak Byka i Barana. Jest również trudny do opisania plan sferyczny zawierający niezmierzoną ilość gwiazd.

Reasumując, przy wiedzy, którą możemy tam znaleźć zbledną wszystkie dotychczasowe odkrycia archeologiczne. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać na to odkrycie zbyt długo.

P. Czy w Labiryncie są jakieś skarby?

Geryl: Wspaniałe skarby. Gdzieś w tym kompleksie ukryty jest ?Złoty Krąg?, szereg komnat wykonanych z czystego złota. Są tam setki ton złota.

Ponadto można będzie odnaleźć grobowce ? mauzolea pierwszych faraonów Egiptu, które całkowicie zaćmią odkrycie grobu Tutanhamona. Inmi słowy ? wszyscy poszukiwacze skarbów na świecie powini być w najwyższym stadium gotowosci jeśli chodzi o ten pomnik.

P. Czy otrzyma Pan przynajmniej część tego skarbu?

Geryl: Nie, jest to logiczne. To jest zbyt unikalna spuścizna i należy do muzeów w Egipcie. Ale sam fakt takiego odkrycia sprowokuje ogromny rozgłos i to pozwoli z nawyżką pokryć koszt ekspedycji.

P. W jaki sposób planuje Pan rozpoczęcie prac wykopaliskowych Labiryntu?

Geryl: Najpierw musimy się upewnić, że Labirynt znajduje się w miejscu przez nas wyznaczonym. Wykopaliska są niesłychanie kosztowne i dlatego na początku planujemy pojechać do Egiptu ze sprzętem geo-radarowym.

P. Co to jest za sprzęt?

Geryl: Taki sam sprzęt, który jest używany do znajdowania podziemnych tuneli, komnat, pustych przestrzeni. Z pomocą tego instrumentu będziemy mogli zajrzeć co najmniej 20 metrów w głąb ziemi, aby w stu procentach upewnić się, że Labirynt jest tam zlokalizowany.

Pytanie: Ile kosztują takie badania?

Geryl: W granicach 30 000 Euro. Jedyną firmą w Belgii, która posiada taki sprzęt jest ?Forintec International? w Merksem. Dlatego szukamy sponsorów, którzy by nam pomogli doprowadzić ten projekt doi końca. Nasze szanse odnalezienia tego zabytku są ogromGe, a więc i potencjalny sponsor uzyska korzyści wielokrotni przewyższające wkład.

Pytanie: Czy otrzymacie pozwolenie?

Geryl: Bardzo blisko współpracujemy teraz z polską Fundacją Wspierania Badań Archeologicznych "DAR ŚWIATOWIDA", która ma bardzo dobre kontakty z archeologami współpracującymi z Polską Misją Archeologiczną w Egipcie. Tą drogą mamy nadzieję otrzymać odpowiednie pozwolenia na badania.