Historia projektu | Cel projektu Cheopsa | Stan realizacji teraz | Ratunek dla Ziemi? | Co dalej?

15 maja 2005 - SYMPOZJUM
"Projekt ratowania Ziemi - Misja CHEOPS"
WIĘCEJ>>>
PIERWSZA WYPRAWA DO EGIPTU
17-24 czerwca 2005 roku
WIĘCEJ>>>

DAROWIZNY

Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych "Dar Światowida" przy współpracy z polonijną Fundacją "The Mysteries of the World" z Chicago - zajmuje się finansowaniem projektów w ramach działalności statutowej. Obecnie na pierwszym miejscu jest finansowanie badań georadarowych, geologicznych i archeologicznych na terenie Płaskowyżu w Gizie, w Egipcie.
Do tej pory z funduszy obydwuch Fundacji finansowane były dwa wyjazdy badawcze do Egiptu - jeden w czerwcu 2005, drugi w lutym 2006. Drugi wyjazd zaowocował wykonaniem pierwszych w rejonie Trzech Piramid w Gizie głębokich badań georadarowych przy współpracy z Narodowym Instytutem Badawczym Astronomii i Geofizyki w Kairze. Przebadano punkty wskazane m.in. przez Lucynę Łobos jako miejsca pochówku faraonów związanych z budową i remontem Wielkiej Piramidy. Wyniki tych badań pokazują wyraźne anomalie, sugerujące istnienie podziemnych przejść i grobowców na głębokościach około 25 - 30 metrów. Są to dane dające podstawy do wystąpienia z podaniem do Najwyższej Rady Starożytności w Kairze o pozwolenie na przeprowadzenie w tych miejscach wykopalisk. W przypadku uzyskania pozwolenia, wykpaliska te finansowane będą z funduszy obu Fundacji.
Wiele osób z Polski i z zagranicy przekazywało już darowizny na konta Fundacji "Dar Światowida", dzięki czemu można było dokonać tych historycznych badań. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby przekazać jakiekolwiek kwoty w formie darowizny podajemy konta, na które mogą być wpłacane pieniądze:
Konto głowne:
Bank PKO S.A. (Warszawa)
Nr konta: 92 1240 1037 1111 0010 0613 9578
Konto dolarowe:
Bank PKO S.A. (Warszawa)
Nr konta: 46 1240 1037 1787 0010 0701 3071
Przy okazji dziękujemy bardzo serdecznie tym z Państwa, którzy wpłacili i wpłacają na nasze konta zarówno drobne, jak o bardziej znaczące kwoty. W tej chwili każda złotówka jest bardzo pomocna w osiągnięciu ostatecznego celu.
Zarząd Fundacji "Dar Światowida"